“Budeme-li napadeni, odpovíme. Nač nám bude svět, když na něm nebude Rusko?”

10. 3. 2018     zdroj
Nedávno byl oficiálně opublikován zásadní rozhovor s Vladimírem Putinem pod názvem “Světový řád 2018”. V jeho rámci se Vladimír Solovjov s týmem televizního kanálu Rossija 1 více než rok zabýval shromažďováním informací k tomuto námětu. A nakonec byl 7. března zveřejněn. Jedním z nejpůsobivějších momentů filmu se okamžitě stala epizoda, která ohromila i zahraniční diváky, v níž se Vladimír Putin tvrdě a jednoznačně vyjádřil o tom, co se stane se světem a agresorem v případě, že by si někdo usmyslel napadnout naši zemi …

Stenogram:

Solovjov: “Jaké to je – pocit zodpovědnosti, když na vašem rozhodnutí závisí osudy milionů lidí, a možná i celého lidstva, když jde o “jaderné tlačítko”? Když je nutné posílat naše hochy daleko za hranice a není žádná záruka, že se odtamtud vrátí? Jak se přijímají tato rozhodnutí? Jak je možné tuto odpovědnost každý den nést?

Vladimír Putin: “Především je tato odpovědnost nevyhnutelnou součástí této práce. Ale samozřejmě, před přijetím rozhodnutí tohoto druhu je třeba všechno velmi dobře zvážit a posoudit. A co se týká bezprostředně “jaderného tlačítka” (…) my jsme to všechno nezačali. Připomenu, že atomová bomba se poprvé neobjevila u nás, ale ve Spojených státech amerických.

Navíc, my jsme nikdy proti nikomu jaderné zbraně nepoužili. USA je přece použili proti Japonsku, a mimochodem, v mnoha japonských učebnicích se dokonce nyní tato skutečnost zamlčuje. Je tam napsáno, že atomovou bombu proti nim použili “spojenci”! Jací “spojenci”? Sovětský svaz byl spojencem Spojených států, to je pravda, ale nikdo nás o tomto úderu předem neinformoval. Kromě toho, jak mnozí experti soudí, její použití proti Japonsku již v tom okamžiku nebylo vůbec potřebné. Spojené státy však na tento krok šly. A kde je záruka toho, že se to znovu nezopakuje? To za druhé.

Za třetí, nejsme jedinou jadernou mocností. Kromě nás jsou držiteli jaderných zbraní oficiálně uznané státy: USA, Čínská lidová republika, Francie, Velká Británie. Znamená to, že včetně nás to je pět hlavních zemí. Současně existuje neuznaný mezinárodním společenstvím jaderný profil. Jsou to Indie, Pákistán, Izrael … Proto zde nejsme, jak se říká, osamoceni. A pokud tyto země mají tento druh zbraní, tak proč by ho Rusko nemohlo mít?

Co se týká přímo tématu (použití), to je mimořádně citlivé. Proto vám chci říci, a chci, aby se to dověděli lidé v naší zemi i v zahraničí – naše plány (vojenská doktrína) na tuto otázku beze zbytku odpovídají.

Samozřejmě že doufám, že se to nikdy nestane, ale přece jen se teoreticky v obranných plánech Ruské federace počítá se scénářem takzvaného “vstřícného a odvetného úderu”. Znamená to, že rozhodnutí o použití jaderných zbraní může být námi přijato pouze tehdy, pokud náš varovný systém o raketovém útoku zaznamená start rakety, dá přesnou předpověď, dráhu, čas a místo dopadu hlavic těchto ICBM na území Ruska. Jinými slovy, jestliže se někdo rozhodl zničit naši zemi, okamžitě vzniká zákonné právo uskutečnit odpověď.

Samozřejmě, pro lidstvo to bude globální katastrofa. Pro planetu to bude globální katastrofa také. Ale já jako občan naší země a jako hlava ruského státu chci v tom případě zadat jednu otázku:

“A NAČ POTŘEBUJEME TAKOVÝ SVĚT, KDYŽ NA NĚM NEBUDE RUSKO?”

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová