Komentátor Fendrych blábolí

Avatar
Původní autoři

Bohumil Svoboda
20. 12. 2017
Seznámil jsem se a přečetl si na internetu článek komentátora časopisu „Týden“ Martina Fendrycha pod titulem „Babiš blábolí jak dostane Česko na špici Evropy.“ Termín „blábolení“ jsem si od něj vypůjčil po prostudování celého jeho článku včetně otištěných odezev. Mohu prohlásit, že politický vývoj sleduji poměrně pozorně, ale s nějakým „žvaněním nebo tlacháním, což jsou synonyma Fendrychova „blábolení“, jsem si právě u Babiše nikdy nevšiml. To neříkám proto, že bych nynějšího předsedu vlády nekriticky obdivoval ani jsem jeho stranu nevolil. Naopak Fendrychův článek je ukázkou koncentrované bezduché demagogie, kdy využívá zkreslených zjednodušených, převážně lživých a tendenčních informací, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování zejména špatně informovaných a důvěřivých občanů. 

Kladu si otázku, co vlastně si Fendrich postavil za cíl svého článku. Jsem přesvědčen, že cíl si určitě postavil, ale nehodlá se s ním v žádném případě chlubit. Podle mého názoru tím jeho cílem je jenom pošpinit vše co se na straně vítězů posledních voleb děje. Zesměšňuje, zpochybňuje a špiní všechno, zejména na Babišovi a jeho možných spojencích, především Strany přímé demokracie, která je jasně čitelná, otírá se okrajově i o komunisty, kteří při volbách propadli a nemohou ani něco významně ovlivnit. Trapné ovšem je, že na podporu svých, rádoby úvah, neuvádí žádný argument a nepřipouští, že na podporu jeho odpůrců lze uvést dost argumentů, což potvrzuje řada kvalifikovaných odezev na jeho článek. Všimněte si toho, že na podporu Fendrycha jsou zde uvedeny odezvy, kterým po jeho vzoru argumenty absolutně chybí. Napadají jenom holými vulgárními větami každého autora odezvy nesouhlasící s Fendrychem. To, že napadají autora argumentu a ne jeho tvrzení je dokladem jejich ubohosti a mdlého rozumu.

Fendrych se staví do role kritika poměrů a každého Babišova rozhodnutí na řešení katastrofálních ekonomických a sociálních problémů, které nezapříčinil on ale Havlovi pohrobci, kteří republiku rozkradli nebo rozprodali krátce po převratu. Jistě ví, jak by se všechno mělo dělat lépe, kdyby sám něco uměl a stává se tak jenom směšným.

Babiš se účastnil jednání předsedů vlád Evropské unie, kde získává další spojence pro boj s terorizmem a migrací. Nemusel snad ani nikomu vysvětlovat, že je třeba boj přenést do zemí odkud jsou migranti „pašováni“ zločineckými bandami do Evropy. Žádné „úšklebky“ ani „ťukání“ na čelo nesklidil, jak by si Fendrych přál.

Každý stratég, který by si vytýčil podobný úkol jako Babiš – dostat republiku na špici Evropy – musí vědět, že se mu to nemůže podařit za jednu generaci a pokud má reálnou dlouhodobou vizi, musí také hledat mocné spojence. Čína a Rusko takovými spojenci rozhodně mohou být a nikdo se nemusí Putinovi ani Si Ťin-pchingovi klanět, ale jednat s nimi na úrovni rovnocenných partnerů jak se o to snaží a myslím si, že účinně prezident Zeman. Svými výlevy vlastně nabádá některé choromyslné nácky, kteří se ve svých „odezvách“ diví proč u nás musí být předsedou vlády cizinec. (Pro mne Slovák nikdy cizincem nebyl a nebude. Oni republiku nerozdělili, to udělali lidé jako Havel, Klaus a Mečiar aby se uměle vytvořilo více nejvyšších koryt na obou stranách uměle vytvořené hranice mezi našimi národy). Kdyby byl alespoň trochu soudný všiml by si, že s Ruskem a Čínou navazují úzké kontakty paní Merkellová , prezident USA Trump a řada představitelů světových mocností a Evropské unie, jenom nevědí jak by zrušili nesmyslné a oběma stranám škodící ekonomické a jiné blokády. 

Z historie by měl vědět, že Rusko dokázalo vyřešit i nejtěžší problémy a krizové situace zejména např. po přepadení Sovětského svazu fašistickým Německem. Inu ani on se nehodlá zřejmě z historie poučit. Evidentně nechce aby mu byla historie učitelkou a proto z ní dělá děvku. ( Na taková individua upozornil už velmi dávno Palacký) Místo objektivního pohledu na život a politiku se uchyluje v podstatě k nacistické rétorice, plynoucí z jeho nenávisti, nejen k těmto velmocem, ale k vlastním spoluobčanům, kteří rozhodli ve volbách právě takto, ať se to komu líbí nebo nelíbí a také proto, že se každé manuální a duševně prospěšné práci vyhýbal. To, že svými postoji odmítá výsledky voleb tak staví v podstatě 80% voličů do pozice nesvéprávných subjektů, kteří podle něj nemají právo do ničeho mluvit a cokoliv rozhodovat.

Nevím proč právě Babišovi vyčítá, cituji mimo jiné…“Že nejsme schopni ani vyčerpat dotace? Že nejsme schopni stavět nepředražené dálnice? Že nejsme ochotni pomoci zemím zahlceným uprchlíky? Že neumíme sehnat pracovníky pro podniky, které nemohou sehnat lidi? Že od nás utíkají vědci, lékaři a zdravotní sestry?“ To je kolosální drzost od člověka, který pomáhal jako technický nedouk např. Janu Rumlovi a jiným gaunerům nastartovat stav, který nás do takové situace dostal. Jenom on snad neví, že důsledky jejich destrukční politiky se nepodaří odstranit za vlády jedné generace politiků a poctivě pracujících občanů. Nemohu si pomoci, ale stále víc mne Fendrych přesvědčuje, že jeho bláboly mají svůj kořen v nenávisti k občanům tohoto národa, kteří si dovolili nevolit tak, jak by si on představoval. Potvrzuje jenom vlastním příkladem skutečnost, že „…NENÁVIST je vlastnost, která brání zdravému rozumu logicky uvažovat a zakrývá reálný pohled, umožňující řešit současné a budoucí problémy. Člověk tak ztrácí schopnost objektivity a možnost rozumně myslet. Ztrácí tedy ty nejdůležitější hodnoty.)

Pochyby může budit Babišova vláda. Nechme jí tedy sto dní ochrany a pak můžeme být konkrétní. Že v ní mají pracovat někteří lidé z vlády předchozí nemůže být a priori znakem jejich neschopnosti, protože pracovali dříve za vlády naprosto neschopného Bohuslava Sobotky. Mám podobné pochybnosti o tom, zda povznese zdevastovanou armádu Karla Šlechtová, protože takové ministry jako byl první poválečný ministr obrany armádní generál Ludvík Svoboda nebo západními vojenskými představiteli uznávaný a respektovaný poslední ministr obrany armádní generál Vacek, se rodí jedenkrát za sto let. Je dosti směšné zdůvodňovat, že je na západě běžné mít včele ministerstev války civilisty tak proč ne u nás. To mohou říci jenom tzv, „odborníci“, kteří nevědí, že právě to jsou lidé úzce spojeni s vojenskoprůmyslovým komplexem a vědí, co řídí. Tak tomu u nás po převratu nebylo a podle toho armáda je taková, jaká je.

Babiš se podle mého názoru při modernizaci státu nechce opírat o komunisty ani SPD ale hledá podporu, kterou mu ostatní partaje odpírají. Myslím si ale, že na druhý pokus podporu parlamentu získá, byť ne přesvědčivou. Bylo by to v zájmu alespoň elementární stability politické situace v zemi. Vyzývat Babiše ke spojení s topkou, starosty nebo ODS, ČSSD či lidovci znamená vyzývat jej k pokračujícím zlodějnám, ožebračování pracujících a důchodců tak, jak to po převratu tyto partaje předváděly. K takovému nesmyslu mohla Fendrycha navádět snad jenom Pražská kavárna a zřejmě ho také za jeho bláboly dobře platí. Nebylo by však pochybnosti o tom, že tím by se Babiš spojil obrazně řečeno s „pravěkem“, což by bylo přáním těch nejreakčnějších kruhů v naší zemi. 

Fendrych poukazuje na Babišův malér s Čapím hnízdem. Já se osobně ztotožňuji s Balzakovým názorem cituji: („V pozadí každého velkého majetku je zločin.“) ale také velkého Francouzského básníka, spisovatele a revolucionáře Viktora Huga cituji: („Lidstvo se diví, kolik gaunerů vynese na povrch každá revoluce“)
Nemá smysl to rozvádět, jenom bych se pana Fendrycha zeptal kde byl před čtyřmi léty že na tyto podvody nepoukazoval. Pražská kavárna určitě čekala na vhodnější dobu, kdy může škodit nejvíce a to bylo před volbami: Do této bitvy proti Babišovi se jako slon v porcelánu zapojil v rámci záchrany svého koryta hlavně Sobotka, který mu nevědomky ve své slepotě pomohl k vítězství a svému pádu ve volbách a zvýšení jeho popularity. Podobně mu teď svými bláboly pomůže i Fendrych, protože si neuvědomuje, že většina občanů přemýšlí hlavou a má plné zuby nechutných špinavostí, které se ve vrcholné politice za přispění mnoha prodejných novinářů stále prohlubují. Přidávám se k těm, kteří si myslí, že problém budou řešit, snad objektivně, soudy a ne Pražská kavárna se svými mluvky.

Velmi výmluvné jsou Fendrychovy invektivy vůdči SPD a Tomio Okamurovi. Z nich čiší panická hrůza z důsledné realizace jejich programu.

22. listopadu Okamura píše cituji: (…poslanci SPD nepodpoří další rozšiřování zahraničních misí české armády. Jsme dlouhodobými kritiky zahraničních intervencí pod hlavičkou NATO a odmítáme působení českých vojáků v zahraničí mimo mandát OSN nebo Rady bezpečnosti. Prosazujeme široký zákon o referendu, aby měli občané možnost v případě zájmu rozhodnout o důležitých otázkách.” O nasazení vojáků státu pro akce NATO bude vždy rozhodovat lid v referendu? Fendrych na to říká, že je to „absolutní nesmysl“. Tím považuje většinu našich občanů (okolo 90% ) za nesvéprávné a neschopné rozhodovat o životně důležitých otázkách naší budoucnosti a bezpečnosti nehledě k tomu, že zpochybňuje nepřímo i rozhodnutí Rady bezpečnosti a jejího mandátu, který mu dává většina mírumilovných států na světě.

10. listopadu Okamura uvažuje, co pro nás za třináct let unie udělala: “EU nám lhala, jak se v ní budeme mít dobře. Jaká je dnešní realita? Dva miliony našich občanů žijí pod nebo na oficiální úrovni chudoby. Tedy každý pátý. Takže žádný hospodářský zázrak s růstem životní úrovně na úroveň Německa se nekonal a nekoná. Ptám se pana Fendrycha co je na tom nepravdivého. Unie nás skutečně devastovala, ale to hlavně díky naprosto nevýhodným přístupovým podmínkam, které Havlovi pohrobci podepsali krátce po převratu. Na druhé straně nám unijní byrokrati předepisují jak mají být rovné nakládané okurky, jak dotovat likvidaci orné půdy na pastviny o kolik máme omezit výrobu mléka, pěstování brambor, zlikvidovat hovězí a vepřový dobytek a podobná likvidační opatření. (Tak to je tedy úžasný přínos EU pro náš lid.) Tohle chce Okamura napravit a spolu s komunisty Babiše v jeho úsilí hodlá podpořit. Proto získal podporu velké části voličů a ne vlastizrádců. Okamuru podporuje i řada občanů žijících v Rakousku a jinde ve světě. Takovým jeden ubožák ve své odezvě vyčítá špatnou češtinu, ač sám nedovede napsat víc jak jednu souvislou větu. K tomu snad uvedu jednu z posledních odezev, kterou sdílí velká část čtenářů Fendrichova pamfletu. Cituji odezvu pana Vítězslava Š. „Může si pan Fendrych prskat jak chce, většina lidí si myslí to co pan Okamura, i když to někteří veřejně nepřiznají….. teda pardon, s vyjímkou kavárny hlavního města“.

Na závěr svého stanoviska k Fendrychovu blábolení chci zdůraznit, že nejsem Babišovým slepým ctitelem, ani voličem jeho strany. Považoval bych však za naprosto nedůstojné a zbabělé se k tomu nevyjádřit, protože on za uplynulé volební období udělal velký kus práce, které si zaslouží ocenění. To by však vyžadovalo skutečně objektivní analýzu nejen jeho minulé práce ale i výsledků práce, které před svoji vládu postavil. Pokud to bude jenom část toho o čem mluví, byl by to velký úspěch, ze kterého má reakce panickou hrůzu.

Prof. Ing. B. Svoboda DrSc.  je představitelem sdružení Vojáci proti válce