USA a Ukrajina v OSN hlasovaly proti rezoluci o boji proti nacismu!

Avatar
Původní autoři

21.12. 2017  První zprávy
Dalších 49 zemí, včetně Německa, Polska, Francie a dalších zemí Evropské unie, hlasovalo zdrželo se hlasování.Valné shromáždění (VS) Organizace spojených národů na plenárním zasedání v úterý přijalo usnesení o boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných forem diskriminačních praktik, každoročně navrhované Ruskem. Pro tento dokument hlasovalo 133 států – o osm více než v polovině listopadu, kdy byl dokument zvážen ve 3. výboru VS.
Stejně jako před měsícem byly Spojené státy a Ukrajina jedinými zeměmi, které se postavily proti přijetí dokumentu. Dalších 49 zemí, včetně Německa, Polska, Francie a dalších zemí Evropské unie, se zdrželo hlasování.

Rezoluce Valného shromáždění OSN vyjádřila své hluboké znepokojení nad „glorifikací v jakékoli formě“ nacistického hnutí a bývalých členů „Waffen SS“, včetně budování jejich památníků, stejně jako „pokračující snahy znesvětit nebo bourat památky postavených na památku těch, kteří bojovali proti nacismu během druhé světové války”.

Kromě toho dokument upozorňuje na intenzifikaci nacistických skupin a „zvýšení počtu křesel zástupců extremistickým stranám rasistické a xenofobní v řadě národních a místních parlamentů“. V této situaci Valné shromáždění vyzvalo země, aby „přijaly zvláštní opatření, mimo jiné v oblasti legislativy a v oblasti vzdělávání, aby se zabránilo revizi výsledků druhé světové války a popírání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných během druhé světové války.“

Při posuzování dokumentu se země zdržely veřejných projevů. O měsíc dříve, v diskusi o textu připraveném Moskvou navrhovaly Spojené státy změny k dokumentu, odstraňovaly z něj řadu ustanovení, včetně bodu, v němž vyjadřuje znepokojení nad stále častějším znesvěcováním a ničením památek bojovníků proti nacismu. Návrh americké strany byl zamítnut drtivou většinou hlasů.

Usnesení o boji proti nacismu byl přijat Valným shromážděním v roce 2005. V loňském roce byl podobný dokument podpořen 136 státy a proti byly rovněž USA a Ukrajina. Dalších 48 zemí se zdrželo hlasování.

V tomto případě Rusko uspělo, ale v druhém případě – kdy se jednalo o usnesení navrženém Ukrajinou ke Krymu naopak při hlasování prohrálo.

Valné shromáždění OSN rovněž přijalo většinovým hlasováním usnesení, které odsoudilo, že na Krymu údajně došlo k porušení lidských práv a k „nezákonnému zavedení zákonů, jurisdikce a řízení Ruské federace” na poloostrově. V tomto dokumentu, který schválil 3. výbor Valného shromáždění se Rusko označilo za „okupační mocnost”.

Text usnesení byl navržen Ukrajinou a sestaven ve spoluautorství se 30 zeměmi. Hlasovalo pro něj 70 států, včetně zemí Evropské unie a Spojených států. 26 zemí se proti tomu postavilo, včetně Ruska, Běloruska, Bolívie, Venezuely, Indie, Kazachstánu, Číny, KLDR, Kuby, Srbska a dalších zemí. Dalších 76 států, zejména afrických a latinskoamerických zemí, se zdrželo hlasování.

– – –