3 714 korun za 45 minut platí ministerstvo školství za výuku azylantů. Arabové a další se v Čechách učí kořeny evropské civilizace nebo soužití s majoritou Částky, o kterých si nejen čeští kantoři mohou nechat zdát !

5.4. 2018   PL,část článku
Agentura Xact s. r. o. z pražských Vršovic na konci loňského roku, přesně to bylo 27. prosince, obdržela velmi lukrativní smlouvu na patnáct milionů korun. Tu připravil resort školství a podle všech dostupných materiálů se zaměří na „zajištění kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany.“

Jednatelem je jistý Robert Kvapil. Když jsme se potom znovu vrátili ke smlouvě, zjistili jsme, že Kvapilova firma řadu věcí, které ze smlouvy plynou, ihned postupuje subdodavateli. Tím je firma Pontias. Ta shodou okolností „sedí“ také na Praze 10, tentokrát se jedná o ulici Přípotoční. Od sebe to mají cirka deset minut svižnou chůzí.

Ani Pontias (dříve Senior Help) na svém webu příliš nerozvádí, že by školil azylanty za 3 714 korun na hodinu. Našli jsme jen tolik, že „jsme vzdělávací a školící společnost, se sídlem v Praze. Naší specializací je vzdělávání dospělých a seniorů v různých oblastech“.

V rámci svých aktivit poté uvádí kupříkladu lekce Nordic Walkingu pro všechny generace nebo vzdělávací programy objednávané orgány státní správy a EU. A až zde se dá objevit řádek „workshopy a vzdělávání pro cizince a minority v ČR“ stejně jako „hudební workshopy (freestyle rap, bubnování, zpívání)“. Jestli se bubnuje do rytmu výuky také v azylových centrech, nevíme.

Jednatelkami firmy jsou od roku 2012 Iveta Luxová a Hana Čepová. Luxová zjevně působila v obecně prospěšné společnosti Právě teď! Tam se také soustředila výhradně na seniory.

A co vlastně tato štědře odměněná smlouva, o jejímž smyslu lze směle spekulovat, přináší? Dodavatel státní zakázky, tedy Agentura XACT, bude evidovat docházku oprávněných osob, zajistí výuku v českém, anglickém, ruském či arabském jazyce, bude podávat měsíční zprávu o výuce a rovněž zabezpečí logistiku. Neboli zabezpečí skutečnost, že se učitel (tlumočník) z místa A dostane do místa B, kde bude přednášet. A co?

„Poskytovatel se touto dohodou zavazuje zajistit kurzy základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro až 2000 oprávněných osob ročně v zařízeních Správy uprchlických zařízení,“ píše se v materiálech, které máme k dispozici. Pro azylanty tak MŠMT připravilo jakýsi rychlokurz (za 15 milionů korun), který obsahuje řadu pro ně jistě zajímavých odboček: studovat tak budou Listinu základních práv a svobod, povědomí o trestní odpovědnosti za své chování, práva a povinnosti občana, principy soužití minority a majority nebo například kořeny a zdroje evropské civilizace a kultury, klíčové mezníky evropské historie. Pakliže budou pilní, školící agentura jim vystaví osvědčení o absolutoriu. Má to však jednu podmínku. Docházka musí dosahovat pětasedmdesáti procent.

Částky, o kterých si nejen čeští kantoři mohou nechat zdát

Hodinová mzda. Podle smlouvy je totiž platná odměna 3 714,70 korun za jednu hodinu výuky. Jelikož se jedná o školní hodinu, mluvíme o 45 minutách. To je mzda, na kterou nedosáhne ani ten nejlepší státní zaměstnanec v České republice. Pokračování zde na PL