Přispějte na nebohé…

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa

18. 1. 2018

Zazvonil mi telefon, v něm se korektně představil mladý muž (jmenovat netřeba) s dotazem zda vím, co jsou chráněné dílny. Odpověděl jsem že vím, načež na mě spustil vodopád slov, kterými se mi snažil učinit mi nabídku na zakázku zhotovení kvalitního přívěšku z emblémem zvěrokruhu s monogramem v hodnotě 349,- Kč s tím , že tím také přispěji na hendicapované občany, kteří tyto výrobky zhotovují.
Nejsem necita ani „nelida“, ale nabídku jsem slušně odmítl s tím, aby se obrátil na některou z neziskovek, které pomáhají lidem a netahal peníze z kapes důchodců. Řekl jsem mu, že aktivitám jako je tato nevěřím, že nemám jistotu, kam a komu peníze skutečně půjdou a že dílna třeba dostane z 349,-Kč padesátikorunu a zbytek si rozdělí „vyčůraní“ organizátoři. Mladý muž se mi slušně omluvil, že neví s kým byl spojen, protože telefonní číslo mu prý vygeneroval nějaký automat, popřál pěkný den a tím náš rozhovor skončil.

Aby toho pro dnešek nebylo málo, krátce na to jsem emailem dostal zajímavou informaci o tom, jak se náš stát a naše politická scéna (zřejmě na pokyn EU) „odpovědně“ věnuje otázce uprchlíků, jak na ně myslí po stránce všeobecného, všeobjímajícího, lidského a multikulturního zajištění a zabezpečení. Informace je doplněna seznamem nevládních sdružení a neziskových organizací které obdržely částku přesahující přes půl miliardy korun, přičemž v Česku de facto téměř žádní uprchlíci nejsou a ti, co tady jsou, o ty už je dávno velmi dobře postaráno! Takže komu nebo pro koho jsou ty peníze určeny?

Zde zmíněný seznam:

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 46 786 527,- Kč
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 30 079 876,- Kč
Poradna pro integraci (PPI) 22 973 418,- Kč
InBáze 10 565 144,- Kč
Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 23 611 803,- Kč
Člověk v tísni, o. p. s. 249 628 650,- Kč
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 7 016 246,- Kč
META, o.p.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042 731,- KčCentrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) 25 969 612,- Kč
Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 31 227 714,- Kč
MOST PRO, o.p.s. 6 004 237,- Kč
Charita Česká republika (pozorovatel – nepřehledné, předpoklad v řádech desítek až stovek milionů)
Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) nedohledáno
Slovo 21, z.s. 25 148 073,- KčAMIGA, z.s.(pozorovatel) nedohledáno La Strada CR, o.p.s. 1 169 596,- KčPoradna pro občanství, občanská a lidská práva 50 547 441,- Kč

Jak z výše uvedeného vyplývá, je už dnes (a není známo, jak dlouho předtím) ze státního rozpočtu, alias naších daní, vydáváno více jak půl miliardy korun pro event. potřeby zajištění případných příchodších uprchlíků, alias imigrantů do České republiky. Zajímá se vůbec někdo z vlády, z politiků, NKÚ a jiných orgánů, jak „odpovědně“ je s těmito (našimi) penězi nakládáno, kam jsou investovány a jaké jsou příjmy těch, kteří v těchto organizacích těžce (nepochybně až vysílením padající) pracují?

To na jedné straně. Na druhé straně se i nadále nedostávají peníze na léky, léčebné procedury, zdravotní pomůcky, organizují se sbírky peněz (viz např. Tří královská a celá řada dalších akcí), sběr víček od PET lahví, charitativní akce a nevím co ještě na těžce nemocné, nevyléčitelné děti, zdravotně postižené a celou řadu jiných sociálně postižených spoluobčanů. Mezi takové akce lze zařadit i můj telefonní rozhovor na podporu postižených občanů v chráněných dílnách. Na tyto všechny se musí vybírat mezi občany, zatímco sta miliony korun jde pro někoho, kdo tu ještě ani není, resp. pro ty kteří se na tom jako pijavice bezostyšně (na ministerské úrovni) přiživují. To už nezmiňuji naše „poněkud více než je zdrávo bohaté spoluobčany-miliardáře“, kteří by rovněž mohli na tyto účely nějakým tím miliónkem přispět. Mohli, ale bohužel nepřispějí. Tedy až na jednu vzácnou výjimku. Tou je současný prezident Miloš Zeman, který i když není miliardář, celý svůj plat dává Klokánku!


Jiří B a ť a , 17. ledna 2018