Ministerstvo zahraničí USA vyhlásilo v Rusku sezónu verbování “navalných”

Avatar
Původní autoři

13. 3. 2018         zdroj
Zatímco všechna světová média intenzivně diskutovala o tvrdém vojenském poselství ruského prezidenta Vladimíra Putina a aktivitě naší země na mezinárodní scéně, na portálu státních grantů americké vlády se objevil kouzelný tendr, kde se anglicky černé na bílém nabízí místním nevládním organizacím, aby poskytly vládě USA služby ke spuštění programů “Mládežnického lídrovství” v Rusku, zaměřených na “studium amerického systému vzdělávání občanské společnosti, rozvoje osobnostního lídrovství, respektu k toleranci a rozmanitosti a také účasti v dění místních komunit”.


Celkem je na tříletý program přiděleno 3,78 milionu dolarů, z nichž na Rusko bude vydáno 1,08 milionu. Kromě naší země budou podle šablon USA a pod vnímavým vedením jejich dospělých přednášejících tvarovat mladé vůdčí osobnosti z občanů z Alžírska, Iráku a Filipín. Volba států pro “kulturní a vzdělávací výměnu” vůbec nepřekvapuje – všechny se nějakým způsobem vzdalují americkému politickému vlivu. Alžírsko se stále více sbližuje s Čínou a Ruskem a nakupuje naše zbraně, nová generace Iráčanů se vynadívala na plody americké “demokracie” po svržení Saddáma Husajna a je zaměřena na sousední nezávislý Írán, no a prezident Filipín Duterte je známý netolerantními výroky ohledně americké hegemonie a boje proti obchodníkům s drogami, které ne bez důvodu podezírají ze spolupráce s americkými zpravodajskými službami.

Vraťme se k obsahu tendru ministerstva zahraničí USA. Zde je jeho obecný popis: “Americké vládní a soukromé nevládní organizace, které splňují podmínky, mohou předkládat návrhy, v jejichž rámci budou organizovány čtyřtýdenní pobyty účastníků programu v USA, je kladen důraz na taková témata, jako jsou občanská výchova, rozvoj lídrovství, respektování různorodosti, aktivní činnost na místní úrovni s cílem podpořit servisní projekty v místech, v nichž žijí účastníci. Program pro každou zemi, s výjimkou Ruska, také předpokládá účast 3-5 dospělých pedagogů, kteří se zúčastní komunikace spolu s mladými účastníky. Také američtí studenti, vybraní prostřednictvím tendru, se zúčastní výměnných programů na území Alžírska a Iráku”.

Zajímavější podrobnosti státního kontraktu, vypracovaného na 24 stranách, najdeme níže. Je v něm také uvedeno, že americké velvyslanectví a jeho kmenoví pracovníci patří k povinné součásti výběrového řízení – všechny dotazníky potenciálních účastníků musí být zkontrolovány a schváleny americkým velvyslanectvím. Žít budou vybraní mladí lídři v amerických rodinách, během měsíčního pobytu v USA se budou účastnit různých panelových diskusí, navštíví střední a vysoké školy, vyslechnou jakési přednášky a on-line kurzy. Přičemž povinnou podmínkou pro účast v programu je “aktivní občanská činnost” v místě trvalého bydliště studentů s “využitím získaných dovedností”. Na rozdíl od jiných zemí program, který je zaměřený na Rusko, zahrnuje širší věkové rozmezí – až 20 let, což ukazuje, že pro ministerstvo zahraničí USA je důležité podchycení co možná nejširšího mládežnického prostředí v naší zemi. Doplňkovými kritérii, která američtí vládní úředníci vznášejí k naší mládeži, jsou: “kvality vůdce, zájem o službu společnosti, intenzivní dovednosti učit se a sociálně se přizpůsobovat, otevřenost a flexibilita (univerzálnost) názorů. Aby se dobrali nejen k elitě, mají být účastníci vybíráni mezi chudými, nikoliv vyššími vrstvami mladých lidí, včetně studentů vysokých škol”.

Je zřejmé, že otevřenost a pružnost v názorech je potřebná, aby pozvaní do USA neměli pevné osobní přesvědčení, pak bude možné z nich v procesu přeformátování vytvarovat cokoliv. A tvarování bude vycházet z těchto úkolů:

“Umožnit vládě USA zvýšit porozumění mezi americkými lidmi a národy jiných zemí, posílit vztahy s ostatními národy demonstrováním vzdělávacích a kulturních zájmů, vývoje a úspěchů USA a dalších zemí;

1) nadchnout účastníky pro aktivní činnost v jejich komunitách a institucích po návratu domů,
2) zformovat vzájemné porozumění, toleranci a respekt mezi různými kulturami a hodnotami,
3) podnítit zlepšování vztahů mezi různými etnickými, rasovými, náboženskými a národnostními skupinami”.

Hlavní témata studia ruské mládeže: občanská společnost, kořeny demokracie, svrchovanost práva, boj proti tyranii (zastrašováním), stanovení cílů a realizace projektů. Jak vidíme, zcela obecné formulace, za nimiž lze dokonale utajit politické motivy. A samozřejmě, samostatným bodem je předepsán “respekt k různorodosti a odlišným názorům”: naši mládež budou učit i  toleranci v souvislosti s genderovou orientací člověka (jinými slovy k homosexuálům) a jejich “sociálním začleňováním”. Tento pojem zahrnuje v USA nejen osoby se zdravotním postižením, ale i devianty.

Když to shrneme, ministerstvo zahraničí USA otevřeně organizuje výběrové řízení: “Dobrý den, hledáme navalné!”. Mimochodem, právě v takovém programu kdysi samotný Alexej Navalný absolvoval školení na prestižní americké Yaleově univerzitě – svého času byl poslán ke studiu vývojáři programu Bilance Ruska. Úkolem tohoto programu bylo cílené vyškolení v USA řídících pracovníků “nového typu”, z nichž mnozí se následně stali vůdci barevných revolucí ve svých zemích. Tato informace nebyla všeobecně známa, dokud nebyla zveřejněna ve veřejném zdroji hacknutá korespondence pracovníků amerických fondů USRF a CSIS.

Ve skutečnosti za téměř každým třetím “předním opozičníkem” v Rusku se táhne americká stopa. Například Pavel Čikov, který uspořádal sypání si popela na hlavu a hysterii ohledně “strašné budoucnosti netolerantního Ruska”, který je vůdcem mezinárodní skupiny na ochranu lidských práv Agora, členem rady prezidenta RF pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv a pracovníkem Otevřeného Ruska Chodorkovského, absolvoval školení na Univerzitě Severní Dakoty (USA) v rámci programu Public Administration.

A velký rozsah práce amerických verbířů, představitelů tzv. “měkké síly” v geopolitice, se nezastavuje ani na chvilku. Jak nedávno oznámil portál Life, propagandistické struktury Rady pro vysílání v otázkách USA (BBG – Broadcasting Board of Governors), které byly nedávno v Rusku zahrnuty do seznamu medií-zahraničních agentů, dostávají každým rokem navýšené prostředky z rozpočtu USA. Tak pouze v roce 2016 BBG, která řídí činnost Radia Svoboda, Hlasu Ameriky a televizního kanálu Současnost, vydala na programy v Rusku 21,7 milionu dolarů (nebo více než 1 miliardu rublů), což odpovídá 40% všech výdajů BBG v oblasti Eurasie. Částky vynaložené na provoz ruského segmentu Radia Svoboda (4,3 milionu dolarů v roce 2016) a projektu Současnost (4,8 milionu dolarů) byly také podstatně navýšeny. Kromě bezprostřední práce s řadou ruských médiálních projektů a zajišťováním obsahu ve vlastních mediích se americké úřady snaží mít přímý vliv na ruský vzdělávací systém a na mládež celkově.

Prostřednictvím specializovaného Úřadu pro kulturní a vzdělávací programy ministerstva zahraničí USA bylo také oznámeno zahájení programu návštěv mezinárodních lídrů (IVLP) na rok 2018, v jehož rámci budou “lídři” vybraní americkými velvyslanectvími v oblasti politiky, obchodu a médií, získávat praxi, samozřejmě, v Americe. Neskrývá se, že program je zaměřen na realizaci cílů USA v oblasti zahraniční politiky a má financováním cest a profesní seberealizace vůdců z jiných zemí posílit jejich “pozitivní postoj k politice Spojených států”. Od potenciálních účastníků bude vyžadováno prokázání vysokého vnitřního potenciálu v oblasti politiky, médií, podnikání a občanské společnosti.

A to je jen malý zlomek čerstvého, otevřeného působení Ministerstva zahraničních věcí USA v Rusku a dalších zemích. O tom, jak fungují utajení pojídači grantů, kteří pronikli do zákonodárných, výkonných orgánů a dokonce i do struktur ruské občanské společnosti a Občanské komory, nemluvě už o tzv. “sociálně orientovaných nevládních organizacích”, a také do různých veřejných rad na ministerstvech a v rezortech, RIA Kaťuša informuje stále.

Smysl této práce se nijak zvlášť neskrývá – vychovávání vlastních ideových agentů vlivu bylo pro USA vždy jednou z hlavních priorit zahraniční politiky. Vlastně se tím zabývalo už Britské imperium, které si jasně osvojilo: aby se podrobila cizí země, je nezbytné v ní zavést své společenské zřízení, zvítězit v informační válce, získat sympatie dospívající generace. Tam, kde celá budoucí elita žije hodnotami dobyvatele, nejsou potřebné rakety a armády – kompradoři sami vydají zemi a dokonce se budou radovat, že byli připojeni k “civilizaci”. Což občas dokazují i naše politické elity – až po vládní úředníky a hlavy státních korporací.

Co se týká současného kurzu Ministerstva zahraničních věcí USA, ten jasně ukazuje, že současná ruská “nesystémové opozice” utrpěla naprosté fiasko, nerealizovala velké naděje, které do ní vkládal zámořský šéf. Jak jsme již psali, Navalný ztroskotal – nyní pro nás budou připravovat další, kteří budou odpovídat “vysokým standardům” tolerance, škodlivosti a sexuální orientace, které nastavil Hollywood. Rusko má však také co ukázat i čemu naučit Američany, takže je dávno na čase odpovídat na tuto podvratnou činnost adekvátní “měkkou silou”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová