„Nebezpečný nesmysl“

11. 2. 2018    BayernKurier
Evropská komise chce reformovat smlouvu Dublin. Za azylové řízení již nemají být zodpovědné země prvního přijetí, ale také země EU, ve kterých již žijí příbuzní uchazečů o azyl. Spolková vláda je znepokojena… Je to žhavé téma. Ve které zemi mají být zpracovány žádosti o azyl, dosud řídí Dublinská smlouva, podepsaná v roce1990, která vešla v platnost v roce 1997. Je to v první zemi příjezdu. Zde se musí zjistit identita, a musí se na ní trvat, včetně otisku prstů. Pokud se naplní vůle Evropské komise, bude vše jinak.


Žádné důsledné zjišťování identity

Neboť vzhledem k současným migračním trasám přes Egejské moře nebo ze severní Afriky do Itálie přináší ustanovení Dublin z roku 1990 zemím jako Řecku a  Itálii velkou zátěž. Což je opět důvodem k tomu, že Řecko a Itálie netrvaji vždy na zjištění identity migrantů formou otisku prstů a nechávají je rádi táhnout dál.

Problém EU se smlouvou Dublin je zřetelný , když jen samotná Francie v prvních šesti měsících minulého roku zahájila 34 523 řízení Dublin, tedy zpětné posílání do země prvního příjezdu – většinou přes hranici do Itálie. O tom informuje pařížský deník Le Figaro. V Calais, jak uvádí noviny, bylo při zkoumání statutu Dublin u 5676 migrantů zjištěno, že 62% z nich odmítlo si nechat sejmout otisky prstů, aby nebyli jen tak posláni zpět do země , kam prvně přicestovali.

Reforma Dublinu

Chaotická, nepřehledná situace, která vedla nyní EU – komisi k záměru Dublin reformovat. Nový azylový systém má být schválen do konce června. Příslušný výbor Evropského parlamentu již schválil návrh.

Podle plánů EK a EP se v budoucnu mají uchazeči o azyl rozdělovat podle kvót do jednotlivých zemí EU. Kromě toho již nebude za azylové řízení zodpovědná země prvního přijetí, ale pravděpodobně ta země, ve které již žijí rodinní příslušníci uchazeče o azyl. Což automaticky přivede do zemí EU velmi mnoho nových azylantů – Německo, Rakousko, Švédsko.

Spolková vláda je znepokojena

Výhled do budoucna nyní znepokojil spolkovou vládu, zejména spolkové ministerstvo vnitra. Týdeník Spiegel nedávno citoval státního tajemníka CDU na spolkovém ministerstvu vnitra Ole Schrödera: „Když každý z 1,4 miliónu lidí, kteří od roku 2015 požádali v Německu o azyl, se stane klíčovou osobou pro nově příchozí migranty v EU, pak se budeme bavit o počtech ve zcela jiných dimenzích, než kdyby došlo ke spojení rodin.

V dopise frakci Evropského parlamentu varují i spolkoví poslanci za CDU a CSU: „Jednání o společném evropském azylovém systému nesmí v žádném případě vést k tomu, že se už tak beztak asymetrické rozdělení zátěže ještě více prohloubí.“

Méně přistěhovalců do Německa

Nedorozumění, uklidňuje ze Strassburku předseda frakce Evropského parlamentu a vicepředsedající CSU Manfred Weber:

“Ve frakci je jasné,že nová ustanovení Dublinu musí vést k méně přistěhovalectví do Německa a Evropy. „I následné přistěhování rodin se bude realizovat jen v rámci kvóty a národních ustanovení.“ Weber dále říká: „Co se nesmí přihodit je, že následné přistěhování rodinných příslušníků uprchlíků, kteří jsou již v Evropě, bude fungovat podle osobních zájmů. To by bylo nesolidární a přineslo by to zátěž jen malému počtu zemí.“

Součástí konceptu Evropského parlamentu je, „že když země, jako Německo, již svou kvótu splnilo, nemusí již přijímat další nové uchazeče o azyl“, zdůrazňuje v rozhovoru pro deník Die Welt i  evropská poslankyně za CSU Monika Hohlmeier. Dokonce by pak uprchlíci z Německa mohli být přerozděleni do jiných zemí EU. Hohlmeier: „Přistěhování rodinných příslušníků nad rámec kvóty nebude.“

Úzký pojem rodina

Podle představ EP „nemá přistěhování rodinných příslušníků platit pro ekonomické migranty a osoby ohrožující druhé, jen pro ty, kteří se již nacházejí na území EU”. Nejde tedy o přistěhování rodin ze Sýrie “neboť u přistěhování rodin z třetích států je právní ustanovení EU velmi úzké a platí výhradně pro uprchlíky podle Ženevské konvence pod ni nespadají uprchlíci před občanskou válkou.“

CDU a CSU se ve Strassburku zasazují o  velmi úzký pojem rodiny, zdůrazňuje Hohlmeier. I nadále mají platit za rodinu „rodiče, svobodné nezletilé děti. Problémem je, že SPD, Levice a Zelení schválili většinou hlasů ve výboru EP daleko širší pojem rodiny, která zahrnuje i dospělé a vdané/ženaté sourozence. Hohlmeier: „To by mohlo být podnětem pro přivedení celých klanů do Evropy. „Ale nezůstane jen při tom”, myslí si europoslankyně z Horních Franků. „Tento nebezpečný nesmysl se zákonem v takové podobě nestane, v to věřím.“

Pro novou republiku vybrala a přeložila Mgr. Zdeňka Holešová