Technický sekretariát OPCW potvrdil ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní

Avatar
Původní autoři

15. 4. 2018
Vážený pane Železný, vedoucí moderátorů zpravodajství ČT,
dovolte nám Vás upozornit na dokument, který musíte znát, jinak zpochybníte úlohu zpravodajství ČT24, pravdivost odvysílaných zpráv. V případě neznalosti řady dokumentů, zejména rezolucí OSN, RB OSN potvrdíte úlohu medií v rozpoutávání nenávisti, vytváření podmínek k vyvolání války. Válka, jak se dnes ukázalo, nejde rozpoutat bez medií.
Nejde rozpoutat bez Vás.
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí


Technický sekretariát OPCW potvrdil ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní

26.08.2015 Aktualizováno: 26.08.2015 / 12:25

Dne 17. června vydal Technický sekretariát OPCW prohlášení, kterým přivítal faktické ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní, zahájeného za masívní podpory mezinárodního společenství v září 2013

Dne 17. června vydal Technický sekretariát OPCW prohlášení, kterým přivítal faktické ukončení procesu likvidace syrských chemických zbraní za účasti mezinárodního společenství. Tento proces byl zahájen přístupem Syrské arabské republiky k Úmluvě o zákazu chemických zbraní 12. září 2013 a přijetím rezoluce RB OSN a rozhodnutí Výkonné rady OPCW ze 17. září téhož roku, které stanovily, že veškeré látky kategorie I a II dle Úmluvy budou zlikvidovány mimo území SAR za účasti mezinárodního společenství. Vývoz těchto látek ze SAR jakož i jejich neutralizace se ovšem potýkaly s četnými obtížemi bezpečnostního, logistického i politického charakteru, které mj. vedly k neustálému zpožďování celého procesu vůči stanoveným termínům. Teprve ve dnech 11. a 12. června téměř současně ukončila dvě specializovaná civilní pracoviště ve Finsku a SRN finální likvidaci (spalováním za vysokých teplot) téměř tisíce tun akumulované reakční masy vzešlé z neutralizace syrských CHZ na lodi Cape Ray. Poslední existující sledovanou látkou z někdejšího syrského arzenálu je kyselina fluorovodíková (látka kategorie II, použitelná jako prekurzor při výrobě sarinu), k 17. červnu jí v texaském zařízení firmy Veolia, kde probíhá její likvidace, zbývalo asi 16 tun.