Laik se diví, odborník žasne, kolik kandidátů na Hrad se přihlásilo. A nejen to.

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
9. 11. 2017
Termín pro podání kandidatury na prezidenta republiky vypršel, do boje o Hrad vstoupilo, jak vyplývá z posledních zpráv, celkem 9 (slovy devět) bohužel, jen mužů. Žádná z potenciálních zájemkyň o kandidaturu neuspěla. Upřímně řečeno,, jakkoli nejsem proti ženské emancipaci, je to dobře. Vzhledem k tomu, že ani mezi těmito devíti „úspěšnými“ kandidáty není zrovna „překvalitněno“, odstoupení nebo neúspěšné snažení něžného pohlaví lze považovat za rozumné, neřku-li zrovna za šťastné. 

Boj o post prezidenta Česko republiky totiž bude jistě tvrdý, nelítostný a možná i nekorektní a účast ženských kandidátek by s největší pravdpodobností neměl šanci na úspěch. Rozhodující by však měly být hlavně osobní, morální kvality kandidátů, předpoklad nestranného, objektivního zvládnutí výkonu prezidentské funkce především z hlediska spravedlnosti, vlasteneckého cítění, ochoty hájit národní zájmy, stejně jako zájmy občanů České republiky.

Počet kandidátů, jak již zmíněno, je sice devět, nicméně do širšího zájmu o post prezidenta se oficiálně přihlásilo několik desítek občanů ČR, což vyvolalo dojem, že na post presidenta si troufne kde kdo. A i s vědomím, že se jim to nepodaří, protože na to nemají ani IQ potenciál, ani potřebné politické a veřejno-správní zkušenosti a už vůbec ne předpoklad, že kromě vlastní rodiny, sousedů, pivních nebo blízkých přátel je bude vůbec někdo víc volit. Nic proti tomu, na to má právo každý občan, který splní základní předpoklady stanovené Ústavou ČR, ale více soudnosti by jim skutečně neškodlilo.

Rozumný a soudný člověk až nevěří, jaké plytké a mlhavé představy o výkonu funkce prezidenta asi mají tito lidé, pokud svůj zájem o tento post nebrali dost vážně, resp. jen proto, aby se zviditelnili, aby se o nich psalo a mluvilo. Jestli ji to pozvedlo jejich ego, zda stoupli na ceně u svých známých, je otázka. Na druhé straně by si jako dospělí lidé měli také uvědomit, jak svým furiantstvím samotnou funkci prezidenta degradují či dehonestují a sami sebe u řady lidí možná i zesměšní. Nicméně, je to jejich problém a ti, kteří postoupili dále a kandidují, to jistě přežijí.

Pozornost a to zcela vědomou, plánovanou a předpokládanou, vyvolává truc protest pana Tomáše Hradílka (72) z Lipníka nad Bečvou, někdejšího disidenta, prvního českého polistopadového ministra vnitra, který prý až do naprostého, fatálního konce hodlá držet hladovku na protest proti opětovné kandidatuře Miloše Zemana na post prezidenta republiky. Více o tom říká sám pan Hradílek zde: blesk.cz

Lze chápat jisté pohnutky a důvody k protestu některých lidí, pokud je předpoklad, že způsob protestu má či bude mít přijatelnou formu, že je předpoklad, že zvoleným protestem bude dosaženo když ne úplného, tak alespoň částečného úspěchu. Položme si otázku, jaké šance a předpoklady má pan Hradílek, že dosáhne úspěchu za situace, že za

1) M. Zemanovi nemůže nikdo bránit či zakázat, aby znovu kandidoval,

2) Miloš Zeman na post prezidenta skutečně znovu kandiduje,

3) ze své kandidatury sám od sebe dobrovolně neustoupí,

4) je velký předpoklad, že M. Zeman bude mezi dvěma posledními kandidáty, kteří se ve finále o post prezidenta budou ucházet,

5) jeho zdravotní stav nesmyslně utrpí natolik, že se může dostat až na hranici života a smrti,

6) Miloš Zeman v závěrečné fázi nemusí uspět, avšak zdravotní stav pana Hradílka, držícího hladovku bude kritický, pokud vůbec předpokládaných 70 dnů přežije,

7) protestní hladovkou a  případnou smrtí pan Hradílek zhola ničeho pozitivního nedosáhne, bude zbytečná.

Možná panu Hradílkovi křivdím. Možná si je pan Hradílek vědom, že nemá velkou šanci svým protestem uspět a zvrátit něco, co je předurčeno k neúspěchu. Možná si je vědom i nevratných následků, ,možná si fandí a vědomí, že tím snad vstoupí do historie a dějin české demokracie a státu, mu dodává odvahu se postavit něčemu, k čemu osobně zaujímá zásadní nesouhlas. Přesto mohu už dnes tipovat, jak jej i v případě jistého neúspěchu, bude mainstream vynášet jako hrdinu, který se snažil postavit M. Zemanovi, muže, který položil život ve snaze zabránit kandidatuře, případně znovuzvolení M. Zemana prezidentem České republiky. To vše navzdory tomu, že pokud ke zvolení Miloše Zemana dojde, bude zvolen demokraticky většinou hlasů občanů české republiky. K čemu bude platná jedna smrt člověka, který šel do boje nikoli ze zoufalství, ale z furiantství a představy, že jeho jméno bude navždy spojeno s volbami prezidenta v r. 2018? Mohu se mýlit ve výsledku voleb, ale výsledek jeho uvažovaného 70 denního nesmyslného hladovění, pokud dodrží své předsevzetí, lze očekávat s velkou přesností:+! Je to však jeho věc, jeho rozhodnutí.!