Hyperbola – V Česku nelze ukázat jediné místo, kde by exministr Herman udělal dobře”

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli

Jiří Jaroš Nickelli
19.1.2018 ČeskéNárodníListy

Pro tento nadpis jsem použil jako parafrázi proslulý citát britského politika 19. století.

Britský premiér William Ewart Gladstone (1809-1898) charakterizoval prohnilé Rakousko-Uhersko v proslulé předvolební řeči roku 1880 takto:

“Rakousko bylo vždy zarytým nepřítelem svobody v každé evropské zemi, ale na rozdíl od Ruska nikdy nepřálo ani svobodě Slovanů, odporovalo sjednocení Německa, bránilo vytvoření Belgie a nehnulo prstem pro obnovení Řecka, takže neexistuje ani jediný případ či jediné místo na mapě světa, kam by se dalo ukázat prstem a říci: Tady Rakousko udělalo dobře” (citát dle Prokše 2004, s.52)


Bohužel dle mne totéž platí i pro činnost pana exministra kultury České republiky – někteří jej možná budou hájit do krve a nepravdivě odporovat! – ale já jsem přesvědčen o opaku. Viz následující přehled.

Lze prohlásit – Pan ministr Herman vehementně podporoval ohavnou sudetokartu v Česku i v zahraničí, hlásal nesmysly o odsunu čs.Němců, tvrdil, že odsun byl etnická čistka ve stínu Moskvy, omlouval se sudetům, de facto popíral dekrety a Postupim, vymyslil centrum odporu ve Vyšebrodském klášteře, jezdil na sudetosrazy, domáhal se postu ředitele ÚSTRu, za šéfa státní galerie dal muže, který zosnoval ostudné výstavy pomlouvající Otce vlasti a naopak adorující vraha Čechů Ferdinanda II., jeho činnost pro Lety lze diskutovat, a naopak nehnul prstem pro Památník Svatobořice, takže v české kultuře a státnosti nelze ukázat prstem na jediné místo, kde bychom mohli prohlásit: tady ministr Herman udělal dobře!”
Z řečeného vyplývá základní úkol nejen pro Český svaz bojovníků za svobodu, ale pro celé Vlastenecké forum organizací spojených v tomto orgánu – žádat po Mgr. Hermanovi nejen vysvětlení jeho prohlášení o sudetech, etnických čistkách odsunu ve stínu Moskvy a dalších výroků neslučitelných s historickou pravdou osvobození ČSR od nacismu a od sudetského moru, ale také veřejné pokání a omluvu za tyto neopodstatněné, a v případech odsunu jako etnické čistky ve stínu Moskvy a tzv. Vyšebrodského centra “odporu proti nacistům” nepravdivé výroky.

Doufám, že vlastenecké organizace nejen zohlední souhrn činnosti pana exministra, ale bude rovněž žádat morální satisfakci těchto nepravdivých a český národ a ČSR urážejících výroků, zvláště v nadcházející době 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Jiří Jaroš Nickelli,
předseda HDK ČSBS Boskovice