Tak to bychom měli, vašnosto. MH-17 sestřelil Pepek Vyskoč z praku.

Jiří Baťa 9. 12. 2017
V rozmezí cca 24 hodin nám byly nabídnuty další, nebo jedny z posledních verzí (mimo mnoha dalších předchozích), kdo sestřelil nebo byl původcem pádu MH-17, sestřeleného nad východní Ukrajinou v červenci 2014. Ta první, ze dne 6. prosince 2017 pochází z portálu CFP (CzechFreePress), čerpající informace ze slovenského http://ihsken17.blog.pravda.sk/2017/12/06/kto-zostrelil-mh-17-neboli-to-rusi-a-ani-donbaska-milicia/ s odvoláním se na informace uvedené na /www.globalresearch.ca/a-new-twist-in-the-investigation-into-the-shooting-down-of-malaysian-airlines-flight-mh17/5607457. Ta sice neuvádí, kdo byl jmenovitě původcem sestřeleného MH-17, ale konstatuje, že ani jedna teorie podložená údajnými fakty neukazuje na jiného možného pachatele, jako na UA, tedy Ukrajinskou armádu, vedena nepřímým velením „poradců“ z USA. 


Tato verze se opírá o logický úsudek nad úvahami, kdo měl či mohl mít ze sestřelení letadla MH-17 nějaký prospěch. Řada faktů včetně odborných závěrů Kees van der Pijla, holandského profesora odboru mezinárodních vztahů nasvědčuje tomu, že kdo na tom nejvíce vydělal nebo měl prospěch byly USA, které následně nasadili sankce proti Rusku,např. ovlivněním dodávek plynu a ropy a zastavením stoupající pozice a prestiže Ruska na mezinárodní scéně, což doložil konkrétními argumenty, více viz na http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/kto-zostrelil-mh-17-neboli-to-rusi-a-ani-donbaska-milicia.html. To na jedné straně.

Na druhé straně, navzdory těmto docela zřejmým faktům a skutečnostem, je zde portál Akutálně.cz, který naopak přichází s další Jobovou zprávou a sice, že „Sestřelení Boeingu nad východní Ukrajinou řídil ruský generál“. Zprávu je potřeba brát s velkou rezervou, protože tato jobovka pochází od novinářů, kteří jsou zdrojem vždycky zaručeně věrohodných a  ověřených zpráv a informací, včetně zdrojů z agentur JPP( jedna paní povídala) a Rádia Jerevan. V tomto případě však jde o investigativní novináře z mezinárodní skupiny Bellingcat a také ruského nezávislého serveru The Insider , kteří údajně našli (vypátrali) ruského generála s krycím jménem “Delfín”. Ten měl být údajně podle přepisů rádiové komunikace, odpovědný za sestřelení letounu MH -17 nad východní Ukrajinou v červenci 2014.

Tito novináři vytvořili tento zřejmě nezpochybnitelný závěr toliko z údajně „uniklých záznamů rádiové komunikace“, které vyšetřovatelé loni zveřejnili na internetu s výzvou k hledání konkrétních pachatelů . Ze záznamů zjistili, že v nich několikrát figuruje vysoce postavený ruský generál s krycím jménem “Delfín”, oslovovaný kolegy jako “Nikolaj Fjodorovič”, plným jménem Nikolaj Fjodorovič Tkačev, s „vysokou pravděpodobností“ generálplukovník, hlavní vojenský inspektor ruského Ústředního vojenského okruhu. Podle „uniklých“ nahrávek s ním měli vojáci na místě koordinovat pohyb raketového systému BUK a další kroky. Tvrzení, že s ním vojáci na místě koordinovali pohyb systému BUK je však značně zavádějící, protože jednak neuvádí, kde a na jakém místě s ním vojáci koordinovali pohyb BUKu a také je hodně nepravděpodobné, ne-li přímo vyloučené, že by se člověk takového postavení pohyboval na vysoce exponovaném bojovém území Ukrajiny. Nemluvě o tom, že veškeré řízení a koordinace bojových aktivit včetně útoků lze pohodlně, přesně a bezpečně řídit na dálku.

Není nutné se touto Jobovu zvěstí nějak blíže a vážně zabývat, protože už fakt, že pochází z pověstného portálu Aktuálně.cz ani na okamžik nelze zapochybovat o relevantnosti a důvěryhodnosti této informace. Nicméně několik poznámek si přece jen zaslouží. Především je pozoruhodné, že ze samotné radiové komunikace, kterou vyšetřovatelé zveřejnili na internetu, sami vyšetřovatelé nezjistili, že jde o jistého ruského generála, který v této ostře sledované tragedii hraje významnou, ne-li hlavním roli, ale že na to přišli nějací investigativní novináři, na základě „nějakých úniků“ z radiové komunikace.

Další nejasnost je konstatování , že ruský generál s krycím jménem „Delfín“ se nacházel „na místě“, kde s vojáky koordinoval pohyb raketového systému BUK. Jak je patrné ze strategické vojenské mapy, místo pobytu BUKu a potenciálního odpalu je hluboko na území Ukrajiny. Je tedy otázka, proč by měl ruský generál podstoupit riziko svým osobním pobytem v bojové oblasti nemluvě o tom, že ke koordinaci a navádění střely na cíl je u obsluhy systému naprostou samozřejmostí a koordináty mohou být, díky pokročilé technologii, sdělovány na dálku. Rovněž není zmíněno, s jakými vojáky měl generál koordinovat pohyb BUKu, zda s ruskými, nebo vojáky z řad místních povstalců. V neposlední řadě se nabízí otázka, proč by za účelem předpokládaného odpálení střely na letadlo MH-17 měl být osobně zúčastněn tak vysoký vojenský představitel, jakým je jen „s velkou pravděpodobností“ (tedy s žádnou jistotou), generálplukovník, hlavní vojenský inspektor ruského Ústředního vojenského okruhu. To by už tam mohl být také osobně i prezident RF Vladimír Putin, jen to zatím z „uniklých záznamů radiové komunikace“ zřejmě nevyplynulo. Co není, může být, zvláště na Aktuálně.cz.

Z obou zpráv, resp. předpokladů o důvodech a pachatelích sestřelení letadla MH-17 lze učinit závěr, že jsou to jen další, oficiálně nepotvrzené zprávy, či lépe řečeno možnosti, úvahy nebo předpoklady a že podobných zpráv lze očekávat ještě celou řadu. Přesto se vnucuje nemalá pochybnost a otázka, zda vzhledem k dosud zjištěným a mnoha dalším závažným a inkriminačním faktům a skutečnostem je vůbec zájem případ vyšetřit.