Co má Rusko dělat než zbrojit, když na jeho hranice jste poslali tanky a letadla?

Avatar
Původní autoři
J. Skalský
29.1.201 ČeskéNárodníListy

Ne ruské tanky a letadla jsou na hraních USA, Francie, Anglie, Německa a dalších natovských států, ale NATO síly jsou na hranicích Ruska. To se proto musí přirozeně připravovat na obranu.

Ale když už jsme u jádra věci, proč neřeknete, že ruské výdaje na zbrojení tvoří jenom menší zlomek zbrojních nákladů USA? Proč neuvedete, jaký zlomek činí tyto ruské náklady k celkovým nákladům NATO? Bylo by to jistě ostudné pak tvrdit, jaké máte strachy z Ruska. Každý by se pak mohl přesvědčit, jak nás balamutíte.

Proč tyto skutečnosti zamlčujete? Proč námi manipulujete?

Stačí stáhnout natovské armády od ruských hranic a Rusko jistotně sníží své zbrojní náklady. Samozřejmě i nadále můžete tvrdit, že se obáváte agrese Ruska? Pravdou však je, že Rusko má obavy z vašich válečnických příprav. Na jeho hranice přisunujete další a další vojenskou techniku a vojáky. Ty dělají přehlídky téměř na ruských hranicích. Co děláte ve stále rostoucích počtech lodí v Černém moři? Divíte se pak, že Rusko vám nemůže věřit?

Americké základny ve světě (zdroj)

Ale kam až to chcete vést? Ke stále větší konfrontaci? Pravdu jste již téměř umlčeli. Kdy myslíte, že budou mluvit zbraně? Jen však nesmíte zapomenout, že jakákoliv válka, byť zpočátku vedená klasickým způsobem, může najednou přerůst ve válku jadernou? Nabude-li širšího rozsahu, nebude vítězů. Všichni budeme poražení. Kdo náhodou přežil jadernou válku, bude pomalu umírat v jaderné zimě.

Vést války, takové či onaké, není klukovina, ale zločin. V posledních letech již hodně lidské krve v důsledku neschopných politiků a státníků bylo prolito. Naprosto zbytečně! Proč o otázkách války a míru nerozhoduje pouze Rada bezpečnosti OSN, ale pouze nějaké pochybné mezinárodní společenství, které k tomu není nijak zmocněno.

Co je bezpodmínečně nutné, je zachovávání norem a principů mezinárodního práva, včetně Charty OSN. Ti, kdož připravují nové války, patří před mezinárodní trestní tribunál. Pokud budou i nadále volně běhat po svobodě, nikdy se lidstvo míru nedočká. Oni totiž umějí jen jedno: válčit a ničit. My však chceme prožit své životy v plné lidské důstojnosti. Chceme se těšit svobodě, demokracii, a to i formám přímé demokracie, lidským právům. Mrtví však žádná práva, kromě práva na pohřbení, pokud kolem zbudou nějací lidé, nemají.

Mír nemá žádnou alternativu. Válka je zločin, pokud k ní došlo bez mandátu RB OSN.

J. Skalský