Otevřený dopis „spasitelce“ a „moralistce“ T. Fišerové

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
23. 11. 2017
Paní Fišerová,
především se omlouvám, že jsem Vás neoslovil klasickým a z hlediska bontonu užívaným oslovením „vážená“, ale mám pro to mnoho důvodů, proč pro mne vážená nejste. Ten poslední je Váš s prominutím idiotský pokus přimět prezidenta M. Zemana k tomu, aby odstoupil z kandidátky na znovu zvolení do funkce prezidenta ČR, aby tím zachránil život nějakému pomatenému zoufalci, který se chce z fanfaronství hladovkou dobrovolně umořit k smrti, pokud se M. Zeman nerozhodne z kandidatury odstoupit.


Pokud mne neklamou sdílené informace o Vašem IQ, které by snad podle některých Vašich přátel mělo silně vybočovat z průměru (jen nevím, kterým směrem), tak by měl být předpoklad, že Vaše chápání, resp. uvažování je natolik inteligentní a rozumově standardní, že by neměly být pochyby o Vašem logickém uvažování. A přesto pochyby jsou a to velmi velké, sahající až k hranici Vašeho zdravého rozumu.

Abychom si rozuměli, paní Fišerová, jde o to, že na jednání pana Hradílka, tedy muže, o kterém je řeč výše a který se rozhodl držet hladovku v domnění, že tím přiměje prezidenta Zemana k odstoupení z kandidátky, by žena Vaší úrovně měla se naprostou samozřejmostí posoudit snahu pana Hradílka jako nemorální, neboť jde o obyčejné, nechutné a cynické, notabene nedemokratické vydírání, o snahu, která je již na první pohled nenormální a  nelogická, protože již ze samé podstaty nemá šanci na úspěch. Je to totiž stejná pitomost, jako bych se já rozhodl držet hladovku s tím, že donutím SAZKU, aby vyhověla mé žádosti, že mi musí vylosovat čísla na první místo, tedy výhru, ve Sportce.

Paní Fišerová, Vy jste se k tomuto jednání pana Hradílka postavila způsobem Vám typickým: s ohromným pocitem milosrdenství a soucitu, pochopením, se slzou v oku a také se zlostí v skrytu duše, kterou chováte vůči prezidentu Zemanovi. Váš rádoby plně chápající, humánní postoj k pochybnému jednání pana Hradílka není upřímný, Vy jen jeho jednání využíváte, či lépe řečeno zneužíváte k tomu, dát M. Zemanovi znovu najevo, jak jej nenávidíte, jak jím pohrdáte a proto se veřejnosti na odiv, znovu stavíte do role Matky Terezy ve snaze jakoby o záchranu života pana Hradílka.

Jako životem zkušená žena byste snad mohla (pokud bude vůle a ta u Vás zřejmě chybí) pochopit a také usoudit, že jednání pana Hradílka nemá šanci na úspěch. Miloše Zemana znáte a dobře také víte, že není z těch, kteří se nechají vydírat, kteří nepodlehnou nějakým útlocitným obavám o život někoho, kdo naprosto a zcela nezodpovědně a nesmyslně hazarduje se svým životem.

Vy jste už ale taková, že s Vaší matkoterezovsky utrápenou vizáží se ráda veřejně stavíte do role spasitelky, moralistky, karatelky, vychovatelky a svým vystupováním se snažíte kritizovat, odsuzovat a poukazovat, jak jsou mnozí lidé morálně zkaženi, jak zvláště „někteří“ jsou nečestní, jak rozdělují národ, jak podkopávají naši demokracii, jak se snaží se změnit politické směrování na Východ zkrátka, když už se Vám možnost sama nabízí, poukázat na „špatnosti“ kterých se, podle Vás zřejmě dopouští Vámi nechtěný a nežádoucí prezident Miloš Zeman. On je totiž Váš zlý sen, samotná podstata Vaší věčné nespokojenosti.

Možná z Vás, paní Fišerová, ještě nevypršelo či nevyprchalo zklamání z neúspěchu Vaší kandidatury v poslední, resp. první přímé volbě prezidenta. Ale také dost možná je to jen Vaše osobní slabost a stálé nutkání veřejně vyjadřovat své pocity a zklamání z něčeho, co nedošlo k úplnému naplnění, což nejspíše bude Váš případ. Vaše hrátky na city, spravedlnost ,humánnost a lidská práva mohou snad uspět u Vašich blízkých přátel, nicméně pro většinu občanů jste jen trapná, zbytečně ustaraná plačka, snažící se kritikou napravovat lidské neduhy a chyby jiných.

Pravda, je to Vaše osobní věc paní Fišerová, jaké hodnoty a lidské kvality (ne)uznáváte, ale svou loajalitou a podporou nesmyslného, fanfaronského

sebeobětování pana Hradílka jste se před občany totálně ztrapnila. Poučení:

Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis, aneb: „Řeči mají všichni, moudrost ducha jen málokteří“ (Cato).

Přeji Vám pěkné a lepší dny bez problémů, kterými stále žijete.