Jaká vláda? Příčiny a důsledky Babišovy otravy

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
8. 4. 2018     RadimValenčíkPíše
Nejbouřlivější diskuse včera na FB (ale i v publicistických relacích mainstreamu) byly na téma roztržky ČSSD s ANO. Co bylo příčinou a co se bude dít dále? Překvapilo mě, jak moc byly úvahy různých komentátorů doslova (slušnější výraz by nebyl přesný) “mimo mísu”, a totéž se týká i některých diskutujících na FB. Tak jsem udělal malý experiment. Dal jsem na FB zvýrazněný výrok “Babiš se otrávil rybou” a vložil ho i do některých diskusních vláken k dané problematice, viz:

Výsledek mě docela překvapil. Velké množství těch, kteří reagovali, okamžitě věděli, o co jde, a myšlenku obsaženou ve formulaci, kterou jsem použil, okamžitě rozvíjeli a doplňovali dalšími podrobnostmi či  postřehy. Část z účastníků diskusí však vůbec nechápala, o co jde.

Pozoruhodné je, že dělicí čára mezi “chápajícími” a “nechápajícími” vedla přesně mezi těmi, kteří jsou schopni vytvářet si vlastní názor, a těmi, kteří jsou pod vlivem mainstreamové propagandy.

Z podlehnutí mainstreamové propagandě se patrně opravdu blbne. Dokonce tak, že ti, kteří jí podlehli, nejsou schopni sami pro sebe odhalit smysl dost čitelné informace, byť sdělené v lakonické podobě “Babiš se otrávil rybou”. Jasné a pro ty, kteří používají vlastní mozek, naprosto srozumitelné.

Pokusím se nyní stručně shrnout, co se vlastně stalo a jaké jsou alternativy budoucího vývoje, tj. rozvinout obsah sdělení “Babiš se otrávil rybou”:

1. Babiš měl doposud dva velké trumfy – volební výsledek a image muže, proti kterému se všichni spikli a který jediný bojuje za správnou věc. Pro mnohé byl reprezentantem odporu vůči současné globální moci. Jak si to vysloužil? Jednoduše. Tím, že na něho útočili právě ti nejviditelnější a nejzřetelnější slouhové slouhů a poskokové globální moci. Všimněme si, že oba trumfy vzájemně souvisejí. Volební výsledek pocházel z toho, že měl výše uvedené image.

2. Jak jsem několikrát psal ještě před říjnovými volbami, bylo zřejmé, že Babiš bude pod obrovským tlakem současné globální moci a bude procházet dilematy – ustoupit jí a ustát tlak za cenu ztráty veřejné podpory, nebo se snažit vzdorovat alespoň v té míře, aby to “navenek” vypadalo (a pokud možno i částečně bylo), že se snaží současné globální moci vzdorovat. Tj. šlo o to, jak bude průběžně dilemata řešit, jak si zachová určitý odstup od nátlaku globální moci (alespoň v té míře jako Zeman, ze kterého se mainstream právě kvůli tomuto snaží, poměrně neúspěšně, vyrobit nenáviděnu figuru). Tedy šlo o to, zda bude koordinovat a harmonizovat v krizových situacích postoje se Zemanem.

3. V kauze SKRIPAL Babiš (použiji zase velmi slušné výrazy) podělal, co se dalo, a nadělal si do bot. Servilita vůči zcela zjevnému zlu, které přesáhlo meze, byla tak zřetelná a tak velká, že patrně nevratně ztratil podporu normálních lidí (nedovedu si představit, co by nyní musel předvést, aby tuto důvěru získal zpět, jaké hrdinské činy by musel vykonat, ale on se k nim patrně ani nechystá). Zkrátka “Babiš se otrávil rybou” (což je zkratkovité vyjádření pro to, jakým debaklem kauza SKRIPAL končí. Babiš mohl v kauze mnohem víc lavírovat. Mohl vysvětlit svým věrným, že si musí držet odstup od současné globální moci, jinak nejen on, ale ani ANO neustojí svoji pozici. Pro krásné oči Stropnického, Pelikána, Jourové nikdo ANO volit nebude. Babiš situaci hrubě podcenil. Částečně z nepochopení toho, o co ve světě zde. Snad i proto, že si vůbec nedovedl představit, že by všichni ti bezdětní EU-lídři, kteří tlačili svět k jaderné katastrofě brutálním a naštěstí i hloupým způsobem, byli schopni takového podrazu na lidi, takové lži, takového svinstva. To ho však neomlouvá.

4. První, komu to došlo, byla KSČM. Její reprezentace se současně ocitla pod tlakem intelektuálů, kteří po ní žádali, aby právě s ohledem na to, co se odehrálo v souvislosti s kauzou SKRIPAL, nepodpořila druhou Babišovu vládu. Veřejná výzva představitelům KSČM (adresovaná V. Filipovi, J. Dolejšímu a J. Skálovi), kterou uveřejňuji v příloze tohoto rozboru, se rozšířila po celé členské a sympatizující základně, setkala se i s částečnou podporou přímých adresátů. KSČM má před sjezdem a dopad toho, co Babiš provedl, nutně musel vést ke ztrátě její podpory pro případnou koalici ANO – ČSSD.

5. Ze stejného důvodu narazila na členskou základnu tato podpora i v ČSSD. Vedení ČSSD se dostalo do situace, že pokud Babiše podpoří, KSČM si ji doslova vychutná právě v souvislosti s chováním Babiše (a částečně i některých představitelů ČSSD) v kauze SKRIPAL. Pro vedení ČSSD nebylo rozhodování jednoduché. Ale část si stále ještě bláhově myslí, že se jí hlasy voličů vrátí, že za jejím propadem byla jen kauza LITHIUM. A tak stačilo málo – aby se Hamáček zamilovat do představy, že bude vykonávat funkci ministra vnitra; když ji nedostal, bylo rozhodnuto.

6. Doposud mohl Babiš strašit všechny oponující politické strany předčasnými volbami. Postupně jemu i jeho věrným bude zřejmé, že je tomu právě naopak. Že z hlediska případných voleb on má na sobě kůži medvěda, která se bude dělit. To si někteří jeho věrní uvědomují již nyní. Proto se budou snažit předčasné volby oddálit a to i za cenu obětování Babiše. Problém ANO je v tom, že většina širšího okruhu reprezentantů ANO je vůči současné globální moci slouhovsko-poskokovská, po odstavení Babiše se ANO dostane do pozice TOP. A s takovou pozicí toho moc neuhraje.

7. Možná je i pravicová koalice ztopkované ANO s nepoučitelnou ODS a původní TOP za účasti STAN. Přispěje to ke zrání a vyzrávání veřejného vědomí a sebevědomí. Lidem zkrátka ještě rychleji dojde, o co jde.

8. Uvidíme, co z tohoto hlediska vymyslí Zeman.

Příloha: Veřejná výzva představitelům KSČM:

Dne 26. března 2018 došlo k události, kterou považujeme za mimořádně závažnou. Jedná se o krok, kterým vláda v demisi přibližuje svět k nekontrolovatelnému vývoji událostí, který může vést k zániku naší civilizace. Jedná se o krok, který lze chápat jako demonstrativní se zřeknutí nejen právních zásad, ale – a to je zvlášť nebezpečné – i elementárních základů racionality a morálky.

Vyhoštění pracovníků ruského velvyslanectví má skutečně symbolický charakter. Symbolický zejména v následujícím:

– ukazuje svými českými parametry v porovnání s ostatními zeměmi, že vláda v demisi se předhání ve slouhovství k silám směřujícím k válečné konfrontaci;

– tím, když přejímá nesmyslné účelové tvrzení, že “nikdo jiný neměl motiv”, a ukazuje své slabošství.

To, že uvedený krok poškozuje především menší země, jako je naše, v ekonomických vztazích s Ruskem (dle záměrů subjektů, které situaci vyvolaly a přispěly k její gradaci), považujeme rovněž za důležité, ale nyní jde především o odvrácení eskalace hlavních bezpečnostních hrozeb.

Vážení představitelé KSČM, pokud s uvedenými argumenty souhlasíte, žádáme Vás, abyste zvážili:

– jakou tíži odpovědnosti za bezpečnost ČR a jejích občanů je Vaše parlamentní strana schopna přijmout a nést;

– jakými ústavními kroky to v následujících dnech a týdnech projeví.

V Praze, 28. 3. 2018

Viz např.: http://www.nwoo.org/2018/04/02/verejna-vyzva-predstavitelum-kscm-k-vyhosteni-ruskych-diplomatu/