Nová Evropa podle Schulze

Avatar
Původní autoři

Ludvík Smýkal
7. 12. 2017
„Předseda německé sociální demokracie Martin Schulz chce, aby se z Evropské unie v příštích letech stala federace. Její členské země by měly přijmout společnou ústavní smlouvu. Kdo bude proti, má z Unie vystoupit“, je přesvědčen Schulz, který to ve čtvrtek 7. prosince 2017 řekl ve svém vystoupení na sjezdu SPD v Berlíně. Zdroj
„V příštích letech půjde o budoucnost Evropské unie“ míní Schulz, podle něhož už nestačí jen drobné reformy, ale je potřeba najít odvahu k zásadním změnám.

Chci, aby existovala evropská ústavní smlouva, která vytvoří federální Evropu,“ nechal se slyšet šéf SPD, podle něhož by „Spojené státy evropské“ měly spatřit světlo světa do roku 2025. Ústavní smlouvu by podle něj měl spolu s občany vypracovat konvent. „A až ji budeme mít, tak musí být předložena ve členských zemích (k hlasování). A kdo pak bude proti, ten půjde z Evropské unie pryč,“ představil Schulz svůj poměrně radikální návrh.
„Evropa je naše životní pojistka,“ podotkl s tím, že národní státy už na řadu úkolů prostě nestačí. Jen spojená a rozhodná Evropa podle něj může čelit klimatickým změnám, daňovým únikům velkých firem nebo terorismu a migraci. Bývalý šéf Evropského parlamentu v projevu, který byl často oceňován potleskem delegátů, také tvrdě kritizoval vlády Polska a Maďarska. „Podívejte se, co se děje v Polsku, kde jsou naše společné hodnoty systematicky podkopávány,“ poznamenal. I Maďarsko se podle něj stále více vzdaluje od evropského společenství.
Předseda německé sociální demokracie Martin Schulz si zřejmě ani neuvědomuje, jak zásadní pro osud současné Evropské unie byl dnešní jeho projev, ve kterém přiznal, že Evropská unie je v současné podobě nereformovatelná a navrhuje její přeměnu na federaci.
Představy o jejím vzniku, které ve svém projevu uvedl, jsou, dle mého názoru, „velmi pozoruhodné“ a nasvědčují, že Martin Schulz, a jiní, s kterými tuto myšlenku sdílí, vůbec nepochopil (i), že vytvoření jakékoliv federace závisí na svobodné vůli národů a ne zvůli několika států nebo jednotlivců, které si předem usurpují právo někoho vyloučit nebo kritizovat.
Myšlenka federace národů a států není nová, s návrhy na sjednocení (federalizaci) Evropy přišla řada evropských státníků už minulých století. Každý z nich odrážel dobu jeho vzniku, myšlení jeho autora, který s větším či menším úspěchem se pokoušel o řešení tohoto problému.
Federalizovaná Evropa, založená na svobodné vůli národů, zaručující práva a rozvoj jednotlivých národů a národnostních menši a garantující bezpečnost a práva všech jejích občanů je i současném neklidném světě smělou a žádoucí myšlenkou, čekající na své naplnění.
Došlo by tak k naplnění vize prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou popsal ve svém díle „Nová Evropa“, kde budoucnost evropského uspořádání vidí ve federacidemokratických států, ale v podstatně jiné podobě než Martin Schulz. http://www.pdfknihy.maxzone.eu/books/TGM/masaryk/tgm-nova_evropa.pdf

Myšlenky T.G.M. „Skutečná federace národů nastane teprve, až národové budou volní a sami se spojí“, „Vzniknou-li federacemenších států, budou to federace svobodně založené, založené z opravdové potřeby národů, nikoli z cílů dynastických a imperialistických“, Federace bez volnosti je nemožná; to musí býti důrazně řečeno těm ….. a jiným politikům, kteří teď v nouzi slibují autonomii a federaci.“ jsou i po cca 100 letech aktuální.
Masarykova vize budoucí Evropy by pro nás měla být, i v současnosti, inspirací a závazkem.