Drahošovy duchaplné perly

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
23. 4. 2018
Jakkoli byl dříve pan Prof. Ing. Jiří Drahoš, PhD. kýmsi, tedy přesněji předsedou Akademie věd ČR, byla to persona, která zas až tak veřejnosti nebyla známa a pokud ano, pak jen zcela příležitostně. Ve veřejném životě a politice zvlášť byl outsaidrem, i když o sobě tvrdí, že politikem byl, protože prý už s titulu svého postavení s nimi občas mluvil. Měl však své místo, svou funkci, pracoval tam, kde mohl uplatnit svou kvalifikaci a odbornost. Nicméně, jakkoli se o něm vědělo do jisté doby málo, dnes se toho o něm již ví mnohem více a pohříchu to není vždy zrovna všechno jen to pozitivní. 


Buďme však upřímní, kdo jsme naprosto perfektní, každý máme nějakou tu chybičku, ovšem zase ne každý se dere za vidinou slávy, moci, peněz jako právě pan Drahoš.

Neúspěšná kandidatura na post prezidenta republiky mu však paradoxně zcela neočekávaně přinesla značnou popularitu.To zvedlo jeho sebevědomí, zjistil totiž, že se o něj jistá část veřejnosti až mimořádně zajímá, stal se celkem brzy populární, přičichl ke slávě, obdivu, penězům a to i přesto, že volby samotné pro něj, ale i mnoha jiných, nedopadly tak, jak si dělali čáku. Nicméně způsob, kterým se pan Drahoš jako kandidát na prezidenta prezentoval, zaujal také kromě té jisté části veřejnosti i osobnosti veřejného, kulturního a politického života, kteří v něm spatřovali nemalou naději. Rétorika pana Drahoše jim natolik zaimponovala, že mu začali věnovat mimořádnou pozornost, neboť zjistili, že to je přesně člověk, kterého pro své cíle potřebují, tedy člověk ohebný, falešný, prolhaný, domýšlivý, neupřímný, nečestný, netaktní a hlavně, že je výrazně prozápadní, protiruský, protizemanovský.

To jsou vlastnosti, které ideálně vyhovují lidem z pražské kavárny, havloidům, pravdoláskařům a ostatním, kteří jsou tzv. na opačné straně pomyslné barikády, tedy ti, kteří nesouhlasí s M. Zemanem, A. Babišem, prosazují antiruský a antičínský kurz, lidé, kteří jsou ideologicky (a často i finančně) závislí na západní politice. Pan Drahoš svou ješitností, licoměrností, zbabělou ochotou sebe i republiku obětovat zájmům západní moci a kapitálu, projevujíc neskrývanou loajalitou k západní police, k SSA, NATO a EU zkrátka člověk, kterého jim poslalo samo nebe. Je to pro ně naděje, že nastane-li situace a ČR se ocitne bez prezidenta (což nelze vyloučit), pan Drahoš by byl tím, který by, podle jejich představ, mohl zaujat jeho místo. Nepochybuji, že mnozí občané již zjistili, jakými morálními, charakterovými, lidskými, demokratickými a vlasteneckými vlastnostmi pan Ing. Drahoš oplývá, jaký je vlastně člověk, nicméně jaký pan Drahoš skutečně je, o tom vypovídají jeho výroky:

Ve stejnou dobu, kdy se na Hradě koná slavnostní mše za kardinála Berana, vystupuje prezident této země s pozdravem “soudružky a soudruzi” na sjezdu komunistů. Té strany, která Berana 16 let věznila a nakonec vyštvala do exilu. Větší symboliky netřeba. (Zatímco sám by jistě neváhal, pokud by byl pozván, účastnit se spolu s  pány Hermanem a Bělobrádkem sjezdu Německého Landsmančaftu!)
Takřka po půl století se konečně splnilo přání Josefa kardinála Berana. Přání být pohřben ve své milované zemi. Splatili jsme tak konečně dluh vůči této významné osobnosti našich dějin. (Mnoho povyku pro nic. Paradoxně, někteří z nich by zase nejraději  vyobcovali z Česka bývalého prezidenta E. Beneše).
Můj dnešní rozhovor pro Seznam o politické situaci v České republice a našich plánech v rámci spolku #SpolečněproČesko. Jsem skutečně přesvědčen, že za   “mě” bychom už vládu dávno měli. ( No, podle jeho představ by všechno, ale   úplně všechno bylo a šlo úplně jinak.  Vždyť vládnout je tak prosté! Není nad falešné sebevědomí a nezkrotnou domýšlivost).
Kádrování ze strany soudruhů už jsme tady jednou měli. Nerad bych znovu zažil dobu, kdy nám budou komunisté diktovat, co je a není správné. Stačí, že jim premiér nadbíhá a prezident se rovnou nechá pozvat na jejich sjezd. (Že by závist? Apropó, prezident se nenechal pozvat, ale byl prostě pozván a on pozvání přijal. Ostatně, kdykoliv a kamkoliv je pozván pan Drahoš, nikdy neodmítne a navíc přijde i rurku v ruce i se svou „manažerkou“, paní Drahošovou. Je totiž neskromný a  o výhody z pozvání se s ní vždy podělí. Kdo umí, umí. Kdo ne….)
Moje loňská návštěva stejného domova pro seniory probíhala naprosto odlišně – jako přátelská debata s klienty i personálem. Pro agresivní chování Tomia Okamury se před pár lety vžilo jedno velmi trefné přirovnání “šmejdi”. (S těmi  tituly „šmejdi“ bych byl opatrný, protože na  rozdíl od Drahoše pan Okamura nejedná ani úlisně, ani falešně a neupřímně, ale mluví na rovinu a pravdivě. Jen se to panu Drahošovi špatně poslouchá).
To, že tento pán (Okamura) ovlivňuje sestavování vlády, je prostě špatně. Kam se dá ještě klesnout?(Pan Drahoš se zřejmě obává, že by mohl šlápnou do jeho lejna! To by byla teprve katastrofa!)
Vláda trestně stíhaného premiéra s extremisty a komunisty pod patronací současného prezidenta? Děkuji, nechci! (Ale vládu s vlastizrádnými  Hermanem, Bělobrádkem, Gálem, Němcovou, Farským atd., by bral, že? )
Je úžasné, kolika lidem není lhostejná politická situace v naší zemi a neváhají svůj názor veřejně vyjádřit. Celé situaci se však dalo předejít: stačilo, aby prezident nepověřil sestavením vlády trestně stíhaného člověka. Kdyby aspoň platilo, že chybami se člověk učí… (Co bych za to dal, kdyby se tohoto přísloví držel sám pan Drahoš!)
Máme už více než pět měsíců po volbách a další snaha o sestavení vlády končí nulovým výsledkem. Mají dotyčné strany vůbec zájem se domluvit? A kde je aktivní prezident, když je ho zrovna potřeba? (Na Hradě, pane Drahoši, na Hradě!)
  Chování prezidenta představuje bezpečnostní riziko pro český stát. Je dobře, že na to upozornil nejen včera bezpečnostní, ale dnes i evropský výbor Senátu. Potřebujeme pojmenovávat věci jejich pravými jmény!  (Správně, tak to pojmenujme: v případě zvolení  pana Drahoše prezidentem a jeho následné chování by nepochybně představovalo mnohem větší bezpečnostní riziko pro český stát, než které údajně představuje M. Zeman. Obavy pana Drahoše jsou z toho, co dělá prezident Zeman, naprosto  plané, neboť on činí jen to, co mu přikazuje vlastenecké cítění a odpovědnost vůči občanům, které  ovšem pan Drahoš  postrádá).
Je důležité, že s námi naši spojenci počítají. Česká republika patří na Západ! (No jak pro koho, ale pokud chce pan Drahoš na Západ, nikdo mu přece nebrání, že?)
– Vyhoštění ruských diplomatů je jedinou správnou odpovědí na nehorázná tvrzení ruské diplomacie. Jsem rád, že se česká vláda alespoň symbolicky připojila k obraně svého spojence. Na rozdíl od našeho prezidenta, který se rozhodl na území Česka hledat novičok.( A tato osoba mohla být i naším prezidentem! Uf, že jsme ale měli štěstí!)
– Chtěl bych poděkovat Danielu Hermanovi za jeho rozhodnutí. Pana Hermana si dlouhodobě vážím a přeji si, abychom se na podzim potkali na půdě Senátu.(Nebo jak již zmíněno, spolu na přátelském setkání s landsmančaftem v Mnichově! Pokud se stanou oba senátory, jako že je to pravděpodobné, tak ten senát bude stát za …)
– Dnes jsme založili spolek Společně pro Česko. Jde o spolek otevřený všem, kteří se chtějí podílet na rozvoji a obraně demokracie ČR a kteří chtějí pracovat na vizi, jež tento stát nutně potřebuje. Pojďte do toho s námi! (Jistě se najdou lidé, kteří by se na takové vizi rádi podíleli, ale s panem Drahošem? To sotva! Nebo ještě lépe – nikdy!)
– Členství v Evropské unii je zdrojem prosperity naší země. Naprostá většina vývozu směřuje do členských států EU. Měli bychom v EU aktivněji prosazovat naše národní zájmy; k tomu potřebujeme sedět u stolu, kde se tvoří podstatná rozhodnutí. (Škoda, že neřekl, u jakého stolu a s kým, protože pokud v této věci koná M. Zeman, tak takové jednání napadá a ostouzí!)
– Dlouhodobě odmítám kvóty pro přerozdělování migrantů. O tom, zda a koho přijmeme na území státu, musíme rozhodovat sami. Migrační krizi musíme čelit ochranou hranic EU, spoluprací s tranzitními státy, eliminací pašeráků a pomocí lidem v místech, kde krize vzniká. (Zde není od věci připomenout jeho vyjádření, pronesené v rámci volební kampaně, že nějakých  2600 imigrantů by nemělo být pro Českou  republiku problém přijmout!)
– Naše spojenectví se státy NATO je nejsilnější zárukou naší bezpečnosti. Budujeme i silnou armádu, ale je naprostou iluzí se domnívat, že bychom se za všech okolností dokázali ubránit sami. A bezpečí je podmínkou existence suverénní České republiky.(Obávám se, že s pomocí pana Drahoše toho také moc nedokážeme!)
– Byl jsem nominován občany, ne politickými stranami, jak tvrdí paní hejtmanka Jermanová. Díky podpisům více než 140 tisíc občanů této země je změna na Hradě možná.(Byla by možná, ale jen fyzicky, protože politicky by to šlo do kopřiv! Ale zase nás pan Drahoš přesvědčuje, že za něho by bylo všechno růžově a OK! Ta jeho ješitnost a namyšlené ego fakt nemá konkurenci!)
– V poslední době se objevily nové útoky směřující na moji kampaň; směřují především k tomu, že přispěvatelé ode mě budou žádat protislužby. Jasně odpovídám, že všichni dárci mě podpořili zcela nezištně, což potvrzuje jejich společné prohlášení. (A tomu jako máme věřit? Vždyť ani kuře nehrabe zadarmo!)
– Před šesti lety odešel člověk, jehož jméno se stalo symbolem boje za svobodnou demokratickou společnost. Jeho ideály nesmí být zapomenuty.
Václav Havel,5.10.1936 – 18.12.2011.(Tak na ty jeho „ideály“ se opravdu, ale opravdu nedá zapomenout!)
– Na prezidentské standartě je od roku 1920 vepsáno heslo “Pravda vítězí”. Dnes bohužel čím dál častěji vítězí “fake news”. Byl bych rád, aby se masarykovský duch cti a slušnosti vrátil a udělám pro to vše, co je v mých silách. (To by se musel najít jiný Drahoš, protože ten současný s tím jeho evidentním „fake news“ to bude sotva možné!)
– Ukázka, jak nemá vypadat osobní aktivita hlavy státu. Můj názor je opačný: sankce mají smysl, anexe Krymu je v rozporu s mezinárodním právem.( Iá, Iá, Iá, aneb Když to říká Drahoš, tak to asi bude pravda, že?)
– Dnes je Mezinárodní den seniorů. Někdy svým blízkým můžeme udělat radost třeba jen tím, že jim zavoláme a řekneme, že na ně myslíme.(Z jeho pohledu by stačilo na seniory jen myslet, on už je na zbytek života zajištěný víc než dost. Já ale říkám, že jenom myslet nestačí, že je třeba pro seniory také něco  konkrétního udělat).
Každý rok si den naší státnosti s úctou připomínám. Buďme hrdí na svoji zem. Na svoje hrdiny. Buďme dobrými Čechy. (Tak to říká ten pravý, který  by byl za mrzký peníz ochoten vlast vyměnit za loajalitu k západním mocnostem, k USA a NATO! Proto by měl s (falešnou) hrdostí k své zemi být velice opatrný.)
    Toto je výběr z „velkorysých, velkohubých a duchaplných“ názorů, úvah a myšlenek zveřejněných panem Drahošem na stránkách Twitteru. Červené v závorkách je pak můj „nemístný“ komentář! Jak patrno, pan Jiří Drahoš má „zatím“ namířeno do Senátu, stejně jako zmíněný pan Herman. Pokud si dáme dohromady vize těchto pánů, co od nich můžeme v budoucnu očekávat?
Jiří  B a ť a , 21. dubna 2018