Zlomový okamžik voleb

Avatar
Původní autoři

Miroslav Polreich
6.11.2017
Máme po volbách, hledáme výstupy a jejich příčiny, ale hlavně perspektivu. Můj respektovaný přítel, Zdeněk Zbořil, má jakoby jasno „ nic se nestalo – žádný zlomový okamžik nepřišel“ Nerad s ním polemizuji, nikdy jsem to neudělal, ale tentokrát musím. A nejenom při pohledu na český píseček. Svět se z mnoha důvodů mění a má dokonce jednotící tendenci. Trump nezvítězil jako straník, a co teprve Francie, Rakousko a vždy dosud dobře ukotvené Německo.


Myslím, že jsme zapadli tak trochu do celkového proudu. Očekávání není ve stranickém, ideově podloženém přístupu. Společnost, a jak jsem uvedl, nejen naše je zralá na změnu. Nemá ještě přesně definovanou vizi, ale dobře ví, co nechce. V tom je ten zlomový okamžik

Jaké jsou jeho projevy? Předně odešla do nenávratna skupina pravdoláskařů a „kavárny“ symbolizovaným milostivým procentem pro Knížete. To se stává a Kalousek pro to pracoval dosti usilovně, ale v našem případě odešli mladí, neprávem intelektuálně podceňovaní. Dali se nyní na cestu hledání. V tom je prvý předpoklad odpovědnosti. Doufám, že si vynutí prostor u Pirátů a ukotví pohybující se rozkolísanou loď. Nebude to snadné v masivním tlaku, kterému budou čelit. Nepochybuji o jejich odhodlání, ale stačí to?

Prvým vážným testem je a bude, zda jít do vlády a snažit se uplatňovat zde svá dosud nepropracovaná předsevzetí. Pakliže půjdou, budou mít o čem přemýšlet a to konstruktivně. Nemyslím, že Babišova vláda jim vzhledem k okolnostem možnost nedá. Byla by to výzva a definitivní odpoutání se od mediálního a nechci přímo napsat Kalouskova marasmu. Na druhé straně se jedná o vyjádření vlastní odpovědnosti. Lidé volí své představitele, aby pracovali a to není snadné. Uvedený můj námět jak stáhnout firmy domů by stál za snahu a Babiš by neměl mít problém přijmout toto řešení. Pak bych viděl, že Piráti chtějí pracovat. Pokud zůstanou v opozici, tak upřímně řečeno z objetí Kalouska a majetnického lobby se nevymaní. Chápu, že jsou asi pod velkým tlakem rozkolísat nejen svoji loď, ale celou společnost. Jak znám jejich předsedu, tak by šel do nicoty a to by mne překvapilo. Získali by tím spojenectví nejen s 09, ale i ODS o kterém píši níže.

Jen na zkoušku. Udrží svůj logický a dokonce na Washingtonské smlouvě založený přístup k NATO? Pokusí se pomoci obrátit tuto, dle stanov, obranou organizaci z hlavy na nohy? Zákon a teorii mají na své straně. Pak je třeba změnit fakta, která jsou odstrašující. Toto stanovisko je rovněž zásadní. Půjdou-li do opozice, pak je třeba změnit i svůj dosavadní zásadní postoj a – nebýt

Mohl bych přidat i další příměr a to podstatný. Hnutí Babiše čelilo mediálním a jakoby celospolečenským útokům (ne kvůli hnízdu), v pozadí byly daleko podstatnější motivy. Útoky pokračují i nyní při sestavování vlády. Babiš se účinně bránil způsobem, který si nikdo jiný nemohl dovolit. A mluvil jasnou srozumitelnou řečí. Jsem česká firma, odvádím zde dané. Víme, že tisíce jiných firem i českých, zde vydělávají, ale daně odvádí někomu jinému v daňových rájích. Stamilióny odvádějí jinde „po právu“. Jak je to právo ošidné,

Bude-li sestavena Babišova vláda, nic ji nebude bránit, dřívější i dnešní soc. dem. vláda z nějakého nepochopitelného důvodu, snad, že byla řízena jako ČSSD s.r.o. Bakalou, to udělat nemohla. Ano je to velké nebezpečí, že vláda ANO, by mohla rozhodnout, že kdo chce vydělávat na státních zakázkách musí daně odvádět doma. To není složitý právní proces. Dobrý důvod k protestům a neumožnění vládnout s tímto hrozícím předsevzetím. Sociální demokraty jsem omluvil tím, že neměli sociální politiku. Byli na druhé straně. Ale proč váhají Piráti? Kvůli hnízdu? Směšné. Nebo se tam již nyní hrne skupina, co cítí pach peněz?

A co Okamura? Ten také nemůže nic přidat k podstatě jedinému předsevzetí jiné nosné téma? Referendum má dát přednost vůli občanům, proč ale nezajistit aby nebyli právě Tito občané ožebračováni a kolonizováni vlastními podnikateli. Možná, a doufám, že tento rychlý muž začne pomalu uvažovat v naznačeném směru.

ODS hrdě opakuje, že je druhou nejúspěšnější stranou, o tom bych raději pomlčel, pokud známe číslice. Proklamované pravicové zaměření je normální a také legitimní nárok a sám jsem předpokládal, že tato strana pomocí vstupem jejího předsedy, kterého znám, a mladšího Klause s jeho myšlenkovou kapacitou. Bude postupovat klidným parlamentním způsobem k uplatnění svých postojů a půjde jen o politický střet. Stále chovám tu naději

Nebude to zas tak ale úplně snadné. Je tu znepokojení ba dokonce hrozba. Neboť se našla podstatná skupina s velmi nebezpečnou nadějí a posunula kandidáta z místa 17 na volitelné místo. Není podstatná ani důležitá ta určitá osoba, ale podstatná je aktivní podpora stoupenců ODS a jistě jejich očekávaná naděje na linii, kterou přesně definoval kdysi v Právu (8.4.2008) Petr Úhl, když napsal o řediteli ÚSTR, že „je jen jedním vykonavatelem vůle StB“. Závažné obvinění, i když ne tak moc, když si vzpomeneme na stovky soudních procesů, ve kterých tento ústav obhajoval falešné dokumenty StB, jako písmo svaté a my jsme jim za tun hru platili náklady.

A nechme se poučit ještě od prezidenta Václava Havla, který mluvil k věci před soudem: “ Celou věc považuji za jeden z největších úspěchů StB, které se podařilo po dlouhá léta zamořit ovzduší demokratického státu, zmobilizovat všechnu spodinu, jejíž největší radostí je ubližovat jiným, cynicky ji nabídnout jako dobově příhodnou záštitu – prapor bojového antikomunismu, z neurotizovat společenské klima a posléze zproblematizovat základní hodnoty, na nichž by měl být právní a demokratický stát založen. Samozvaní soudci….jsou jen pokračovateli komunistické ideologie nenávisti, msty a totálního odporu k právu. Jejich revue je stoka šířící lež a zlobu“ Myslím, že když Havel mluvil ze sebe a za sebe, mluvil vždy dobře.

Tyto tendence , které se projevily uvnitř stoupenců ODS nelze brát na lehkou váhu. Nakonec byly i použity jako argumenty i při jeho předvolební kampaní.

Nebylo mým úkolem provést celkové zhodnocení povolebního procesu. Ten se vyvíjí a dokonce si myslím, že i mediální scéna nyní dostává prostor zvážit, když ne přehodnotit, své postoje, protože ten pach z antibabišovského štvaní je cítit i dnes v nerozhodnosti či nedostatečné odvaze různých uskupení při sestavování nové vlády. Na skutečný motiv jsem, myslím, správně upozornil.