Nejde zde o nějaký nový lánský puč, ale o důsledky katastrofální státní i stranické politiky B. Sobotky

Avatar
Původní autoři

J. Kovář
1.11.2017  ČeskéNárodníListy

Ve straně, kde fungují principy vnitrostranické demokracie, stranické vedení, které odpovídá za pohromě blízké výsledky voleb, by mělo samo rezignovat. Příkladem vy měl jít pabn B. Sobotka, který za totální, dosud nevídanou prohru nese největší odpovědnost.

Ale čeho jsme v ČSSD svědky. Ti, co tuto katastrofu způsobili, si zajistili první místa na stranických volebních kandidátkách a proto byli i nově zvoleni do poslaneckých funkcí. Zvolen byl i největší ničitel ČSSD, pan B. Sobotka.

Za poslední čtyři roky se sobotkovcům též podařilo odstranit vnitrostranické kritiky z rozhodujících stranických funkcí. Tak decimovali vnitřní opozici. Nositelé alternativních stranických směrů a stanovisek, jsou vytlačeni na stranickou periférii. Podkuřovači současného vedení jsou na významných místech v krajích i jinde.

Preventivní opatření proti opozici byla z hlediska sobotkovců úspěšná. Opozice se bude za takových podmínek jen těžko prosazovat. Problémem bude i sám B. Sobotka. Na svědomí má téměř zánik strany. To, co z ní zbylo, je pouhým fragmentem bývalé ČSSD. Přesto nelze zaznamenat ani nějaké silné viditelné tažení, aby tento pán ze stranických funkcí odešel.

Rozdíl mezi Špidlou, který také ČSSD svého času přivedl k úpadku, a Sobotkou, jenž stranu přivedl až na samotný existenční práh, je v tom, že Špidla bez velkých problémů své místo opustil, kdežto Sobotka, jak se zdá v současnosti, moc chuti k tomu nemá.

Sobotka poškodil republiku, český národ, zhuntoval stranu, jíž předsedal, a nemá se k tomu, aby řekl “mea culpa, mea maxima culpa”, posypal si hlavu popelem a rychle, dnes již je pozdě, moc pozdě, odešel.

Pan B. Sobotka musel vědět, jaké důsledky bude mít jeho státní i stranická politika, byl mnohokrát varován. Jeho odpovědí byl jen zvýšený tlak na opozici ve straně. Politiku neměnil, ač věděl, že vede republiku i ČSSD zu grunt. Cíle, které sledoval, byly pro něj mnohem důležitější, než konce, jež se daly očekávat. Pro jaké zájmy Sobotka a jeho vláda, ČSSD pracovali? Jsme přesvědčeni, že to nebyli interesy české.

Brzy poté co sobotkovská vláda se ujala své funkce, se nechal slyšet B. Posselt, představitel tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, že tato vláda začala tam, kde skončila vláda premiéra P. Nečase. Vláda tohoto pána byla katastrofou pro republiku i ODS. Končící vládu B. Sobotky můžeme podobně hodnotit. Jeden rozdíl však zde je – Sobotka notně pocuchal ČSSD a tak pomohl pravici.

– – –