Dramturgická náhoda nebo záměr?

Avatar
Původní autoři

Stanislava Kučerová
5.1.2018  ČeskéNárodníListy
Na Nový rok bylo zvykem vysílat přenos slavnostního provedení opery B. Smetany „Libuše“ z Národního divadla v Praze. Mimořádná událost, projev národní sounáležitosti a úcty k  dílu, zasvěcenému slavnostním okamžikům národa. Respekt i k  nejstarším pověstem, které zaznamenal již Kosmas, jako „bájná vyprávění starců“, a které po staletí tradovaly národní, přemyslovský mýtus: Krok a jeho dcery, kněžna Libuše, Přemysl oráč, cesta Přemyslova ze Stadic na Vyšehrad, otka a lýčené střevíce, Libušina věštba budoucnosti národa.


Letos místo prožívání Smetanovy opery, výsostného díla našeho kulturního bohatství, jsme u televize mohli oslavit příchod Nového roku nejen již zavedeným poslechem Straussových valčíků, v provedení Vídeňských filharmoniků, ale i filmovou novinkou, výpravným filmem o Marii Terezii. Ne již Libuše, ale Marie Terezie…! Nesrovnatelné, po všech stránkách. Něco jiného je pověst, něco jiného historická realita. A něco jiného filmové ztvárnění historické reality. Film nám ukázal hlavně rozmařilý život dvora, to, co historik nazval „ zpronevěřilost a cynické opovrhování všemi zásadami mravními …“ Marie Terezie to jistě na trůně neměla lehké. Jistě by byla vhodným námětem pro psychologicko historickou studii ženy-vladařky v 18. století. Ale nehodí se za patronku českého národa. Vedla válku o dědictví rakouské, první válku slezskou, druhou válku slezskou, třetí válku slezskou (sedmiletou). České království v  nich ztratilo Kladsko a téměř celé Slezsko, s výjimkou Opavska a Těšínska. Hladomor, válečné útrapy, ztráty na lidských životech a vysoké robotní povinnosti poddaného lidu (nevolníků) vedly k selským bouřím. (Sedláci u Chlumce r. 1775.) Němčina zavedena u všech úřadů i na obecných školách. Se jménem Marie Terezie je ovšem spojena i řada pozitivních reforem, jak je přinesl osvícenský absolutismus. Ale ty nestačí překrýt všechno to zlé, čím naši předkové v té době procházeli. A  nemůže být důvodem, proč by měla císařovna Marie Terezie nahradit kněžnu Libuši! 

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.