Médiím a neziskovkám už věří pouze „svobodomyslnější“ část občanů

Avatar
Původní autoři

Radim Hreha
29. 11. 2017
Tisku a neziskovým organizacím už věří jen necelá třetina lidí, což je zřejmě odrazem i unikátní schopnosti orientace většiny populace ve společenském dění. Schopnost kritického myšlení je totiž základní složkou imunity vůči manipulacím médií, veřejnoprávních zvláště, která se projevuje v trvalém propadu jejich důvěryhodnosti. Potvrdil to i říjnový průzkum, Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR, což není žádný privátní subjekt, produkující průzkumy veřejného mínění za účelem zisku.

 

Podle CVVM důvěra, resp. nedůvěra k mediím není statisticky významně podmíněna ani vzděláním, ani věkem, ani životní úrovní. CVVM tak zcela vyvrátil hlášky havlistických expertů, kteří považují svobodomyslnost za ctnost havlistů a jiných dřevních demokratů, s mediálním image elity.

Trvalý propad důvěryhodnosti neziskových organizací dle CVVM promítá jejich participace při řešení uprchlické krize, kterou veřejnost vnímá rozporuplně. Průzkum dále potvrdil, že církve i nadále zůstávají vnímány hůře, než byly v období před propadem souvisejícím patrně s církevními restitucemi.

Shrnuto a podtrženo, průzkum potvrdil výsledky sněmovních voleb a naznačil šance jednotlivých kandidátů v prezidentských volbách. Potvrdil rovněž celkový propad efektivnosti mediálního odvětví. Nicméně, propad důvěry zejména veřejnoprávních médií jistě nebude impulsem k jejich katarzi. Na unikátní zdroje i platy generálních ředitelů a skrze ně i zaměstnanců, stejně velkoryse ocenění členové Rady ČT, resp. Rady ČRo, jistě sahat nebudou. Důvěra ovčanů, jejichž zájmy naoko zastupují, pro ně není žádnou referencí, zejména když všichni platí koncesionářské poplatky. Ostatně stejně, jako pro většinu poslanců a senátorů.

Ideologickou očistu, coby interní impulz k zahájení naplňování ústavního poslání Českého rozhlasu a České televize beze zbytku, proto čekat nelze. V mediálních radách mají havlisté většinu a tak se můžeme těšit na další exhibice jejich opiniomakerů. Společně s presstituty z vydavatelství Economia a tzv. prestižními odborníky ze „zavedených“ neziskovek, institutů a institucí se budou společně snažit o dosažení multiplikačního efektu v rámci navrácení zbloudilých ovcí na jedinou správnou cestu. V rámci zprostředkování polibků smrti pro prezidentské kandidáty havlistů, nemohou zůstat bokem ani prohlášení zahraničních specialistů, které však ani doma většina občanů nebere vážně.

Proto budeme čelit ještě intenzivnější bezbarvé produkci zpravodajství a publicistiky ČT nebo ČRo Plus. Opravdoví i stylizovaní havlisté všech druhů, se pokusí „vařit“ dle zoufalého receptu svých totalitních předchůdců. Ti stejně jako jejich následníci nedokázali pochopit proč tak dobrá krmě lidem nechutná. Inu jakákoliv propagandistická ingredience nikdy nemůže nahradit obyčejnou, nezkreslenou, či z kontextu nevytrženou realitu.