Petice – Výzva Vládě ČR, aby odvolala uznání samozvaného albánského kvazistátu na území jižního Srbska

Avatar
Původní autoři

PETICE – VÝZVA vládě České republiky

My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby vzala zpět (odvolala) uznání tzv. Republiky Kosovo. Uznání samozvaného státu kosovských Albánců, ke kterému došlo v květnu 2008, bylo ze strany tehdejší české vlády hrubým porušením mezinárodního práva. Tímto jednáním tehdejší vláda České republiky ignorovala doporučení Sněmovny ČR a bezprecedentně porušila platné mezinárodní dohody a své mezinárodní závazky, jako jsou Charta OSN, Závěrečná ujednání z Helsinek z roku 1975, Kumanovskou smlouvu mezi státy NATO a Jugoslávií z června 1999 a rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244. Ze znění výše zmíněných dokumentů a mezinárodních úmluv je zřejmé, že jihosrbská provincie Kosovo a Metochija, na jejímž území vyhlásili předáci kosovsko-albánské menšiny samozvaný stát, je stále nedílnou součástí Republiky Srbsko. Proto žádáme, aby dnešní česká vláda napravila hanebnost tehdejší Topolánkovy vlády, která nás zařadila mezi státy, nastolující ve vztazích států zákony džungle, což je pro nás, české občany, naprosto neakceptovatelné.

V Praze 16.2.2018

Přátelé Srbů na Kosovu,    z.s. Nezávislá média,    z.s. Geopolitikon, z.s.

Podepsanou Výzvu prosím posílejte na adresu:
Přátelé Srbů na Kosovu
Přemyšlenská 437/80
182 00 Praha 8

(vzor podpisového archu ke stažení):

  1. strana:

2.strana: