Co mi poslal Petr Cibulka

Avatar
Původní autoři

Ivan David
10. 11. 2017
Profesor Jan Dobiáš říkával, že někteří naši nemocní mají “dvojí orientaci”. Stěžují si třeba na pronásledování tajnými službami nebo na souseda, který jim krade potraviny, ale nejdou s tím na policii, ale k psychiatrovi. Jako by tušili… Ale bludy zůstávají nevývratnými. Možná proto jsem adresátem.
Texty, které jsem dnes mailem obdržel jsou velmi podobné formou i obsahem těm, které bývají založeny v chorobopisech. 
Pokud někdo trpí podobnými bludy, může být, jak jsme se přesvědčili, zaměstnán na Ministerstvu vnitra jako expert na proruskou propagandu. Jenom nevím, jestli je to k smíchu…


RUϟϟKO = SATANSKÉ IMPÉRIUM ZLA!!! POD VEDENÍM AGENTŮ KGB + GRU SE RUϟϟKU NEUBRÁNÍME!!! A PROTO: 1. NAUČME SE ZA 5 MINUT PRACOVAT SE SIDERICKÝM INFORMAČNÍM KYVADLEM, viz https://www.youtube.com/watch?v=8heGiJFrO3U+ nejkvalitnější manuál: https://www.zbozi.cz/vyrobek/jak-ziskavat-informace-z-jemnohmotneho-sveta-alexander-svijas/?seradit=nejlevnejsi. (Na Google: Свияш Александр: Как получать информацию из тонкого мира) A STÁTNÍ TAJEMSTVÍ KRIMINÁLNÍHO STÁTU KGB/GRU, viz https://www.youtube.com/user/PravyBlok/videosPLUS https://www.youtube.com/channel/UCKg2SOtcL-fj79WtM84ckQA/videos?view=0&sort=p&flow=grid, PRO NÁS PŘESTANOU EXISTOVAT!!! ZE VŠECH JEJICH TAJNÝCH SLUŽEB, KTERÝMI NÁS DNES ZOTROČUJÍ, SE STANOU NAŠE SLUŽBY VEŘEJNÉ, KTERÉ NÁM BUDOU SLOUŽIT, KDYŽ PO VELICE SNADNÉM A RYCHLÉM PŘEKONÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ PSYCHOTRONICKÉ NEGRAMOTNOSTI SE STANEME RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍMI A ZÍSKÁME TÍM NAD SVÝMI DNEŠNÍMI OTROKÁŘI V ŽOLDU SATANSKÝCH RUϟϟKÝCH KGB/GRU ROZHODUJÍCÍ INFORMAČNÍ PŘEVAHU!!! Viz: https://www.youtube.com/channel/UCuy8Vmg7bz2w-YXlBM3V8qQ/videos?disable_polymer=true.
***
█▬█ █ ▀█▀ PETR CIBULKA: BRAŇME EVROPU PROTI KGB/GRU! PUTIN=HITLER 1933-39, DOBŘE POUČENÝ ZE VŠECH JEHO CHYB!!! ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME 1.RUϟϟKO A JEHO AGENTY – DĚDIČNÉ VLASTIZRÁDCE A UŽITEČNÉ IDIOTY MARX – SATANSKÉ MOSKVY V ŽOLDU KGB/GRU – A JEN MÁLO KDY SE SPLETEME!!! 3 x viz:
***
3. Petr Cibulka: SPASÍ NÁS JEN ŠVÝCARSKÝ MODEL PŘÍMÉ DEMOKRACIE, AMERICKÁ ODVOLATELNOST POLITIKŮ PŘÍMO OBČANY A ŠVÝCARSKÝ ARMÁDNÍ SYSTÉM DOMOBRANY, KDY – NA ROZDÍL OD CELÉ EVROPY – OZBROJEN NENÍ STÁT PROTI SVÝM VLASTNÍM OBČANŮM, ALE SVOBODNÍ OBČANÉ NA OBRANU SVÝCH PRÁV!!! 2 x viz:
***
4. Petr Cibulka: MARX – SATANISTY VŽDY NA 100% ZFALŠOVANÉ VOLBY!!! Viz:  https://www.youtube.com/watch?v=0oQe0bC7B3o.
***
█▬█ █ ▀█▀ Petr Cibulka: OSVOBODÍ NÁS POUZE A JEDINĚ GENERÁLNÍ STÁVKA, ČASOVĚ NEOMEZENÁ A OBSAZENÍ PRAHY!!! NIC JINÉHO!!! Viz: https://www.youtube.com/watch?v=vzmRY-UZFdo
***
6. PŘEKONÁNÍ VLÁDNOUCÍHO MARX-SATANISMU, KTERÝ CELOU ZÁPADNÍ CIVILIZACI NIČÍ A ODLIŠŤUJE, MUSÍ ZAČÍT POZNÁVÁNÍM MODERNÍ DUCHOVNÍ VĚDY RUDOLFA STEINERA, viz:
D) Nové knihy Rudolfa Steinera lze koupit zde:
b) https://www.zbozi.cz/hledani/?q=Steiner%20Rudolf.
E) Použité knihy Rudolfa Steinera lze koupit zde:
a) http://www.antikvariat-5d.cz/searchSimpleResult.aspx?q=steiner%20rudolf&cmid=1.
A PAK ZEJMÉNA “VODNÁŘSKÉHO EVANGELIA JEŽÍŠE KRISTA”, JAKO KONCENTRACE NEJVYŠŠÍ LIDSKÉ MOUDROSTI, PŘEVZATÉHO Z KRONIKY AKÁŠA, K VOLNÉMU STAŽENÍ ZDE:
C) http://www.sacred-texts.com/chr/agjc/ (anglicky: Levi H. Dowling: The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, 1908)
***
7. PROTOŽE BŮH – PŘES VŠECHNA “VĚDECKÁ” TVRZENÍ VLÁDNOUCÍCH MARX-SATANISTŮ – VĚDECKY DOKAZATELNĚ EXISTUJE!!! Viz: UNIKÁTNÍ VĚDECKÁ PŘEDNÁŠKA NEJVYŠŠÍHO CIVILIZAČNÍHO VÝZNAMU!!! https://www.youtube.com/results?search_query=MILOSLAV+KR%C3%81L.
***
VLÁDY KGB/GRU, VEDOUCÍ LID DO BÍDY HMOTNÉ, DUCHOVNÍ PLUS MRAVNÍ, MUSÍ ZABRÁNIT PŘEDEVŠÍM TOMU, ABY LID MYSLEL V BÍDĚ NA KGB/GRU!!!! PROTO VEŘEJNÁ ANGAŽOVANOST NA STRANĚ PRAVDY A SPRAVEDLNOSTI JE TOU NEJZÁKLADNĚJŠÍ POVINNOSTÍ KAŽDÉ OPRAVDOVÉ DUCHOVNÍ A MRAVNÍ LIDSKÉ BYTOSTI!!!
Formuláře souhlasu se svojí kandidaturou – popřípadě i se souhlasem s kandidaturou vašich přátel a našich politických příznivců – na podporu našeho nejlepšího protikriminálního a protitotalitního programu PŘÍMÉ demokracie, odvolatelnosti politiků PŘÍMO OBČANY a kvalitativní demokracie váženého volebního hlasu můžete získat, vyplnit, vlastnoručně podepsat a nám předat – POUZE OSOBNĚ – na našich každoročních setkáních, určených pouze pro naše politické příznivce, pevně rozhodnuté nás a náš volební program podpořit svojí kandidaturou, které pro naše politické sympatizanty pořádáme dvakrát ročně vždy ve státní svátky 1.května a 28.října od 10 do 12 hodin na Strossmayerově náměstí v Praze, cca 3 minuty od stanice metra C Vltavská, před kostelem svatého Antonína. Je to opravdu JEDINÝ způsob, jak s námi navázat oboustraně prospěšné pracovní spojení k nápravě věcí veřejných!
PETR CIBULKA

Jak byly naplánovány tři světové války,
aby pomohly nastolení Nového světového řádu.

Pohled do zákulisí svobodných zednářů a illuminátů Alberta Pikea a Giuseppe Mazziniho a jejich záměrů, včetně předem naplánovaných tří světových válek.
Mnozí z vás slyšeli o Novém světovém řádu, který je zřizován za pomoci OSN a bezbožných vůdců rozličných vlád. Nastolování tohoto Nového světového řádu (neboli Novus Ordo Seclorum) pokračuje s velkým úspěchem, z části také proto, že církevní vůdcové neučinili nic, ani se jakkoli proti němu nevyslovili.
Velmi málo nezúčastněných ví o tajných plánech strůjců Nového světového řádu. Jedním ze strůjců byl Albert Pike, který v devatenáctém století utvořil základní rámec pro vznik jednoho Světového pořádku. Na základě vize, kterou mu zjevil „duchovní průvodce“, Albert Pike sepsal schéma událostí, které se odehrají ve dvacátém století, a dalších, které mají teprve přijít.

Kdo byl Albert Pike?
Pike se narodil 29. prosince 1809 v Bostonu, studoval na Harvardu a později sloužil jako brigádní generál v konfederační armádě. Po občanské válce byl Pike obviněn z velezrady a uvězněn, přičemž 22. dubna 1866 byl omilostněn svým kolegou svobodným zednářem, presidentem Andrew Johnsonem, se kterým se následující den setkal v Bílém domě. 20. června 1867 udělili činitelé Skotského Řádu Johnsonovi 4. až 32. stupeň a Johnson později jel do Bostonu vysvětit zednářský chrám. Jediný památník konfederačního generála, který byl ve Washingtonu postaven, byl postaven na počest Pika, a nachází se mezi 3. a 4. ulicí, na ulici D. Pike byl génius a ovládal 16 jazyků. Byl zednářem 33. stupně, jedním ze zakládajících otců a vedoucím Starodávného Přijatého Skotského Řádu svobodného zednářství a zároveň hlavním velitelem severoamerického svobodného zednářství v letech 1859 až 1891. V roce 1869 byl vrchním vůdcem mezi rytíři Ku Klux Klanu. V roce 1871 napsal 861-stránkovou příručku svobodných zednářů, známou jako Mravnost a dogma Starodávného a Přijatého Řádu svobodného zednářství.
O Pikovi se říká, že byl satanista a okultista, a zřejmě vlastnil náramek, pomocí kterého vyvolával Lucifera, s nímž neustále komunikoval. Byl vrchním mistrem luciferiánské skupiny známé jako Řád Palladia (neboli Svrchovaná rada moudrosti), založené v Paříži roku 1737. Tento řád měl spojitost s Palladiem Templářů. Roku 1801 přivezl do Charlestonu v Jižní Karolíně Žid Izák Long sochu Bafometa (Satana), kde pomáhal založit Starodávný a Přijatý Skotský Řád. Long zvolil Charleston zřejmě proto, že je umístěn na 33. rovnoběžce, a zdejší rada je považována za Nejvyšší radu všech zednářských lóží světa.
Pike byl Longův následovník a změnil jméno řádu na Nový reformovaný Palladiánský Řád (neboli Reformované Palladium). Pike také úzce spolupracoval s Italem Giuseppe Mazzinim (1805-1872), jenž byl zednářem 33. stupně, v roce 1834 se stal vedoucím Illuminátů a v roce 1860 založil italskou Mafii. Společně s Mazzinim, anglickým lordem Henry Palmerstonem (1784-1865, zednář 33. stupně) a německým Otto von Bismarckem (1815-1898, zednář 33. stupně) zamýšlel Albert Pike využít Palladiánského Řádu k vytvoření styčné satanistické skupiny, která by spojovala všechny skupiny zednářů.
Kvůli Mazziniho revolucionářským aktivitám v Evropě se museli Illumináti uchýlit do podzemí. Vedle Nejvyšší rady v Charlestonu ustavil Pike Nejvyšší radu v Římě (vedenou Mazzinim), Londýnu (vedenou Palmerstonem) a Berlíně (vedenou Bismarckem). Dále založil 23 podřízených rad na strategických místech po celém světě, včetně pěti centrálních rad ve Washingtonu (S. Amerika), Montevideu (J. Amerika), Neapoli (Evropa), Kalkatě (Asie) a na Mauriciu (Afrika), které sloužili ke střádání informací. Všechny tyto pobočky jsou od té doby tajnými centrálami aktivit Illuminátů.
Po Mazziniho smrti, 11. března 1872, zvolil Adriana Lemmiho (1822-1896, zednář 33. stupně), bankéře z Florencie, aby řídil jejich aktivity v Evropě. Lemmi podporoval revolucionáře Giuseppe Garibaldiho a pravděpodobně byl činný v luciferiánské společnosti založené Pikem.

Mravnost a dogma
Jednou z hlavních zdrojových knih zednářské doktríny je Mravnost a dogma Starodávného a Přijatého Skotského Řádu zednářství, kterou napsal A. Pike roku 1871, a je považována za „Zednářův průvodce každodenním životem“ V této knize Pike napsal: „Každá zednářská lóže je náboženský chrám a její učení jsou náboženským poučením… Zednářství, stejně jako všechna náboženství, všechna mystéria, hermetika a alchymie, skrývá svá tajemství přede všemi, kromě adeptů a mudrců, neboli Vyvolených, a používá falešná vysvětlení a chybné interpretace svých symbolů, aby bylo zavádějící… aby všem skrylo Pravdu, kterou nazývá Světlem, a odvedlo je od ní… Pravda musí být udržována v tajnosti a masy potřebují učení proporcionálně ke svému nedokonalému rozumu… představa Boha musí být u každého člověka upravena podle jeho duševní vyspělosti, intelektu a mravní čistoty. Bůh je, jak o něm smýšlí člověk, odraženým obrazem člověka samého.“ Další výrok redukuje zednářskou filosofii do jednoho bodu.
Pike píše: „Pravé jméno Satana je, podle Kabalistů, Jahveh pozpátku; neboť Satan není černým bohem… Lucifer je Světlonoš! Podivné a tajemné jméno, aby mělo patřit Duchu Temnoty! Lucifer, Syn Úsvitu! Je to on, kdo nese Světlo… O tom nepochybuj!“ Albert Pike objasnil v knize Mravnost a dogma, jak je pravá povaha svobodného zednářství udržována v tajnosti před zednáři nižších stupňů: „Modré stupně jsou pouhým vnějším dvorem Chrámu. Část symbolů je tam novému zasvěcenci odhalena, ale zasvěcenci jsou úmyslně podány mylné a falešní interpretace. Není záměrem, aby jim rozuměl, ale je záměrem, aby se domníval, že jim rozumí. Jejich pravé objasnění se vyhrazeno pro adepty, prince zednářství… Je dostačující, když si masy těch, kterým se říká zednáři, představují, že v Modrých stupních je obsaženo vše; a kdokoli by se snažil vyvést je z omylu, pokoušel by se marně.“

Jeden světový řád
Roku 1859 byl Albert Pike, fascinovaný myšlenkou celosvětové vlády, zvolen, aby koordinoval aktivity Illuminátů ve Spojených státech. Řekl, že je potřeba vytvořit politickou stranu, která bude udržovat svět ve válčení, dokud oni nepřinesou mír. (Marxismus!!!) Pike řekl, že se tak bude dít „pomocí slov a pera, pomocí všech našich vnějších i tajných vlivů, pomocí peněz a v případě potřeby pomocí meče…“ V dopise z 22. ledna 1870 napsal Mazzini Pikovi, s odkazem na Pikův Nový reformovaný Palladiánský Řád: „Musíte umožnit všem federacím, aby pokračovaly tak, jak jsou, se svými systémy, svými centrálními úřady a jejich rozličné způsoby vztahů mezi vyššími úrovněmi stejného řádu, organizované tak, jak jsou v současnosti, ale musíme vytvořit nadřád, který zůstane neznámý a do kterého povoláme ty zednáře vysokého stupně, které vybereme. S ohledem na naše zednářské bratry musí tito mužové přísahat nejstriktnější tajnost. Skrze tento nejvyšší řád budeme ovládat celé svobodné zednářství, stane se jedním mezinárodním centrem, o to mocnější, že jeho existence bude neznámá.“

Tři světové války
Jako většina okultistů měl i Albert Pike „duchovního průvodce“, který mu poskytoval „moudrost“ ohledně způsobu dosažení Nového světového řádu. Jednu zprávu, kterou obdržel od svého průvodce, popsal v dopise, který adresoval Mazzinimu, z 15. srpna 1871. Tento dopis detailně líčil plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné, aby mohl být nastolen Jednotný světový řád, a my můžeme jen obdivovat, s jakou přesností zde byly předpovězeny události, které se později staly. Na krátkou dobu byl tento dopis vystaven v Britské muzejní knihovně v Londýně a byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým důstojníkem rozvědky Kanadského královského námořnictva.
První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Illuminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Illuminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“
Studenti historie rozpoznají, že političtí spojenci Anglie na jedné straně a Německa na straně druhé (spojenectví vytvořené v letech 1871 až 1898 Otto von Bismarckem, kolegou Alberta Pika), byli klíčoví ve vyvolání první světové války. Ve Fatimě, roku 1917, před koncem této války a před bolševickou revolucí v Rusku, Panna Marie (Fatimské zjevení, pozn. PP) předpověděla vzestup Ruska jako světové velmoci, která bude Bohem a jeho zástupy použita jako „bič boží“ k trestání odpadlického světa.
Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.“
V roce 1917 předpověděla ve Fatimě Panna Marie konec první světové války a příchod druhé. Po této druhé světové válce zesílil komunismus natolik, že začal zabírat slabší vlády. V Potsdamu roku 1945, na jednání mezi Trumanem, Churchillem a Stalinem, byl Rusku přidělen kus Evropy, a válka s Japonskem navíc pomohla nahrnout vlnu komunismu do Číny.
Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.
Od teroristických útoků 11. září 2001 zesilují události v Blízkém východě nepokoje a nestabilitu mezi Židy a Araby. To je zcela v souladu se záměrem vyvolat třetí světovou válku, která má proběhnout mezi těmito dvěma etniky a jejich spojenci na obou stranách. Tato třetí světová válka má stále přijít a události poslední doby nám naznačují, že není daleko.
Skutečná síla za svobodným zednářstvím

14. června 1889, dva roku před svou smrtí, pronesl Pike následující proslov pro Nejvyšší zednářské rady světa, které se setkaly v Paříži: „To, co musíme říkat davu, je: ‚Uctíváme Boha, ale je to Bůh, který je zbožňován bez pověr.‘ “ „Vám, svrchovaným vyšším inspektorům (33. zednářský stupeň), říkáme toto, což můžete zopakovat bratrům 32., 31. a 30. stupně: ‚Zednářské náboženství má být, všemi zasvěcenci vysokých stupňů, udržováno v čistotě luciferiánské doktríny.“
Kdyby Lucifer nebyl Bůh (opak „Adonai“, hebrejské slovo pro „Pána“, které představuje Jahveho, Boha Izraele, jehož jméno nevyslovují, jehož činy dokazují jeho krutost, zrádnost a nenávist k člověku, barbarství a odpor ke skutečnému nejvyššímu poznání), „copak by jej Adonai a jeho kněží pomlouvali?
Ano, Lucifer je Bůh, ale bohužel Adonai je také Bůh. Neboť věčný zákon je takový, že nemůže být světla bez stínu, krásy bez ošklivosti, bílého bez černého, neboť absolutno může existovat jen jako dva Bohové, když temnota je nezbytná, aby sloužila světlu jako kontrast, stejně jako socha potřebuje podstavec nebo lokomotiva brzdu…“ „…Tedy, doktrína satanismu je kacířská; totiž pravé a čisté filosofické náboženství je víra v Lucifera, toho rovného Adonaiovi; ale Lucifer, Bůh Světla a Bůh Dobra, bojuje o lidstvo proti Adonaiovi, Bohu temnoty a zla.

„Jen já vám mohu pomoci“
Panna Marie, při svém zjevení ve Fatimě roku 1917, předpověděla mimo jiné vzestup Ruska a s ním komunizmu. Ale dala světu také paprsek naděje, žádajíc o dobrotu, modlitbu a zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému srdci. Zdůraznila, že neštěstí, které postihnou lidskou rasu budou tak neblahá, že nebude možné žádné lidské řešení.
A řekla: „Jen já vám mohu pomoci.“ Tedy pouze obrácením se na pravou cestu Světla, respektive k Bohu, našemu stvořiteli, jako síle skutečného středu, můžeme předejít naplnění plánů Nového světového řádu v jejich finální podobě. Pokud ne na úrovni celosvětové, pak určitě na úrovni jednotlivců. Volba je na každém z nás. Viz: https://ulozto.cz/!uzkZVw9U/vodnarske-evangelium-zip nebo pak zde: https://ulozto.cz/!cwAw9E67/vodnarske-evangelium-zip.

Zdroj: [
1][2]

SVĚTOVÁ „HYBRIDNÍ“ VÁLKA 2011-38: PROČ(!!!), JAK a KÝM byly před 150-ti lety naplánovány tři světové války! Viz: https://gloria.tv/article/2DqbMFBxZzmb1TeXtCsnRH1Pe: ŠÉF RUϟϟKÉHO GENERÁLNÍHO ŠTÁBU GERASIMOV A SVĚTOVÁ VÁLKA PROTI ZRAZENÉMU ZÁPADU: http://www.armadninoviny.cz/HYBRIDNI-VALKY-PODLE-VALERIJE-GERASIMOVA.html plus generál Ion Mihai Pacepa: DEZINFORMACE: TAJNÁ STRATEGIE RUϟϟKA JAK ZNIČIT ZÁPAD! Viz: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=PACEPA&min=&max=&o=3. Hlava ruϟϟkého generálního štábu generál Valerij Gerasimov v roce 2013: Ruϟϟko vede hybridní“ světovou válku proti Západu, kdy hranici mezi mírem a válkou nelze nikdy určit(!!!!!), která bude trvat několik desítek let a ve které Ruϟϟko zničí Západ NEVOJENSKÝMI PROSTŘEDKY Viz: A) MIGRACE JAKO NÁSTROJ HYBRIDNÍ VÁLKY: http://www.cbap.cz/archiv/3417 a pak plus RUϟϟKO, DROGY a TERORISMUS…!!! Viz: https://www.youtube.com/watch?v=NzEeazaOhUM&t=1s PLUS https://www.google.cz/search?client=ubuntu&channel=fs&q=CATALANOV%C3%81+HANA+RUSKO+DROGY+TERORISMUS&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=eDmbWaXTJabc8Af3jq64Aw. B) █▬█ █ ▀█▀ TOTÁLNÍ RUϟϟKÁ INFILTRACE ZÁPADU VE VŠECH(!!!) JEHO NEJVYŠŠÍCH PATRECH = TOTÁLNÍ OCHROMENÍ 1000x SILNĚJŠÍHO NEPŘÍTELE, viz například zde: https://www.youtube.com/watch?v=ilHjOWZEzLU  a v našich tuzemských podmínkách pak NEJLÉPE zde, viz: https://www.aktuality.sk/clanok/230556/rozhovor-peter-cibulka-stb-vaclav-havel-kgb/ PLUS http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Uzitecni-idioti-udelali-privatizacni-puc-pro-agenty-KGB-a-GRU-Obycejne-lidi-ozebracili-resi-se-jen-blaho-nepracujicich-cikanu-a-agresivnich-muslimu-Petr-Cibulka-vas-ted-nauci-jak-je-odhalit-505641 – pokračování a vyluštění celé tajenky „TAJNÝ HAVEL“ pak najdeme zde: https://aeronet.cz/news/andrej-babis-potvrdil-na-skryte-nahravce-informace-petra-cibulky-o-vaclavu-havlovi-jako-o-konfidentovi-sovetske-kgb-v-roli-vedouci-marionety-hospodarskeho-prevratu-v-roce-1989-havel-zastavil-vlak/  – JAKO TA VŮBEC NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PODMÍNKA VÍTĚZSTVÍ V KAŽDÉ RUϟϟKÉ “HYBRIDNÍ” VÁLCE…!!!!! Viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=ecRmruVhwCM  PLUS https://www.youtube.com/watch?v=FP03EUSBFTs PLUS https://www.youtube.com/watch?v=U3Lef3VurY0. C) TOP!!!!! RUϟϟKÁ LIKVIDAČNÍ KLIMATICKÁ VÁLKA PROTI ZRAZENÉMU A NEBRÁNĚNÉMU ZÁPADU STÁLE GRADUJE = VELICE BLÍZKÝ GENOCIDNÍ HLADOMOR A KANIBALISMUS V EVROPĚ! Viz například zde: https://www.youtube.com/results?search_query=RU%CF%9F%CF%9FK%C3%81+KLIMATICK%C3%81+V%C3%81LKA plus desítky dokumentů v originále zde: https://www.youtube.com/results?sp=SABQFOoDAA%253D%253D&search_query=%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%95. D) █▬█ ▀█▀ NEVIDITELNÁ RUϟϟKÁ ANTI – CIVILIZAČNÍ IMPERIÁLNÍ AGRESE PROTI ZRAZENÉMU A NEBRÁNĚNÉMU ZÁPADU…!!! (GENIÁLNÍ ANALÝZA, NA KTEROU SE ŽÁDNÝ ZÁPADNÍNOVINÁŘ DNES NEZMŮŽE!!!) Viz hlavně zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-neviditelna-imperialni-civilizacni-agrese-ftc-/p_zahranici.aspx?c=A101125_012613_p_zahranici_wag PLUS SÉRIE SUPER – ANALÝZ: http://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari.aspx?idnov=1969. E) █▬█ ▀█▀ TOTÁLNÍ (!!!!!) RUϟϟKÁ PSYCHOTRONICKÁ VÁLKA, RUϟϟKÝ PSYCHOTRONICKÝ TERORISMUS, RUϟϟKÉ PSYCHOTRONICKÉ ZBRANĚ A RUϟϟKÁ TELEPATICKÁ ŠPIONÁŽ PROTI CELÉMU NAŠEMU ZRAZENÉMU A UŽ PO MNOHO DESÍTEK LET ZCELA NEBRÁNĚNÉMU ZÁPADU…!!! Viz zde: https://www.youtube.com/channel/UCuy8Vmg7bz2w-YXlBM3V8qQ/videos?sort=da&view=0&flow=grid&disable_polymer=true PLUS https://www.youtube.com/results?search_query=PSYCHOTRONIKA+PSYCHOTRONICK%C3%81+V%C3%81LKA+PSYCHOTRONICK%C3%9D+TERORISMUS+PSYCHOTRONICK%C3%89+ZBRAN%C4%9A+TELEPATICK%C3%81+%C5%A0PION%C3%81%C5%BD. F) TOP!!! RUϟϟKÁ KRIMINÁLNÍ STÁTNÍ A NESTÁTNÍ MAFIE ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU A JEJICH STALETÁ HYBRIDNÍ VÁLKA PROTI NAŠEMU – PO GENERACE NEBRÁNĚNÉMU – ZÁPADU!!! Viz zde: https://www.youtube.com/user/PravyBlok/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0 PLUS https://www.youtube.com/watch?v=uXI2H8syP60 PLUS Red Cocaine: The Drugging of America and the West: https://www.google.cz/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Red+Cocaine%3A+The+Drugging+of+America+and+the+West&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=myubWfCTC7Dc8AfayquYDQ PLUS https://www.youtube.com/watch?v=XiSSKYpd-cc. G) █▬█ █ ▀█▀ MARX – SATANSKÝ (viz: https://gloria.tv/article/2DqbMFBxZzmb1TeXtCsnRH1Pe) MULTIKULTURALISMUS – KULTURNÍ MARXISMUS – POLITICKÁ KOREKTNOST – MAXIMÁLNÍ PODPORA, OCHRANA A PROPAGACE PROTISPOLEČENSKÝCH DESTRUKTIVNÍCH KRIMINÁLNÍCH A JINÝCH ANTI – CIVILIZAČNÍCH MENŠIN, HOMOSEXUALITY A VŠECH OSTATNÍCH SATANSKÝCH ZVRÁCENOSTÍ – KRITICKÁ TEORIE, PERMANENTNÍ STÁTNÍ A NESTÁTNÍ SKRYTÉ ROZKLÁDÁNÍ A POSTUPNÁ KRIMINALIZACE RODIN, NÁRODŮ A JEJICH STÁTŮ, ATD., ATD., ATD. V RUϟϟKÉ MARX – SATANSKÉ HYBRIDNÍ VÁLCE, KDYŽ V SAMOTNÉM RUϟϟKU BYLO KŘESŤANSTVÍ ZLIKVIDOVÁNO A KŘESŤANÉ VYVRAŽDĚNI UŽ PŘED 100 LETY, důkazy jsou zde: https://www.youtube.com/watch?v=Et4AIQLXiPA, VEDENÉ PROTI CELÉMU NAŠEMU POST – DEMOKRATICKÉMU A (POST?) KŘESŤANSKÉMU ZÁPADU!!! Na prvním místě pak zde: https://www.youtube.com/watch?v=WdDN7iTTCGk PLUS https://www.youtube.com/watch?v=o0242q-4nic  PLUS https://www.youtube.com/results?search_query=MARX+SATANISMUS+-+KULTURN%C3%8D+MARXISMUS  PLUS https://www.google.cz/search?source=hp&q=KULTURN%C3%8D+MARXISMUS+-+MULTIKULTURALISMUS+-+POLITICK%C3%81+KOREKTNOST+-+KRITICK%C3%81+TEORIE&oq=KULTURN%C3%8D+MARXISMUS+-+MULTIKULTURALISMUS+-+POLITICK%C3%81+KOREKTNOST+-+KRITICK%C3%81+TEORIE&gs_l=psy-ab.3…3751.3751.0.5396.3.2.0.0.0.0.544.717.0j1j5-1.2.0….0…1.1.64.psy-ab..1.1.542.6..35i39k1.-_4fQlU_N2Y. H) █▬█ █ ▀█▀ MARX – SATANSKÁ „TEOLOGIE OSVOBOZENÍ“ RUϟϟKÉHO KGB + GRU, VLÁDNOUCÍ UVNITŘ ŘÍMSKO – KATOLICKÉ CÍRKVE a dále plus jejich MARX – SATANSKÉ PAPEŽSTVÍ KGB + GRU = BIBLICKÁ ŠELMA A SÁM ANTIKRIST DLE TŘETÍHO NEZFALŠOVANÉHO(!) PROROCTVÍ Z FATIMY JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NÁSTROJE RUϟϟKÉ ANTI – KŘESŤANSKÉ HYBRIDNÍ VÁLKY PROTI NAŠEMU ZRAZENÉMU A NEBRÁNĚNÉMU ZÁPADU!!! Na prvním místězde: https://www.google.cz/search?client=ubuntu&channel=fs&q=PACEPA+TEOLOGIE+OSVOBOZEN%C3%8D++KGB&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=1kydWePVFqTc8AfhtanwCw plus MARX – SATANSKÉ PAPEŽSTVÍ KGB + GRU!!! Viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=JXA9U_YsSgY. I) TOTÁLNÍ RUϟϟKÁ INFORMAČNÍ VÁLKA = ZÁKLAD NAŠÍ MASMEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI(!!!), aneb OD VŠECH “NAŠICH” VLASTIZRÁDNÝCH POLITIKŮ A NOVINÁŘŮŽOLDU RUϟϟKÝCH KGB A GRU PRAVDU A POCTIVOST NIKDY NEČEKEJME!!!! Viz například zde: https://www.youtube.com/watch?v=f82gfzfjoxU PLUS https://www.youtube.com/watch?v=ueNqFNM4pY4. J) TOP!!!!! TZV. “LIDSKOPRÁVNÍ“ + „EKOLOGICKÉ“ + „MÍROVÉ“ NEZISKOVKY” – TÉMĚŘ VE 100% KRYCÍ AGENTURY RUϟϟKÉ VOJENSKÉ ŠPIONÁŽE GRU – JAKO MARX – SATANŠTÍ VLASTIZRÁDNÍ EXPONENTI RUϟϟKÉ HYBRIDNÍ VÁLKY PROTI ZÁPADU, VŽDY NA TU VŮBEC NEJŠPINAVĚJŠÍ PRÁCI…!!! Viz například zde: https://www.youtube.com/results?search_query=neziskovky. K) TOP!!! HLUBOCE UTAJENÁCELOSVĚTOVÁ RUϟϟKÁ KYBERNETICKÁ VÁLKA!!! Viz například zde: https://www.youtube.com/watch?v=j1foXZIK0dc a dále plus zde: https://www.youtube.com/results?search_query=Kybernetick%C3%A1+v%C3%A1lka. L) RUϟϟKÁ TOTÁLNÍ HYBRIDNÍ VÁLKA UŽ OHROŽUJE I NAŠI ČESKOU REPUBLIKU…!!! Viz zde: http://ceskapozice.lidovky.cz/hybridni-valka-ohrozuje-i-cesko-dn0-/tema.aspx?c=A170111_132419_pozice-tema_lube. M) http://www.natoaktual.cz/hybridni-valky-davno-zname-presto-je-musime-objevit-a-popsat-p5p-/na_analyzy.aspx?c=A150714_133516_na_analyzy_m02. Dále viz: NECENZUROVANÝ ROZHOVOR PETRA CIBULKY PRO MASMÉDIA – TENTOKRÁT NE TA ČESKÁ, ALE SLOVENSKÁ – PAK NAJDEME ZDE: https://www.aktuality.sk/clanok/230556/rozhovor-peter-cibulka-stb-vaclav-havel-kgb/ PLUS http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Uzitecni-idioti-udelali-privatizacni-puc-pro-agenty-KGB-a-GRU-Obycejne-lidi-ozebracili-resi-se-jen-blaho-nepracujicich-cikanu-a-agresivnich-muslimu-Petr-Cibulka-vas-ted-nauci-jak-je-odhalit-505641 – pokračování a konečné rozluštění tajenky „TAJNÝ VÁCLAV HAVEL“ pak najdeme zde: https://aeronet.cz/news/andrej-babis-potvrdil-na-skryte-nahravce-informace-petra-cibulky-o-vaclavu-havlovi-jako-o-konfidentovi-sovetske-kgb-v-roli-vedouci-marionety-hospodarskeho-prevratu-v-roce-1989-havel-zastavil-vlak/. To nejdůležitější pak zde: Jak byly naplánovány tři světové války, aby pomohly nastolení Nového světového řádu. Viz: https://gloria.tv/article/2DqbMFBxZzmb1TeXtCsnRH1Pe  PLUS https://www.google.cz/search?source=hp&q=ALBERT+PIKE+SV%C4%9ATOV%C3%81+V%C3%81LKA+PANNA+MARIA&oq=ALBERT+PIKE+SV%C4%9ATOV%C3%81+V%C3%81LKA+PANNA+MARIA&gs_l=psy-ab.3..35i39k1.2540.2540.0.3217.3.2.0.0.0.0.81.81.1.2.0….0…1.1.64.psy-ab..1.2.201.6…122.lofqIdSFHls

Vašku (Václav Havel), si prase……
To je vaša asi najznámejšia veta.
Ešte stále si to myslíte? Môžete aj vysvetliť prečo?
Myslím si to -jako politické zhodnocení odkazu Václava Havla-víc než kdy předtím. Nejenom proto že Havel byl podle všech dostupných informací zřejmě fízl ruské vojenské špionáže GRU, tedy vlastizrádce, ale především proto, že se tak po 17. listopadu 1989 i choval.
Beztrestnost RUSKO-česko-slovenských komunistických a (post) komunistických vlastizrádných zločinců KGB/GRU za jejich zločiny, spáchané na nevinných lidech a jejich majetku, jak před 17. listopadem, tak i po něm, je především Havlova práce. Beztrestnost zločinců mu nikdy
nevadila a vždycky k ní hluboce mlčel.
To se projevilo i během našeho soudního procesu proti Václavu Havlovi řed komunistickou soudkyní Vostrejšovou, po tomto procesu povýšenou z Městského soudu v Praze na Vrchní soud, kdy se
Havel otevřeně zastal se svém velkém projevu komunistických udavačů StB, ale ani jediným slovem
se nezmínil o jejich nevinných obětech.
Proto jsem mu řekl tu větu, které vás tak zajímá
.
Tohle všechno jsem řekl i slovenské televizi TA3 na 20. výročí oslavy jejich “sametové revoluce”, ale TA3 to zakázala odvysílat z rozhodnutí samotného ředitele tři hodiny před svojí”revoluční relací” a tento cenzorský zákaz dodnes trvá…”Naše” rusko-česká masmédia KGB/GRU se na výročí jejich “revoluce” -o které už mnoho let veřejně mluvím jako o privatizačním puči KGB/GRU a jejich tuzemských struktur -pro jistotu neodvážila ani ozvat, jistě z odůvodněné z obavy, co bych jim o té jejich “revoluci” řekl.
Vy ste známy kritik komunizmu a aj vývoja po roku 1989. Zlepšuje sa šak situácia postupne ako sa zväčšuje počet ľudí, ktorí nikdy nežili v socialistickom zriadení? Ako hodnotíte v tomto smere Slovensko?
Podmínky pro projevy individuální lidské svobody a individuální lidské zodpovědnosti se neustále velice rychle zhoršují a navracíme se k nové odlidšťující neo-marx-leninské totalitě. Ta se však bude nazývat samozřejmě úplně jinak -klidně třeba “Říše nejvyššího lidského štěstí a neomezené svobody”
-ale v každém případě se bude nazývat nejméně
stejně lživě, jako předchozí nelidská marx-
leninská totalita, vystupující na
veřejnosti jako “lidová demokracie”.
Problém je v tom, že když držitelé staronové moci na
d námi přejmenují svůj
marx

leninismus na “liberální demokracii”, jen velice málo lidí dokáže
objevit pod tímto příjemně znějícím názvem starý marx

leninismus, dnes už
navíc poněkud modifikovaný na neo

marx

leninismus, který nelikviduje
kapitalismus, svobo
du a demokracii i s jejich nositeli a obhájci ihned po 
uchopení moci, jako to dělával dříve, ale likviduje je postupně. Většina lidí
starý marx

leninismus v jeho nových maškarních šatech bohužel nepozná, i 
kdyby je kousl do krku, ani nevnímá plíživou total
itu, která stále zesiluje…
Vládnoucí západní krypto bolševici se proti nám poučili u žab: Když žábu
hodíte do vařící vody, žába z ní okamžitě vyskočí. Když ale žábu ponecháte
ve studené vodě, kterou pomalu zahříváte až k varu, žába se ve vodě uvaří.
Toté
ž se děje s námi a s nastupující plíživou totalitou, vydávající se halasně
za svobodu a demokracii, které však nelze využít v každodenní praxi pro
změnu poměrů, které nás ničí… Aby se mám to nemohlo nikdy podařit,
proto vytvořili dokonale uzavřený politi
cko

masmediální “demokratický”
systém skryté totality, do kterého bez pozvání zevnitř nelze vstoupit! Pak
rozhodují “demokraticky” ti, kteří jsou uvnitř systému a poslouchají je
“demokraticky” ti, kteří jsou vně systému. Páni a jejich otroci…!!!
Lidé pod
sílícím tlakem RUSKO

česko

slovenských masmédií KGB/GRU,
kterými nás postupně přeprogramovávají a mažou nám paměť, jenž je
největším nepřítelem psané historie, až příliš rychle zapomínají, co byla
RUSKO

česko

slovenská totalita a přímá ruská vojenská okup
ace zač.
Naprosto ztratili vůči totalitě

servírované nám dnes z jejich
“demokratického” parlamentu

zvoleného v totálně zfalšovaných volbách,
kdy není důležité kdo jak volí, ale kdo a pod čí kontrolou počítá hlasy voličů

v jiných baleních, tedy ve vše
ch nesčetných maškarních převlecích
moderní skryté marxistické totality

jakoukoli ostražitost.
A čo Brusel, ten tomu nemôže zabrániť?
Je třeba říct, že ti, kteří nám od roku 1945 až do dnešního dne a hodiny
nepřetržitě v ruském žoldu těmi nejkriminálně
jšími metodami vládnou, na
tohle všechno nikdy nezapomněli a nadále plní rozkazy z Moskvy, tedy z 
Kremlu, centrály KGB nebo centrály GRU, což není úplně totéž, dnes navíc
cezené přes filtr neo

marx

leninského Bruselu, vedeného předsedou
komunistické strany
Portugalska, což není vtip, jak by se někdo méně
informovaný snad domníval. Nedávná hesla nelidského marx

leninismu
opět zní pod jinými slogany v každodenní evropské politické praxi: “Proletář
nemá vlast!” a “Proletáři všech zemí, spojte se!” (pod naším v
edením!),
když v dnešním Rusku zní přesně opačná velkoruská ultra šovinistická a 
protižidovská hesla, za které by se Adolf Hitler rozhodně nemusel stydět!
A nevadí to Európskej únii?
Jak praxe desítek let potvrdila, slepě promoskevskému Bruselu to nikdy
ne
vadilo a nevadí… Když měl v Evropském parlamentu v roce 2008 svoji
premiéru naprosto unikátní dokumentární film
Soviet Story
, sestavený z 
dodnes tajných sovětských a ukořistěných
nacistických archivů, což je
nejlepší, protože nejpravdivější, dokument všech dob o komunismu

právě
proto jsme ho v “našich” RUSKO

evropských televizích KGB/GRU neviděli
a neuvidíme a proto taky nebyl nikdy a nikde nikým oceněn

promítání se
zúčastnili
pouze poslanci nedávných ruských gubernií. Západoevropští
poslanci se premiéry odmítli zúčastnit…!!! Pokud by neexistovalo veřejné
mínění a snaha po udržení zdání demokracie, už dávno by Evropa byla
součástí Ruské federace!
Tento “náš” vzorný a vzorový
sovětský Brusel beztrestně otevřel Evropu
neomezenému dovozu z komunistické totalitní Číny, která vyvraždila 100
milionů svých vlastních občanů. Tím pro Rusko, které vyvraždilo 50 milionů
svých vlastních občanů, de facto zlikvidoval naši demokratickou Evro
pu,
Evropu individuální lidské svobody a individuální lidské zodpovědnosti, jako
světovou mocnost a udělal z naší Evropy svého marxistického bankrotáře,
plně závislého na skrytě totalitním Rusku (energie) a otevřeně totalitní Číně
(výroba).
Pokud skrytě to
talitní Putinovo Rusko, kde ruští občané nerozhodují
absolutně o ničem a otevřeně totalitní komunistická Čína

dnes velcí
protizápadní a protidemokratičtí váleční spojenci (o Sibiř se mezi sebou
porvou až později) ve svém společném tažení proti demokratic
kým USA,
které chtějí společně “vyhnat z Tichomoří”, jak se dnes alespoň veřejně vychloubají

zastaví v jeden okamžik pod nějakou záminkou vývoz do
Evropy, Evropa se za pár měsíců

na rozdíl od Ruska a Číny

úplně
zhroutí a Rusko a Čína jí začnou diktov
at.
To bude úplný konec naší individuální lidské a občanské svobody a 
individuální lidské a občanské zodpovědnosti i konec jakékoliv demokracie,
hodné toho jména! Kdo nedokáže pevně stát na vlastních nohou, ale musí
stát na berlích a ještě na cizích, nemá
v konfrontaci s nastupující totalitou
žádnou budoucnost…
George Orwell popsal ve svém nepřekonatelném díle “1984” svět naší
blízké budoucnosti jako otevřené či skryté soupeření tří světových
totalitních super velmocí, Ruska, Ameriky a Číny. Jsem přesvěd
čen, že v 
tomto světě, zatím v jeho sametovějším provedení, už dnes žijeme a z 
tohoto hlediska musíme analyzovat události kdekoliv na světě, pokud jim
chceme přes soustavnou hustou masmediální mlhu správně porozumět.
Teď bych chtěl mluvit o tom, co považuj
i za zvlášť důležité.
Pokud už dnes proti sobě stojí tři světové super velmoci, ti ostatní jsou vůči
nim jen do počtu, snad s výjimkou Indie, musí proti sobě stát i tři
velmocenské strategie, kterými se pokouší ovládnout na úkor svých
konkurentů náš svět a
získat v něm rozhodující slovo. Jak řekl Mao: “Moc
vyrůstá z hlavně pušky!” Pokud mohu soudit podle informací, které jsou pro
nás dostupné, a těchto informací pro psychotronicky gramotného není
málo, pak daleko nejlepší strategii proti svým soupeřům, obča
s i dočasným
spojencům

vždy však užitečným idiotům

zvolila komunistická ultra
totalitní Čína, které jde především o ruskou Sibiř, jenž ji kdysi patřila. Po 
Rusku dnes nepožaduje žádný stát na světě sebemenší kousek jeho
území, pouze Čína sní o Sibiři,
bez které se neobejde. Jde na to opravdu
dobře.
Posuďte sami:
1)
S rozhodující pomocí Putinova Ruska a jeho hustých západních
agenturních sítí vysoce postavené poziční a vlivové agentury

které se,
stejně jako náš Západ, rovněž naprosto nezodpovědně otevř
elo
neomezené záplavě čínského zboží, výměnou za ruské nezpracované
suroviny, čímž Putin zcela zlikvidoval veškerou průmyslovou výrobu v 
Rusku

napřed totálně rozvrátí a zničí demokratický Západ, Evropu i 
Ameriku. Na tom se před našima očima velice úspěšn
ě pracuje a hluboce
infiltrovaný Západ i jeho svoboda a demokracie se nám hroutí přímo pod
rukama.
2)
Po vyřazení Ameriky a Evropy z mocenské hry

když trosky naší
zbankrotované Evropy Čína klidně přenechá Rusku, jako nějakou kost, k 
definitivnímu ohlodán
í, v naprosté jistotě, že Rusko na nohy Evropu nikdy
nepostaví, protože za 1000 let neexistuje ani jeden případ, že by Rusko
cokoliv z toho, co kdy dokázalo uchvátit, pozdvihlo na vyšší úroveň, vždy
právě naopak

se pak oči Číny obráti k Rusku a Sibiři.
3
)
Teprve pak si Čína řekne o Sibiř a na této planetě už nebude existovat
žádná síla, která by mohla Čínu zastavit… V této dlouhodobé čínské
strategické hře je Rusko i náš Západ zatím v rolích Leninových užitečných
idiotů… Demokratický Západ své průmysl
ové kapacity dobrovolně přesunul
do komunistické ultra totalitní Číny a Rusko si celý svůj výrobní průmysl
nechalo dovozem z Číny zlikvidovat… Výsledem je stejný. Před další
skrytou či otevřenou světovou válkou má komunistická ultra totalitní Čína
všechn
o a Západ i Rusko nemají vůbec nic… Jak chtějí totalitní
komunistickou Čínu zadržet neví ani oni sami! Doufejme že nežijí v 
přesvědčení, že až začne válka, nechají si tanky a letadla vyrobit v Číně…
Hokynářskému myšlení dnešních západních “elit” by něc
o takového
odpovídalo. Dokáží myslet jen od kšeftu ke kšeftu a dál nedohlédnou…
Policejní myšlení KGB sice v Rusku sahá podstatně dál, ale je vedeno
falešným směrem, který k záchraně Sibiře před Čínou rozhodně nepovede!
Obávám se, že až jednou noví páni
Kremlu se zpožděním desítek let
konečně pochopí, že nejenom Západ, ale i Rusko provádělo vůči
komunistické Číně sebevražednou politiku čínských užitečných idiotů, bude
už pozdě hledat silné spojence v rozvrácené a zbankrotované Evropě,
možná už nové ruské
gubernii Západní Rusko, anebo v oslabených USA, o 
jejichž oslabení, vnější i vnitřní, se Rusko svojí rozvratnou marx

leninskou
infiltrací nejvíc přičinilo. Prospěch z toho však bude mít pouze Čína, ne
Rusko!
I když má Rusko nejlepší šachisty na světě, Čína
dokázala vymyslet lepší
šachovou strategii, když šachovnicí je celá naše planeta, stojí v lepší pozici
a hraje na víc tahů dopředu, než všichni její soupeři… Ti mají už jenom
jednu šanci přežit: Spojit se proti Číně. Rusko však
musí přestat s 
rozvracení
m a vnitřním oslabováním demokratického Západu, protože
zbankrotovaný a rozvrácený Západ mu proti Číně mnoho nepomůže!
Rusko by si mělo vyřešit velice rychle tu nejdůležitější otázku

jestli touží
po budoucnosti Ruska jako východního Švýcarska svobodných
občanů,
anebo zůstane u své dosavadní tradice budování nového Džingischánova
mongolského impéria zotročených lidí a podle toho se pak začít ve světové
politice chovat a orientovat! Tohle za Rusko nikdo nevyřeší a brzy může být
na správné rozhodnutí nenávra
tně pozdě…
Vy stále hovoríte, že vývoj v Česku ovplyvňujú predovšetkým ruské
tajné služby. Môžete to bližšie vysvetliť akým spôsobom?
Někteří z nás si ještě pamatují, že II. světovou válku vyhrálo a celý náš
společný stát obsadilo ultra totalitní komunis
tické Rusko, což byl dávný sen
statisíců členů a sympatizantů tehdejší i dnešní vlastizrádné RUSKO

česko

slovenské komunistické strany a desítek tisíc (dnes stovek tisíc)
vlastizrádných fízlů ruských tajných služeb. Z těchto lidí Rusko po II.
světové válce
postavilo celou státní moc své RUSKO

česko

slovenské
gubernie. Neexistovalo sebeméně důležité místo, které by u nás neovládali
lidé Moskvy!
Ruská vojenská okupace 1968 to dále utvrdila, pokud to bylo ještě vůbec
možné. Tak vznikala dnes mám vládnoucí RUSK
O

česko

slovenská
kriminální fízlokracie!
Na tom se po 17. listopadu 1989 nic nezměnilo. Všichni RUSKO

česko

slovenští komunističtí vlastizrádci zůstali po “protikomunistické revoluci” na
svých vedoucích místech, popřípadě si je mezi sebou vzájemně prohodi
li a 
dnes je už částečně vystřídali jejich “dobře vychované” děti.
Všichni tito lidé dnes dělají pro Moskvu to, co pro ni dělali předtím. Proto
nás mohou po desítky let beztrestně okrádat v ruské režii po stamiliardách
a za jejich vlastizrádné protinárodní
zločiny se jim u nás nikdy nic nestane.
Proto

a jenom proto

jim platíme ze svých vykradených kapes jejich policii
a justici, aby se vládnoucím RUSKO

česko

slovenským vlastizrádným
zločincům KGB/GRU za jejich nekonečné protinárodní kriminální zločiny
n
ikdy nic nestalo!
V roce 2007 jsme zveřejnili na www.cibulka.net rychlokurz, jak se naučit za
5 minut pracovat se siderickým informačním kyvadlem

které mimochodem
úspěšně používají například všichni léčitelé

a stát se tak politicky,
občansky, pracovně
i privátně relativně vševědoucími. Pak jsme zde
zveřejnili soutěž, “Najdi prvního politika z let 1989 až do dnešního dne a 
hodiny na presidentské nebo vládní úrovni, který nefízluje pro ruské tajné
služby”, dotovanou velice hodnotnými cenami pro případné š
ťastné
výherce.
A našli ste nejakého „čistého“ politika?
Přesto, že tento rychlokurz i tato soutěž na našich stránkách stále je a jsou
ve vysokých počtech čteny

dokonce jsme je zařadili, jako nedílnou
součást, naší stálé velice dlouhé a obsažné předmluvy analytického a 
systémového charakteru, umístěné před kaž
dým z našich mnoha tisíc
internetových článků

do dnešního dne a hodiny se nikomu z tisíců čtenářů
ani za řadu let nepodařilo najít ani jednoho jediného českého politika, který
by nefízloval pro ruské tajné služby! To nejlépe vysvětluje, v čem dnes
žijeme

Je téměř zbytečné dodávat, že od roku 1989 u nás nebyl odsouzen za
vlastizradu na doživotí ani jeden fízl KGB nebo GRU, jako by u nás nikdy
žádní nebyli. Totéž se bohužel děje v celé Evropě, která dnes podle toho
taky vypadá…
A ako je na tom Slovens
ko?
Obávám se, že na Slovensku je to naprosto stejné… Bohužel nejenom na
Slovensku, ale dokonce to už od skončení I. světové války začíná i v USA,
které přesto stále patří, spolu se Švýcarskem, k občansky nejsvobodnějším
civilizovaným státům dnešního upa
dajícího světa..
Je vidět, že ani ty občansky nejsvobodnější systémy nejsou samy o sobě
schopny se účinně bránit skryté nepřátelské infiltraci
, pokud nejsou velice
pevně vyztuženy
svobodomyslnými a občansky zodpovědnými občany,
kteří už dokázali překonat svoji vlastní psychotronickou negramotnost, což
je základní podmínka úspěchu, a stali se tak politicky, občansky, pracovně i 
privátně až do nejvyšší úrovně svého vědomí vševědoucími
.
Proti takovým vševědoucím lidem pak v systému švýcarské PŘÍMÉ
demokracie

a americké snadné a rychlé odvolatelnosti politiků státních
úředníků PŘÍMO občany

nemají naprosto všehoschopné ruské tajné
služby ani se svými drogovými biliony dolarů žádnou ša
nci! O takový
systém musíme usilovat i my!!!
Ako je možné, že ruské tajné služby majú taký vplyv v EÚ. To
neprekáža ostatným krajinám v únii, ako napríklad Nemecku,
Francúzsku alebo V. Británií?
Když si přečtete na našich www.cibulka.net v hlavní rubrice “
100
nejčtenějších článků” analýzu
“ZA VŠÍM ZLEM HLEDEJME 1.RUSKO A 
JEHO AGENTY A MÁLO KDY SE SPLETEME! PERMANENTNÍ SKRYTÁ
VÁLKA KREMLU A JEHO RUSKÝ STÁTNÍ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN
PROTI NÁM!”

jenž vychází z knihy RUDÝ KOKAIN, kterou napsal na
základě výpovědí komunistického generála Jana Šejny, jenž dezertoval v 
roce 1968 do USA, dr.Joseph D. Douglass, Jr., ředitel Redwoodského
vědeckého ústavu,
viz soubor jeho informačně a myšlenkově
nepřekonatelných analýz
, pak zjistíte, že celosvětový obchod s drogami
ovládá od roku 1949 marxistická Čína + od roku 1959 ve spolupráci s 
marxistickým Sovětským svazem. Na tom se do dne
šního dne a hodiny nic
nezměnilo.
Pokud je prokázáno, že tajné služby těchto satanských otrokářských
velmocí, když marxismus = otrokářství vyššího řádu, vydělávají na
celosvětovém obchodu s drogami biliony dolarů ročně, nedokážu s 
představit tajnou službu
demokratického světa, která by jim mohla
dlouhodobě vzdorovat, uvědomíme

li si, že
ruská skrytá válka proti Západu
trvá už od vlády mongolsko

ruského cara Petra Velikého, tedy 300
let
, a 
nedokážu si ani představit vedení jakékoliv vládní strany naší planety, které
by v dnešním světě nebylo možno koupit za 1 miliardu dolarů, což je pro
ruské tajné služby naprostý pakatel!
Podle informací, kterými disponuji a kterými může disponovat o
pravdu
každý

nejsou to ovšem informace listinného charakteru, jsou to pouze
informace a ne masmediální dezinformace

Rusko ovládlo prostřednictvím svých tajných služeb Evropu už v roce 1984. Proto v roce 1985 mohl
nastoupit Andropovův věrný marx-leninista Gorbačov a začít demontovat “železnou oponu”, oddělující od roku 1948 totalitní sovětský blok od demokratické Evropy. Po roce 1984 už nebyla Moskvě její “železná opona” ke zotročování lidí zapotřebí, právě naopak, začala Moskvě v její další expanzi překážet.
Zdá se, že Orwell má, bohužel pro nás, naprostou pravdu! Škoda že to stále nechápeme a proti nastupující plíživé totalitě -která brzy přestane být sametová, když už dnes se tvrdě bojuje o udržení poslední výspy občanské a politické svobody, již jenom té virtuální, na Internetu

na obranu své vlastní individuální svobody a vybojování opravdové demokracie nic neděláme…
Čo vedie však čelných predstaviteľov tajných služieb, aby takto ovládali jednotlivé krajiny?
Otázka je určena spíše jim než mně, ale protože oni na tyto otázky nikdy pravdivě neodpoví, odpovím za ně. Tajné služby, díky své neviditelnosti, nekontrolovatelnosti, zdrcující informační a dezinformační převaze, (tomu lze úspěšně čelit pouze za podmínky překonání vlastní psychotronické negramotnosti a dosažení relativní vševědoucnosti), nevyčíslitelnému množství agentů na všech důležitých místech a bilionům dolarů ze svých světových obchodů s drogami dobře ví, že dnes už jsou daleko mocnější, než kterákoliv demokratická politická strana naší planety. Stejně, jako bývala katolická církev mocnější než kterýkoliv křesťanský panovník, jejichž rukama vládla, aniž za to nesla sebemenší zodpovědnost.