Jiří Drahoš: Nejsem vítač běženců, je to lež! Tvrdí dnešní kandidát na prezidenta ČR, přitom se sám před třemi roky podepsal pod petici vítačů; může být tento profláknutý lhář důvěryhodnou hlavou našeho státu?

Avatar
Původní autoři

Břetislav Olšer
22.1. 2018   Rukojmí

Kandidát na prezidenta Česka akademik Jiří Drahoš sice dnes tvrdí, že není vítač migrantů, přitom nedávno byl signatářem petice na jejich podporu. Srdceryvně v ní stojí psáno:
„O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů…“ dnes by pan Drahoš zapřel nos mezi očima; kdepak je dnes? Ticho po akademické pěšině…

Čeští vědci však v petici mluvili až o důsledku, aniž by jako špičky české vzdělanosti pomysleli napřed na příčinu běženecké invaze do Evropy. Vskutku vědecké jednání, plné smysluplnosti, nebo snad jen plané kecy, jak se zviditelnit “Výzvou proti strachu a lhostejnosti”? Ve společném prohlášení v petici společně odmítli vyvolávání strachu a nenávisti v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy…

Zde je tento pamflet i s chlupama: Vědci proti strachu a lhostejnosti, petice sepsána v roce 2015:

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci.

Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.


Výzvu již v roce 2015 podepsalo 3499 vědců a vědkyň:

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

Prof. Jan SokolFakulta humanitních studií UK

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita

Prof. Jaroslav Miller, MA, PhD Rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Prof. Ing. Petr Moos, CSc ČVUT

Prof. RNDr. Jan Palous, DrSc. Astronomicky ustav, v.v.i. CAV

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Ústav politologie, FF UK

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. Psychologický ústav AV ČR

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky, 2. LF UK

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. ÚMG AV ČR

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. Orientální ústav AV ČR

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě

PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha

RNDr. Jiří Grygar, CSc. Fyzikální ústav AV ČR

Prof. Miroslav Petříček, Dr. FF UK

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. Český egyptologický ústav FF UK

Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc. AV ČR

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. Ústav Dálného východu, FF UK

Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček , MSc CVUT FEL

Doc. Dr. phil. Pavel HimlFHS UK

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze

PhDr Pavel Dubec, PhD FF UK

Prof.Ing. Ivan Stibor, CSc. Technická univerzita v Liberci

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Univerzita Karlova v Praze a UOChB AV CR

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Fakulta sociálních věd UK

Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. ČVUT Fakulta strojní

Prof. Pavel JungwirthÚOCHB AV ČR

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. FSV UK a AV ČR

Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D. PřF UK

Prof. Martin C. PutnaFHS UK

Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Filosofický ústav AV ČR

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. FAMU

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Lékařská fakulta v Plzni UK

Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., MAE Ústav jaderné fyziky AVČR

Zobrazit všechny podpisy akademiků

(Podpis vyjadřuje postoj jednotlivce, nikoli celé instituce.)
Výzvu již podpořilo 9568 osob:

Jiří Závozda, MUP, Rada ČT

Petr Prokop Siostrzonek, převor kláštera

Fedor Gálsociolog, prognostik, publicista

Alena Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády

Jiří Šesták, Ph.D. senátor PČR

Ota Filip, spisovatel

Václav Malý, biskup

Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.

Miloslav Vlk, teolog, kardinál, emeritní arcibiskup pražský

Dan Přibáň, filmař a novinář

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády

Jan Rejžek, kritik, publicista, překladatel

Jarmila Balážová, tisková mluvčí Jiřího Dienstbiera

Miroslav Poche, poslanec Evropského parlamentu

Jan Bartošek, místopředseda sněmovny

Kristýna Zelienková, poslankyně

Tomáš Petříček, politický analytik

Dalibor Špok, soukromý psycholog

Kateřina Mahdalová, šéfredaktorka www.datovazurnalistika.cz

Dana Drábová, státní úředník

Marek Polanecký, programový ředitel ASEAN FF

František Bublan, senátor

Michael Kocáb, hudební skladatel, exministr

Petra Prochazková, muslimsko-česká novinářka z Afghánístánu a Ukrajiny

Ladislav Karpianus, scenárista, spisovatel

David Smoljak scénárista a publicista

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Tomáš Holub, generální sekretář ČBK

Jana Adamcová, poradkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ

Pavel Kačírek, film. režisér

Petr Lužný, SOS dětské vesničky, národní ředitel

Pavla Jazairiová, nezávislá publicistka

Marek Fischer, voják

Jan Hřebejk, režisér

Václav Marhoul, filmový režisér

Lukáš Hunčovský, voják v AČRZobrazit všechny podporovatele na webu www.vyzvavedcu.cz

Zveřejněno 17. srpna 2015

Web design a vývoj: Martin Vancl

Kontakt: vyzvavedcu@gmail.com facebook twitter

Organizátoři: Lukáš Novák Anna Vanclová, Martin Blažek

© 2015 Lukáš Novák, Martin Vancl, Anna Vanclová and Martin Blažek

Kdoví, jak mluví všichni tito petenti dnes, po desítkách atentátů v celé Evropě během uplynulých let se stovkami mrtvých…? Že by zase chystali nějakou jinou petici, třeba na ochranu nevinných Evropanů před mírumilovným islámem…? Zatím však máme jinou a výše zmíněnou peticii; v této výzvě lze číst jména géniů – vědců i vědkyň (gender je gender) se všemi tituly, pod nimi jsou jména těch občanů, co s nimi souhlasí, ovšem bez jediného titulu.

Je přece nutné rozlišit, kdo je kdo…Who is Who…? Pikantní na tom všem je navíc fakt, že každý z akademiků připsal ke svému jménu dva i tři a víc svých mnohdy i „plzeňských“ titulů a postů, aby se vědělo, že nejsou žádná ořezávátka, a že jim český plebs nebude nic diktovat svými protesty proti invazi běženců, jichž se na hranicích Evropy tísní už na milion osob rozličného ražení.

Ovšem, mnohem pikantnější na této exhibici je fakt, že k tomu, aby představili svoji vědeckou osobnost, nebylo jim stydno zaplácat petici svými docenturami, profesurami. inženýrstvím a doktoráty různých věd či jiných sfér. Že si je svojí prací zasloužili?

Pokud jsem osobnost, nemusím se před všemi chlubit mnohdy i cizím peřím a natřásat se přitom jako kohout na smetišti. Proč tedy nikdy neuváděli žádný titul ve vědních oborech světové špičky jako např. Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Kaplan, Křižík, Einstein, Röntgen, Pasteur, Fleming, Edison, Heyrovský a další bezkonkurenční osobnosti lidstva? Všichni též podepsali ve svých životech řadu peticí a výzev, viz. Einstein a Milada Horáková, o jejíž život objevitel teorie relativity bojoval.

A bez zvýraznění svých titulů; byl docentem, doktorem věd, profesorem, ředitelem Fyzikálního ústavu císaře Viléma (Wilhelma) a během této doby obdržel Nobelovu cenu a učinil objevy, které nejvíce otřásly světem. Stačila jen jeho obchodní známka „Albert Einstein“. Podobné výčty by se daly zopakovat u všech výše vzpomenutých géniů… Dostávat něco za nic je amorální…

Proč nikdo z výše prezentovaných vědátorů se nepodepíše pod petici pro změnu na téma, proč bylo 20. století obdobím dobrovolným bořením všech možných bezpečnostních zdí a plotů, s přidanou hodnotou jásotu nad konečně nabytou svobodou a volností, a proč je 21. století věkem největšího stěhování národů a opětovným nyní z rozkazu stavěním plotů z ostnatých drátů, vysokých zdí a jiných zábran, jež nepřipustí svobodný příchod lidí na útěku před děsivými válkami, proč nezmíní, kdo za jejich bídu může a ukázat na konkrétní viníky?

Že není možné odmítat uprchlické kvóty, co k nám míří z Bruselu? Proto se ptám:http://www.rukojmi.cz/clanky/304-panove-putno-romancove-gale-haliku-novaku-blazku-horejsi-a-dalsi-zachranci-sveta-coz-tak-jit-prikladem-lidskosti-a-vzit-si-k-sobe-pro-zacatek-naplnovani-vasi-vyzvy-do-najmu-kazdy-cca-deset-bezencu

Objevila se jako reakce rovněž petice proti imigraci, kterou sepsal exprezident Václav Klaus. Dokument vyzývá vládu ČR k zajištění vnitřní bezpečnosti a vnější nedotknutelnosti hranic státu, rovněž k využití policie a armády… K petici se připojily už tisíce lidí a podpořil ji z Číny i Miloš Zeman; protiimigrační iniciativu svého předchůdce přivítal slovy: „Tato iniciativa obsahuje stejné myšlenky, jaké já říkám celou dobu… Myslím si, že v tomto s Václavem Klausem souhlasím.” http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/362-protiimigraci-cz-vyzva-obcanu-ceske-republiky-vlade-a-parlamentu-cr

Klaus volá po odmítnutí kvót pro přerozdělování uprchlíků nebo dodržování platných smluv v azylové politice a odmítnutí nátlaku na jejich změny, které by usnadnily další imigraci. Bývalý prezident byl prvním signatářem iniciativy, kterou mohou lidé podpořit na webových stránkáchwww.protiimigraci.cz. Přišel s iniciativou, která by byla protiváhou nedávné výzvy českých vědců k toleranci vůči uprchlíkům. „Říkali mi, prosím vás, udělejte něco, aby nezůstala jenom ona výzva našich kvazivědců a kvaziakademiků,“ uvedl.

A máte tady Drahošem taktéž vítaný Dublin 2.0, co je zločinným pokusem o autoritativní bruselské překreslení celé Evropy islámskou kulturou. Nečekejme, až bude situace stejná jako v Německu nebo ve Švédsku, odmítněme výhrůžku z dokumentu, že země, které nebudou přijímat migranty, přijdou o dotace z EU. Dotace z EU jsou zdrojem korupce v ČR a jejich zrušení bude pouze pozitivním projevem pro ozdravění veřejných zakázek a veřejných rozpočtů v ČR. Bez pozornosti mainstreamových médií dochází k největší migrační reformě v dějinách Evropy a minimálně alternativa o tom nesmí mlčet..http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/5091-soud-za-uprchlicke-kvoty-aneb-legalizace-ekonomickych-imigrantu-po-bruselsku

Inu, je otázka, zda prof. Drahoš je skutečně vítačem migrantů, nebo zda jako budoucí prezident Česka jen bohapustě lže. Odpověď nejlépe dáte svýmhlasem při druhém kole prezidentských voleb…

PS: Miloš Zeman doslova řekl, přičemž mířil zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky: “První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč.”