Volker je hlupák nebo provokatér: Pogrebinský odhalil podstatu zvláštního vyslance USA na Ukrajině …

Avatar
Původní autoři

Alexadr Frolov
4. 12. 2017     politexpert
Ukrajinský politolog okomentoval nedávné prohlášení Kurta Volkera. Ukrajinský politolog Michail Pogrebinský vyjádřil myšlenku, že poslední prohlášení, učiněné zvláštním vyslancem USA Kurtem Volkerem, opět potvrzuje názor, že se absolutně neorientuje ve vzniklé situaci … Podle vyjádření Volkera bude konflikt na jihovýchodě Ukrajiny s pravděpodobností 80% pokračovat ještě rok. 


Hlavní důvod této negativní prognózy vidí v postoji Ruska, které není podle jeho názoru schopno plnohodnotně podpořit mírovou misi OSN. Kromě toho začal zvláštní vyslanec mluvit o poskytnutí Donbasu zvláštního statusu a o amnestii pro domobrance ze strany Ukrajiny …

Politolog se domnívá, že Volker je buď “hlupák”, který není schopen se správně orientovat v situaci, nebo provokatér. Na jedné straně říká rozumné věci, ale na druhé straně vyzývá, aby byly na Ukrajinu realizovány dodávky letálních zbraní a aby byly mírové síly OSN rozmístěny na celém území, které se nachází pod kontrolou domobranců. Tak se snaží balancovat mezi zastáváním názorů většiny amerických politiků, kteří vystupují za nemožnost urovnávání vztahů s Ruskem, a snahou vyhovět Donaldu Trumpovi, jenž má k této otázce vlastní názor, soudí Pogrebinský …

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová