Generálplukovník Rudský o vývoji ve Východní Gutě

Avatar
Původní autoři

30. 3. 2018        zdroj
Náčelník Hlavní operační správy Generálního štábu Ozbrojených sil RF, generálplukovník Sergej Rudský: Ozbrojené síly Ruské federace nadále usilují o stabilizaci situace v Syrské arabské republice. V současné době provádí ruské Centrum pro smíření znesvářených stran spolu se syrskými orgány ve Východní Gutě v předměstí Damašku bezprecedentní humanitární operaci. Prostřednictvím speciálně vytvořených humanitárních koridorů jsou z oblasti odváděni civilisté, teroristé a jejich rodiny. Celkově bylo od počátku humanitárních přestávek z Východní Guty staženo 143 194 osob, z toho 105 857 civilistů a také 13 793 teroristů a 23 544 členů jejich rodin.


Monitorování akcí při stažení civilistů provádí zástupci OSN a dalších mezinárodních organizací. Průběh humanitární operace ve Východní Gutě je v reálném čase vysílán na oficiální internetové stráce Ministerstva obrany Ruska a na centrálních ruských televizních kanálech.

Již 7 dní neprobíhají ve Východní Gutě žádné vojenské operace. Převážná část jejího území je pod kontrolou syrské vlády.

V oblastech osvobozených od nezákonných ozbrojených útvarů se rozbíhá pokojný život. Do obcí Sakba, Kafer Batna, Byte-Sava, Misraba, Modiaru, Hazza se vracejí uprchlíci, kteří je opustili před několika dny přes humanitární koridory. K dnešnímu dni se vrátilo do svých domovů asi 40 tisíc osob.

Obyvatelům Východní Guty je poskytována humanitární pomoc jak od OSN, tak od ruského Centra pro smíření znesvářených stran. Od okamžiku vyhlášení humanitárních pauz byly na území enklávy zajištěny tři humanitární konvoje OSN, které dodaly 445 tun potravin, léků a předmětů denní potřeby.

Ruské Centrum pro usmíření dodalo 427 tun potravin, polní kuchyně, více než 50 000 litrů balené vody, 7 200 matrací a souprav ložního prádla a více než 108 000 potravinových balíčků.

Tato práce probíhá v úzké spolupráci s OSN, Mezinárodním výborem Červeného kříže a Syrským arabským červeným půlměsícem.

Je to reálný příspěvek Ruské federace při plnění ustanovení rezoluce č. 2401 Rady bezpečnosti OSN.

Humanitární operace pokračuje

Aby se zabránilo zbytečným obětem, bylo dosaženo ruským Centrem pro usmíření znesvářených stran s vůdci Ahrar aš-Šám dohody o odvedení oddílů této skupiny z obce Harasta-al-Basal.

Od 22. do 23. března byl po speciálně organizovaném humanitárním koridoru v blízkosti policejní nemocnice proveden odvoz do zóny deeskalace Idlib 1872 teroristů a 3107 příslušníků jejich rodin.

Po celé trase zajišťovala bezpečnost kolon syrská policie pod dohledem důstojníků ruského Centra pro usmíření znesvářených stran. Samotná trasa byla zkontrolována na výbušná zařízení a bylo provedeno odstranění sutin…

V souladu s dohodou dosaženou se skupinami, působícími v osadách Arbil, Zamalka, Ayn-Terma a Jawbar, se od 24. března z těchto osad vyvezlo přes koridory, zorganizované v oblasti Arbilu a Jaubaru, do provincie Idlib 11 478 teroristů a 20 437 příslušníků jejich rodin.

Přičemž pro zabránění provokacím a teroristickým činům po cestě provedli ruští vojáci na propouštěcích stanovištích prohlídku každého odesílaného autobusu. Pouze za poslední čtyři dny bylo s ohrožením vlastního života odebráno teroristům 56 sebevražedných opasků a 357 ručních granátů.

V tomto okamžiku tuto oblast opustilo 31 915 osob. Předpokládá se, že úplné stažení ozbrojených útvarů z tohoto regionu bude během dneška a zítřka uzavřeno.

V souladu s dohodami teroristé při opouštění obcí předkládají mapy minových polí a podzemních tunelů, dobrovolně odminují budovy, odklízejí barikády a hlavní dopravní trasy. Předávají je kontrole jednotkám ruské vojenské policie.

Za pomoci ruského Centra pro usmíření znesváření stran pokračuje odsun civilistů z města Dumy.

Po humanitárním koridoru, který byl otevřen v blízkosti obce Muhayam al-Wafedin, opustilo Dumu 28 495 civilistů.

K dnešnímu dni bylo dosaženo dohody s vůdci nezákonných ozbrojených skupin o odchodu v nejbližší době z města Dumy teroristů a členů jejich rodin…

Pod dohledem Výboru pro správu východních území a za pomoci Centra pro usmíření znesvářených stran probíhá obnova objektů sociálního zabezpečení v provincii Dajr az-Zaur. Od začátku prosince loňského roku se 31 171 civilistů vrátilo do svých domovů na východním břehu řeky Eufrat .

Ruské Centrum pro usmíření znesvářených stran pokračuje v práci na mírovém urovnání konfliktu a normalizaci humanitární situace na území celé Sýrie.

Do procesu usmíření se v současné době zapojilo 2 484 obcí.

S vůdci ozbrojených formací bylo podepsáno 234 přihlašovacích formulářů o zastavení nepřátelských akcí, které byly zaslány do Centra pro usmíření.

Dovolte mi připomenout, že režim zastavení bojových akcí se vztahuje na celé území Sýrie, včetně oblasti tábora Rukban u Et Tanfu a město Rakku, které jsou pod kontrolou USA. Na straně amerických kolegů však nevidíme aktivní kroky k provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN a normalizaci humanitární situace v těchto oblastech.

Podle informací Správy OSN pro koordinaci humanitárních otázek vznikla v Rakce katastrofální humanitární situace.

V hlavním městě provincie, kam se vrátilo zhruba 95 tisíc lidí, je infrastruktura téměř úplně zničena, obyvatelé nemají přístup ke komunálním a sociálním službám. Ve městě je v provozu pouze jedna nemocnice a porodnice.

Kvůli nefunkčnímu vodovodu dochází k vážným problémům se zabezpečením vody. Často se bere přímo z Eufratu, což zvyšuje hrozbu šíření infekcí a epidemií.

Prakticky se neprovádí žádná činnost na vyčištění města od výbušných předmětů. Každý týden je registrováno až 25 výbuchů civilistů. Podle údajů OSN bylo za období od října 2017 do 14. března 2018 zabito 130 lidí a zraněno 658 osob.

Velení Syrských demokratických sil a orgánů místní samosprávy, které byly jmenovány Američany, nezvládá řešení humanitárních problémů. Domorodé arabské obyvatelstvo je vystavováno represím a vydírání, je prováděna vynucená mobilizace. To způsobuje absolutní nespokojenost místních obyvatel.

25. března v oblasti obce Al-Mansur, která se nachází 25 km jihozápadně od města Rakka, vypuklo povstání původního arabského obyvatelstva proti zvůli formací, kontrolovaných Američany, které se chovají na tomto území jako okupanti.

Aby bylo možné zachránit civilisty, včetně nemocných a raněných, vyzýváme k otevření přístupu do Rakky a Rukbanu mezinárodním humanitárním organizacím a humanitárním konvojům Organizace spojených národů .

Doufáme, že naši západní partneři a další zainteresované strany patřičným způsobem ovlivní vůdce ozbrojených skupin a budou garantovat, aby se mezinárodní humanitární pomoc dostala do cíle.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová