Proč někteří lidé tak ochotně skáčou na mediální manipulace a ještě je sami šíří?

Avatar
Původní autoři

Vláďa z Brna
7. 3. 2018
Klíčem může být obecná lidská vloha pro pomluvy.
• Je vědeckými metodami prokázáno, že lidé pomluvy obvykle přijímají bez ohledu realitu a vlastní zkušenost; 
• v širším společenství, stejně v reálné komunitě jako na internetu, se proto pomluvám a dezinformacím daří;
• vědecky je i potvrzeno, že preference na základě naslouchání druhým, tzn. pomluv,  obvykle nedokáže změnit ani opakovaná přímá reálná zkušenost; 


• i když víme, co lidé skutečně dělali, ani to nehraje roli a nadále nasloucháme druhým;
• pomluvy hrají důležitou úlohu vždy, když stojíme před rozhodnutím, dokonce i tehdy, když máme přístup k pravdě a k výmyslům ve stejný okamžik;
• proto pomluvy mají silný manipulativní účinek, dál se šíří všemi směry a aktivním způsobem je nelze vymýtit, mohou jedině ztratit svoji důležitost;
• až dvě třetiny každého rozhovoru jsou věnovány klepům a mezi muži a ženami není v tomto ohledu rozdíl.

Navíc z tohoto lze logicky předpokládat, že čím složitější problém, tím jednoznačnější vůdčí roli hrají pomluvy oproti reálným důkazům, přičemž politické problémy jsou téměř vždy složité a pomluvy dobře řízené.

Na základě zdroje: https://epochaplus.cz/vyzkum-hovori-jasne-pomluvy-vitezi/