Média: USA vysílají do Gruzie zvláštní bezpečnostní skupinu

Avatar
Původní autoři

9. 1. 2018       zdroj
Podle sdělení listu Kviris Palitra je pro Gruzii hlavní výzvou nevyřešený problém delimitace a demarkace hranic. V nejbližších dnech do Gruzie přicestuje speciální skupina ze Spojených států, která posoudí stav bezpečnosti země a možnosti jejího posílení, píše 8. ledna gruzínský týdeník Kviris Palitra v článku nazvaném “Proč přijíždí do Gruzie speciální tým z USA”.


Když komentoval s autorem článku toto téma, gruzínský expert Mamuka Arešidze řekl, že dnes je pro Gruzii hlavní výzvou nevyřešený problém delimitace a demarkace hranic.

“Problém nedostatečného zabezpečení hranic Gruzie je hlavním problémem. Již 25 let jsme nezávislým státem, ale demarkace a delimitace našich hranic s Ruskem a také s Ázerbájdžánem a Arménií dosud nebyla provedena. Kromě toho je v Gruzii mnoho vzdělávacích zařízení, na něž se nevztahuje gruzínský vzdělávací systém. Nikdo neví, co za vzdělání tam mládež získává. Tato situace vytváří živnou půdu pro teroristické skupiny. V poslední době se objevila i hrozba ze sociálních sítí, přes něž se aktivně šíří teroristická ideologie. Gruzínské speciální služby nejsou s to se se svými zdroji s tím vším vypořádat “, vysvětlil expert důvody nadcházející návštěvy specialistů z USA.

Podle jeho informací přijíždí speciální skupina prozkoumat stav bezpečnosti nejen Gruzie, ale i celého regionu, a iniciativa této návštěvy vzešla od americké strany.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová