Není nám tak zle, aby nám nemohlo být ještě hůře!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
28.1.2018
Nakolik jsou tyto informace relevantní si nejsem úplně jistý, nicméně vzhledem k okolnostem a zkušenostem, co lze od našich spojenců a (pro někoho) „přátel nejmilejších“ očekávat, nejsou tyto informace až tak zcela zanedbatelné. Raději mít planou informaci, která později splaskne jako bublina, než nemít informaci žádnou a potom být nemile překvapeni a být zaskočeni. 

V obdrženém mailu jsem dostal informaci, která svým obsahem napovídá o známých a nebezpečných tendencích propagátorů NWO, což v žádném případě nelze brát na lehkou váhu.

Polská televizní stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO “upekly”. Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, veřejnoprávní ČT, potažmo ČT 24, nás občany České republiky, jaksi nedopatřením “zapomněla” o tom informovat. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze by měl Frank-Walter Steinmeier předložit ultimativní devítistránkový dokument o vzniku Evropského superstátu. Dokument by měl obsahovat tyto body:

Členské státy EU se vzdají:

1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny

 2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů

 3) vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO

V preambuli textu vlád Francie a Německa se oznamuje:

“Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad k ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu.”

Na základě tohoto projektu:

+ Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států“.
 Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru
+ Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“ a vznikne jednotný trestní zákon.
+ Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku.
+ Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout.
+ Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma.
+ Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato.
+ Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…“

To je ve stručnosti všechno. V praxi by to mělo pro nás znamenat likvidaci našeho národa, státnosti, samostatnosti a protože se dá předpokládat odpor, není vyloučeno, že to může být záminka v přípravě na světovou válku. Jinými, slovy, je to otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/, o který usiluje hrstka nejbohatších a ekonomicky nejmocnějších lidí již dlouhou dobu.

Celý text s nímž Steinmeier vystoupí v Praze si můžete přečíst tady: http://www.tvp.info/25939587/ [2] (polsky). A o tomto všem by měli za nás rozhodovat současní samozvaní psychopati, co jsou v celé EU? Dojde-li však k realizaci tohoto psychopatického záměru, pak sbohem národe český!

(PS: Nezdá se, že by šlo o fake nebo hoax. TVP INFO je polská veřejnoprávní televize. Tento záměr může být také důvod, proč Velká Británie zavčasu vycouvala z EU a také proč se cuká a aktivně začíná couvat Maďarsko, zatímco my stále lezeme někomu do zádele. Kolik asi za to naši představitelé dostanou? Asi dost, aby se potom někam vytratili do světa do bezpečí, kde na ně nebude působit superevropský protektorát. Zaprodanci to byli a zaprodanci i zůstanou!)

– – –