Akademik Drahoš jako posvátný fetiš

Jiří Jaroš Nickelli
24.1.2018   ČNL
V poslední době se nemohu se zbavit trvalého dojmu, že pan akademik Drahoš je neustále obráběn médii jako fetiš v Africe. Zástupem politiků a skupinou osobností a vědy je neustále vyzvedáván na jakýsi piedestal slávy.


Myslím, že ani náš TGM nikdy nebyl tak nárazově adorován jako pan profesor Drahoš v dnešní předvolební kampani. Média i politikové se svorně předhánějí v oslavných tirádách na pana kandidáta v protikladu k dosavadnímu panu presidentovi. Zde byl veleúspěšně vyvolán dojem, jakoby černá patřila panu Zemanovi a zářivě bílá jen a jen panu Drahošovi. Navíc se toto vše denně monotónně opakuje, aby se stokrát opakované stalo zjevenou stálicí pravdolásky.

Přitom občané nikde nemají možnost ověřovat si vše řečené o minulosti a vývoji pana Drahoše – a to zejména za bývalého režimu.

Zatímco o panu Zemanovi bylo vytaženo z jeho osobního života a minulosti “snad ještě více než vše” (!), kapitoly páně Drahošova mládí a růstu za bývalého režimu leží před občany jako doslova “černá díra osobního vesmíru”. Nikde se nemůžeme dozvědět, kdy a jak získal akademické hodnosti v dobách, kdy tyto hodnosti byly podmíněny studiem pravověrného učení, a výjezdy na studijní stáže do kapitalistické nepřátelské ciziny byly podmíněny souhlasem státní moci a orgánů policie, atd. To vše je u pana akademika oblast SILENCIA MAGNA, hlubokého mlčení.

Uvedu příklad. Kandidatury byly umožněny jen za splnění studia VUML, jinak byly zakázány. Kdo odmítl VUML, byl odstraněn ze studia kandidáta věd. Docent Pernes vyhořel v konkursu na ředitele ÚSTR mimo jiné právě pro “smrtelný hřích” absolutoria VUMLu. Tehdy se mohli havlisté a kavárníci potrhat odporem ke kandidátu s VUMLem. Jak to, že to halasnému demokratickému bloku dnes nevadí u kandidáta Drahoše? Nebo tu platí římské – quod licet Jovi, non licet bovi??

Další věcí jsou výjezdy na zahraniční stáže do nepřátelské ciziny. Jak to bylo za tzv. totality možné? Všichni absolventi těchto stáží byli podrobeni kontrole STB a KSČ. Byli pak zhusta vyzváni ke spolupráci. Byli tzv. vytěžováni. Pan akademik měl jakousi světlou výjimku??

Už slyším od fanatiků, že tato kritika je “závistí a nenávistnou opozicí”. Opak je pravdou. Chceme tu jako občané znát plnou pravdu o tak závažném kandidátu, který by měl na dalších pět let reprezentovat stát. Ta pravda totiž nám poškozeným a persekvovaným v minulosti naše ztracená léta nenavrátí. Jen nám umožní správně se rozhodovat při takové volbě, jaká nastává.

Ovšem je to řada dalších faktorů, které by měl občan znát naprosto jednoznačně od pana kandidáta. O panu Zemanovi víme, za jakých podmínek by souhlasil například s měnou eura, za jakých podmínek nesouhlasí s nařizováním Bruselu a Berlína, jak se staví k zahraniční politice a reprezentaci státu, jak se staví k obchodu republiky se zahraničím a o mnoha dalších otázkách, které mají dopad na naší příští život. O panu akademikovi z toho všeho buďto nevíme nic, anebo jeho vyjádření přitakávají tak nebo onak všemu, z čeho v Unii máme ty nejhorší obavy.

Dále je problematická frenetická podpora pana kandidáta Drahoše od všech stran, které se tak či onak postavily na barikádu kutých “nepřátel státu, a zemského míru”, jak se říkávalo zastara.

A proto tyto strany naprosto propadly v parlamentních volbách. O to více se tyto strany elit, celebrit a programních havlomanů snaží prosadit za každou cenu pana akademika. Tyto partaje vyvolávají dojem, jakoby instalovaly pana Drahoše jako loutkovodiči jeho osoby. Pak běda republice, kdyby jejich snažení vyšlo. Jako by nestačilo vše,co tyto partaje napáchaly ke škodě republiky.

Volič má totiž nejen právo, ale i odpovědnost za volbu presidenta. Jakého presidenta voliči zvolí, takový výsledek na reprezentaci a chodu státu v budoucnu je nemine. Stačí ukázat na starého učence Aristotela na jeho spis o logice. Tam mimo jiné pravil:

“Výsledek je učitelem hlupáků”. Volme tak, aby nás výsledek nezbořil.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I