Kompromisy se Západem nejspíš končí

Avatar
Původní autoři
Velvyslanec Vasilij Něbenza

Andrej Babickij
9.32018  Vzgljad.ru, překlad Outsidermedia
V atmosféře Putinova poselství o stavu RF (dále „Poselství“), které je rozebíráno už bezmála týden, jaksi naprosto nezaslouženě zaniklo neméně pozoruhodné vystoupení. Mám na mysli slova stálého zástupce Ruska při OSN Vasilije Něbenzy na zasedání Rady bezpečnosti (RB) OSN věnované situaci ve Východní Ghutě, jež bylo svoláno z iniciativy Velké Británie. Věnovat pozornost této neuvěřitelně významné akci je ale nepochybně nezbytné, protože jestliže Putin se obracel k „našim partnerům“ na dálku, vystavoval jim účet stálý zástupce v bezprostředním očním kontaktu.


Vše začalo tím, že americká zástupkyně obvinila Rusko z toho, že pokračuje v bombardování Východní Ghuty, kde umírá civilní obyvatelstvo, že nedělá vůbec nic pro ulehčení jeho situace a že jeho činnost, stejně jako činnost Iránu a Sýrie, která údajně znovu použila chemické zbraně, je v rozporu s rezolucí RB přijatou v únoru.

Američanka se kromě toho pokusila dokonce předpovědět a nemilosrdně parodovat odpověď ruské strany, v naději, že budou následovat obvyklé bezvýznamné fráze: „Víme, jako na to odpoví Rusko. Řeknou, že ve Východní Ghutě jsou radikální teroristé, ale ve skutečnosti Rusové pod touto záminkou jen pokračují v nevybíravém zabíjení civilistů“.

Odpověď Něbenzy byla natolik tvrdá, nevyhýbavá a působivá, že, jak věřím, vejde do učebnic diplomacie vedle březnového „Poselství“. Únorová rezoluce RB, podle vyjádření ruského diplomata, zavázala k ukončení palby všechny strany. Nicméně teroristé a tzv. opozice ve Východní Rakká využili příměří a hned jeho první den přešli do ofenzívy a druhý den začali s minometným ostřelováním humanitárních koridorů, otevřených Ruskem pro odchod civilních obyvatel a humanitární operace.

„Ani jeden člověk nemohl opustit nebezpečnou zónu, ale americká delegace tu sedí a hovoří o tom, že tam teroristé nejsou a civilisté údajně strádají počínáním vládních sil!“ prohlásil Něbenza a poznamenal, že: „…bojovníci byli informování o tom, o čem vědět neměli.“ A udělali to s nejvyšší pravděpodobností „ jejich vnější ochránci, kteří se teď nalézají a sedí v tomto sále.“

A dále ještě víc. Reálné příměří může začít při splnění jedné podmínky: pokud Američané a jejich spojenci oddělí „svoji opozici od teroristů“. Je třeba říci, že Něbenzja se od samého počátku svojí činnosti nevyznačoval zvláštní delikátností, ale jestliže jeho první demarše se mohly zdát nevyprovokovanými, pak v tomto případě – po nekompromisního a neurvalého výsměchu americké představitelky – se jeho nekompromisní a vyzývavá reakce zdá být naprosto opodstatněnou.

Tu máte skvělý příklad posměšné odpovědi, plné opovržení a hněvu:  „Poslechněte, vy mistři lásky k člověku, kdepak jste najednou přišli k představě, že máte výlučné právo nás poučovat o humanismu a svobodě slova?“

Vystoupení stálého ruského představitele by bylo nejlépe ocitovat celé, protože ze všeho nejvíc připomíná silniční válec, který bez špetky milosrdenství válcuje vše kolem, co se nestihlo včas schovat. Ale, bohužel, parametry žánru nám to neumožňují.

Vasilij Něbenza obvinil Američany, že jejich letectvo vymazalo s povrchu zemského Rakku a po uplynutí mnoha měsíců po bombardování zůstává město nevhodné pro život. Civilisté hynou i dnes pod nálety v provincii Dejr ez Zaur. Tato obvinění ruský diplomat podepřel otázkami, stejně extrémně tvrdě, ale odůvodněně, protože se jedná o masovou likvidaci civilního obyvatelstva: „Co to je – jsou to pro vás lidé druhé kategorie? Nebo je smrt lidí díky demokratickým bombám cosi nepodstatného, co si nezaslouží pozornosti? Možná, že je podle vás taková smrt vůbec povznášející?“

Během svého vystoupení si ruský diplomat šťouchl do Estonska, které tam cosi namítalo. „Neposlouchal jsem,“ informoval s milým úsměvem Něbenza shromážděné. Došlo i na Anglii, která byla iniciátorem zasedání: „Britský ministr zahraničí si vůbec představoval, že je prokurátorem, když vyhrožoval naší zemi“.

No, a naprosto otevřeně poukázal na skutečné záměry západních zemí v Sýrii:

„Ani jedna z vašich zemí nehnula prstem pro mír v Sýrii. Jste vy vůbec schopni ovlivnit někoho z těch, které nazýváte umírněnou opozicí? Jistěže ne! Potoky slz z vás vyrážejí jen tehdy, jestliže se obvyklá záštita bojovníků smíšených s teroristy ocitá v ohrožení! Pak se vás zmocňuje nebývalá aktivita! Vaším skutečným cílem je svržení OSN uznaného režimu (jak vy říkáte) Sýrie“.

Na závěr Něbenza varoval „partnery“ před pokusy o rozehrání karty chemických útoků, protože ty ze všeho nejméně potřebuje právě Asad a všichni v sále to velmi dobře chápou. Zakončení řeči lze oprávněně nazvat příkladem řečnického umění: „V této souvislosti upozorňuji: Zanechte svých špinavých her, mohou se pro vás stát velkou chybou. Chcete skutečný mír? Pak se připojte … k úsilí Moskvy“.

Mnozí budou považovat odpověď ruského zástupce za drzou, nicméně se mi zdá, že nediplomatické výrazy, použité v jeho vystoupení, naprosto odpovídají tragické situaci, kterou svými mylnými hodnoceními obracejí „partneři“ vzhůru nohama. Předmětem projednávání, koneckonců, byla těžká válka, kde masově hynou lidé, kde jedna humanitární katastrofa stíhá druhou. Je nejvyšší čas a místo praštit pěstí do stolu a říci: „Už toho bylo dost!“ Tady ale nejde o osobní emoce jednoho konkrétního diplomata.

Neméně otevřený byl v těchto dnech i Sergej Lavrov, když komentoval situaci v témže předměstí Damašku slovy: „Spojené státy by chtěly Džabhát an Nusrá vyloučit z úderu a ušetřit ji pro případ stále více a více otevřených plánů k návratu k plánu B,“ stejně jako konstatoval obecnou neschopnost k dohodě našich „západních partnerů“. Takže pojďte si to znovu vyložit. Na zahraničně-politickém směru Rusko přistoupilo k ofenzívním krokům na široké frontě. Pokud během dlouhých let demonstrovalo přání dosáhnout dohod se Západem, zajistit za cenu ústupků rovnováhu zájmů, snažilo se dělat svoje řečnické vystupování maximálně přijatelným v naději, že bude vyslyšeno, tak dnes všechny diplomatické pózy zamlčování najednou odhodilo.

Vypadá to, že kompromisy už nebudou.

Zdroj: Vzgljad.ru
Překlad: st.hroch 180308