Koho se má občan bát, muslima-islamisty, nebo plané výhrůžce na Facebooku?

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
6. 12. 2017
Server VICE News přináší informace, že provozovatelé sociální sítě Facebook v  ČR se musí vypořádat s jedním obrovským problémem. Nejde prý o nic menšího než o výhrůžky smrtí na sociální síti. To jen úvodem, kterému však předchází drsný název článku: Sprostí a zlí Češi, kuřák a opilec Zeman, nenávist k muslimům. Roman Máca, Jan Čulík a další řekli světu, jak to tady chodí. Jsem možná nízkého IQ když nechápu, jakou přímou souvislost má zmíněný problém výhrůžek smrti na sociálních sítích s prezidentem Zemanem, který je s tímto „problémem“ dáván do souvislosti, přičemž je také hrubě a sprostě urážen.


Na jedné straně je autorem článku Čechům vytýkáno, že jsou „sprostí“ a zlí, na druhé straně sám autor článku používá slovník, ze kterých viní „sprosté“  a zlé Čechy.

      Vyjádření  pánů Romana Máci z think-tanku Evropské hodnoty, šéfredaktora serveru Britské Listy Jana Čulíka a mediální ředitele lidskoprávní organizace Human Rights Watch Andrewa Stroehleina, která jsou v článku uvedeny, mají jedno společné: pokrytecky poukázat na rasově nenávistnou náboženskou netoleranci českých občanů k (převážně islámským) imigrantům, zdůraznit exaktnost svých vlastních názorů a přesvědčení na etickou nutnost   přijímat imigranty. 

     Kromě toho a to je nezávažnější, je jim (obhájcům imigrace) prý na Facebooku vyhrožováno smrtí, což se prý už rozšířilo do celé společnosti. Nemalý podíl na tom podle tohoto serveru, má třiasedmdesátiletý prezident České republiky Miloš Zeman. Ten prý  prosazuje protimigrantskou, protiuprchlickou a xenofobní politiku a navíc, v zahraniční politice se obrací především k Číně. Zde je zřejmě „zakopaný pes“, ta výše zmíněná nejasnost spojení jeho osoby s  nenávistí k muslimům.

      Otázkou však zůstává, proč tuto názorovou (pravdivou) myšlenku M. Zemana dávají do souvislosti s vyhrožováním smrtí smrtí na Facebooku. I zde je odpověď je nabíledni. Prezident Zeman totiž vyslovil pravdivý názor, že přijímání muslimských imigrantů může být pro nás ani ne tak bezprostředně, jako spíše  v budoucnu nejen problematické, ale svým způsobem i nebezpečné. Zemanův názor se úplatným zastáncům imigrace stal důvodem hrubých pomluv a osočování těch, kteří s prezidentovým názorem souhlasí. Jinými slovy, jde o dva názorové proudy, podporované zásadně odlišnými zdroji.

     Zatím co horliví obhájci  imigrace, jako pánové Máca, Čulík nebo Stroehlein a další, jsou ideologicky a finančně podporování jistými západními finančními kruhy, sledující osobní a geopolitické zájmy v Evropě,odpůrci imigrace, kterou tvoří poměrně  velká část uvědomělých občanů Česka, se prezentují z pohnutek zcela odlišných. S imigrací a přijímáním imigrantů  nesouhlasí jak z důvodů odporu vůči snaze implementovat nám multikulturalismus, ale především z důvodů sociálních, zdravotních, ekonomických, bezpečnostních, kulturně náboženských a v neposlední řadě i  z hlediska  vlastenectví,  a zachování národní identity.

     Tyto důvody jsou výše jmenovaným pánům, chtělo by se říct u pr..le, ale ony jsou pro ně vlastně naprosto irelevantní a cizí. Za to odpůrci, tj.  občané si plně uvědomují, že  pobyt imigrantů, byť i relativně v malém počtu, může mít v budoucnu pro naši společnost, národ a stát dalekosáhlé následky.  Proto všichni, kteří imigraci odmítají jsou nejen xenofobové, rasisti, fašisti, nacionalisti, ale dokonce sprostí a zlí Češi a pan prezident Zeman je kuřák a opilec. Jak ubohé, pokleslé, nechutné!

     Co se vyhrožování smrtí na sociálních sítích týká, lze to svým způsobem považovat za nadsázku, resp.  bezzubý „lidový folklór“ a jakkoli to nezní příliš pro někoho příjemně, málokdo či lépe řečeno nikdo výhrůžky nemyslí vážně. Vždyť něco podobného se užívá v běžné hovorové mluvě, pokud chceme významnězdůraznit nesouhlas s vážností věci či jednání člověka. Pokud by to ti, jimž  je vyhrožováno smrtí, měli brát vážně, tak místo MHD (městské hromadné dopravy) by zde fungovala PHD (pohřební hromadná služba).
     Nechci význam vyhrožování smrtí zlehčovat, ale brát ji vážně může jen ten, kdo má strach nebo obavy, nebo nemá čisté svědomí. Zda se to týká i výše jmenovaných pánů, je už na nich. Volání těchto pánů po zákroku Facebooku je nedemokratické, ale hlavně je to jejich zbožné přání, jak tímto způsobem  umlčet a pokořit odpůrce imigrace muslimů a islamistů a tak prosadit své cíle a zájmy.

     V této souvislosti však není od věci poukázat na do nebes volající paradox. Není přece žádným tajemstvím, a je to doloženo desítkami, stovkami fotografií, videí, reportáží a jinými dokumenty, že jsou to především muslimští islamisté v Evropě, kteří ve jménu Alláha nejen vyhrožují smrtí, oni ve jménu Alláha také přepadávají a znásilňují dívky a ženy, vyhrožují evropským islamismem, vládou Alláha atd.

      Pokud zůstaneme u  vyhrožování ze strany islamistů je pozoruhodné, že se nikdo se z podporovatelů imigrace necítí být ohrožen, nestěžuje si, nežádá zakročení. Pokud si ovšem někdo přečte virtuální výhrůžku smrti na Facebooku nebo jiné sociální síti od nějakého řekněme cvoka, je posr.ný až za ušima. Nabízí se tedy otázka, jak závažné je jednání těch, kteří vážně vyhrožují smrtí, islámem, koránem, šaríí, Alláhem a jak  závažná a reálná  je výhrůžka smrtí nějakého odpůrce imigrantů na Facebooku?

Nebo jinak:Z koho má mít český občan větší strach, zda ze sfanatizovaného, indoktrinovaného muslima-islamisty na ulici, (případně potenciálního teroristy), nebo z českého protiimigrantského  Pepka Vyskoče na Facebooku?