Česká televize prokazatelně manipuluje s diváky. Její kodex je k ničemu, dokládá bývalý zpravodajský důstojník

Avatar
Původní autoři

9. 4. 2018   ParlamentníListy
Aktivitám na podporu České televize, kterou v předešlých dnech podpořili umělci peticí, se vymykají analýzy, které o prohlubující se nespolehlivosti veřejnoprávní televize publikuje web plukovníka v záloze Jiřího Wagnera. Pro ParlamentníListy.cz se mimo jiné vyjádřil o umělcích, kteří podléhají pocitu, že mají výsadu a nadání vynášet soudy. Pro média má doporučení, jak posluchačům efektivně předkládat, kdo má ve společnosti pádné argumenty a kdo se více přibližuje, nebo oddaluje od pravdy. A proč Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám mlčí stejně jako Jandovy Evropské hodnoty?

Umělci, pozor na předpojatost a…

Protizemanovci nedávno jásali nad politickou angažovaností umělců během rozdávání cen Český lev, kde režisér Jan Svěrák a další sbírali podpisy pod petici Pět vět na obranu České televize.

Co se týče osob z uměleckého života, ty mají podle někdejšího zpravodajského důstojníka Jiřího Wagnera výhodu v tom, že mohou pro šíření svých názorů využít sdělovací prostředky, případně své televizní pořady. „Neměly by to však nikdy zneužívat k jednostranným a předpojatým výstupům. Neměly by podléhat pocitu, že mají výsadu a nadání vynášet veřejné soudy. Jejich úkolem je přiblížit občanům dění ze všech stran, k čemuž mají nejlepší předpoklady, protože mohou všem aktérům pokládat správné otázky,“ předkládá svůj postoj s tím, že to je prostě to nejdůležitější, čím by měly společnosti přispět, když se už odhodlají k rozebírání politických kauz.

Vysvětluje to blíže na příkladu: Pokud mají umělci problém například s lidskými právy v Číně, měli by se stejnou měrou zabývat také lidskými právy zadržených osob na Guantánamu, lidskými právy civilních obětí při  nezákonných agresích proti svrchovaným státům a podobně. „Jinak se z toho z jejich strany stává jednostranná, a tudíž propagandistická záležitost,“ míní a vrací se k tématu obrany České televize: „Jestliže chtějí chránit Českou televizi, měli by se nejprve velmi dobře seznámit s tím, proč je kritizována, a podívat se na rozbor jejích zavádějících výstupů,“ zdůrazňuje bývalý zpravodajský důstojník v ozbrojených silách, který se nyní věnuje analytické činnosti mimo jiné v oblasti bezpečnostní politiky a zpravodajských služeb.

Dezinformace, zamlčování, manipulace, chyby

Jednotlivé případy zavádějících výstupů na Wagnerově portálu exanpro.cz mapuje seriál „Prohlubující se nespolehlivost České televize v  mediálním zpravodajství“.

„Pracovníci zpravodajských pořadů České televize šíří vědomé i nevědomé dezinformace, zamlčují fakta, snaží se o manipulaci diváků, vyhýbají se pokládání relevantních otázek, vystupují předpojatě a předkládají informace s výraznými odbornými nepřesnostmi a chybami,“ uvádí zcela nepokrytě vysloužilý plukovník, proč se tímto tématem začala zabývat jeho zpravodajsko-analytická agentura, v níž zúročuje své profesní zkušenosti bez závislosti na jakékoliv státní či soukromé instituci.

Nespolehlivé zpravodajství, za kterým stojí samotní reportéři a  moderátoři, se v České televizi podle něj týká zejména tematiky Ruské federace, NATO, EU a zpravodajských služeb.

Ticho po pěšině, jak to?

Prokázat zpětně omyly, dezinformace a chyby v případě audiovizuálního média je podle něj poměrně jednoduché. „Dobré je to, že existuje velké množství přímých důkazů, protože jde o televizní a internetové záznamy. Ale špatné je to, že se tím nikdo nezabývá – ani vedení ČT, ani Rada ČT, ale ani Poslanecká sněmovna, která Radu ČT volí a odvolává,“ podotýká Jiří Wagner.
Ti, kdo by se podle něj měli ozvat, jaksi strkají hlavu do písku. „Think-thank Evropské hodnoty i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a další organizace mlčí,“ říká.
I prvně zmíněným spolkem se již mimochodem komunita zpravodajců kolem Jiřího Wagnera zabývala, a to již v roce 2016, kdy upozornila na to, že zveřejňované informace think-thanku, které bez ověření převzala Česká televize, jsou jednostranné, neúplné a k identifikování pravdy a dezinformaci mají daleko. Přesto ve své studii například bez jakýchkoliv pochybností konstatují, že „v České republice již dlouhou dobu probíhá politická, ekonomická a mediální dezinformační kampaň, která je součástí hybridní války vedené Ruskou federací. (…) Cílem této kampaně je podrývat demokratické instituce, nabourávat důvěru občanů v tradiční politické strany a mainstreamová média…“ A jaká byla reakce zpravodajců Exanpro:

Podobným tématem se zabývají i zde
  
… … …. …
…. …. …. ….

Celý text zde