Co netušíte o migrační vlně, která stojí přede dveřmi….

Avatar
Původní autoři
vlk –
10.5.2018 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Problém migrace a migrantů ani zdaleka není vyřešen. A je příliš vážný na to, aby se kolem něj a těch, kdo na straně prosazování oprávněných zájmů České republiky jednají a já potvrzuji, že jde o zájem ultimativní, mlčelo nebo jen šermovalo jalovými pojmy. Platí jen notoricky známé biblické – říkej ano ano, ne ne a v konci – po ovoci poznáte je.


A začátkem května se událo, ohledně dalšího migračního vývoje cosi, o čem v podstatě, až na výjimku Parlamentních listů, nebylo v českém (ale nejspíš ani slovenském) politicko mediálním prostoru referováno vůbec nebo jen velmi nedostatečně. Něco, co je konkrétním výstupem o tom, co nás v blízkém budoucnu s příchodem dalších migrantů do Evropy čeká, rovnou dodávám – bohužel ještě v tom lepším případě. A především – jak přímo nebo nepřímo v této kruciální záležitosti národního zájmu prokazatelně jednají konkrétní figury naší politické scény a tedy zejména pánové Babiš a Zeman, které podstatná část veřejnosti chápe jako ty, kteří k nám migranty nepustí.

K navození výchozí situace si dovolím ocitovat, z už zmíněných PL zásadní část jejich článku
Afričané do Evropy, podepsal Babišův ministr v Africe. Maďarsko: Tohle změní populaci Evropy, nepodepisujeme

Ve středu 2. května se v marockém městě Marakéši uskutečnila 5.ministerská konference euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je označován jako Rabatský proces. ČR na jednání zastupoval ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO). Po jednání Ministerstvo vnitra veřejnosti prezentovalo jen to, že česká strana podpořila opatření proti migraci v místě počátku migračních toků. Včetně finančních příspěvků na budování hraničních kontrol v Africe. ParlamentnímListům.cz se však podařilo získat celý dokument, který ministr v Marakéši jménem ČR podepsal. Oficiálně se jmenuje Marakéšská politická deklarace a obsahuje i akční plán na léta 2018 až 2020.

V deklaraci se sice hovoří rovněž o prevenci a boji proti nelegální migraci a pašování lidí. Ovšem bez přijetí konkrétních závazků nebo opatření proti těmto jevům. Naopak na celkem šesti z osmi stran textu je vzletnými diplomatickými frázemi vyjadřována podpora legální migraci z Afriky do Evropy. Podle politického prohlášení účastníci konference dokonce považují migraci za jeden ze zdrojů ekonomického rozvoje a růstu. Účastníci konference – s výjimkou Maďarska – v prohlášení vyjadřují podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Podle usnesení Valného shromáždění OSN o Agendě 2030 je nyní na půdě UNHCR připravován Globální kompakt pro migraci. Zatím se o něm jedná na diplomatické úrovni a bez kontroly národních parlamentů. Oficiálně by měl být předložen k podpisu členským státům OSN na Valném shromáždění v září 2018.

Podstatou Globálního kompaktu o migraci je nahrazení nelegální migrace přes hranice migrací legální. Smluvní strany by se v Kompaktu měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící v migraci nejen uprchlíkům postiženým válkou nebo politicky pronásledovaným, ale i ekonomickým migrantům. Tedy těm, co se pouze přesouvají „za lepším“ do vyspělých zemí s rozvinutými systémy sociálního zabezpečení. Podle informací, které z jednání o Kompaktu unikly, by se signatářské státy v podstatě měly vzdát ochrany vlastních hranic a státní kontroly migrace ve prospěch UNHCR a nevládních neziskových organizací, které se zabývají migrací.

Jejich „pozitivní“ úlohu vyzdvihuje i dokument podepsaný v Marakéši ministrem Metnarem. V prohlášení se kromě toho uvádí, že na tvorbě právních předpisů týkajících se migrace by se kromě státních orgánů měly účastnit i organizace sdružující a zastupující samotné migranty a uprchlíky.

Dokument se zabývá více ochranou práv migrantů než bojem proti migraci. Ochraně migrantů a uprchlíků je dokonce věnována zvláštní část dokumentu. Státy jsou v ní vyzývány, aby se buď připojily, nebo řádně dodržovaly Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků. Zvláštní důraz je v prohlášení kladen na to, aby státy upustily od právního postihování nelegálního vstupu do země…

…maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjártó konstatoval: 

„Rabatský proces se odklonil od své původní cesty. Původním cílem procesu v Rabatu bylo zastavit tok migrantů z Afriky do Evropy prostřednictvím rozumného využívání evropských prostředků. Nyní projednávané dokumenty této organizace se naopak snaží dále inspirovat k migraci a vytvořit nové migrační cesty. Namísto soustředění se na to, jak migraci zcela zastavit“, prohlásil v Marakéši ministr Szijjártó, kterého citoval informační server maďarského časopisu Figyelö.

Maďarský ministr odmítl novou politickou deklaraci i akční plán na další dva roky podepsat s tím, že oba dokumenty „odporují zájmům Maďarska i Evropy“.

„Evropská komise a vysoká představitelka EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku vytyčením této pozice, která nikdy nebyla řádně schválena ani v Evropské radě ani v Radě ministrů, ukázala, že se vzdala zájmů svých občanů a ignoruje bezpečnostní rizika migrace,“ varoval Szijjártó. Ve vyjádření, v němž zdůvodnil odmítnutí podpisu dokumentu, uvedl, že jde o postoj celé maďarské vlády, který byl schválen i příslušnými orgány Parlamentu. „Nebudeme spoluviníkem a budeme pevně kritizovat evropský záměr změnit složení populace kontinentu,“ řekl Szijjártó. 

Tolik výběr z onoho článku na PL. Zájemci si ho snadno dočtou celý. Pro mne je zásadní, že v textu jsou i faksimile dokumentů přijatých v Marakéši. Bohužel jen v angličtině. Jinak bych nepřebíral z PL, ale udělal svůj vlastní rozbor a nepochybně bych našel ještě zajímavější kousky.
ČR a její zájmy reprezentoval v Maroku ministr vnitra v demisi Metnar. Podepsal, na rozdíl od svého maďarského kolegy, bez mrknutí oka. Neumím si představit, že by tak učinil jen ze svého osobního rozhodnutí, či svévolně, bez stanoviska vlády jako celku a premiéra osobně! Takovéhle podpisy mají vždycky oporu ve vládním schválení not pro jednajícího českého zástupce.

Kupodivu česká politická scéna je v naprostém klidu. Ačkoli jinak Babišovi a jeho ministerskému komparsu vyčítá v podstatě jakékoli personální nebo organizační rozhodnutí s tím, že v demisi má jen právo ve vládních úřadech svítit a topit. A takovýhle razantní závazek resp. jeho přípravu za stát, je ponechán bez sebemenšího povšimnutí??? A to jak politických stran, tak prezidenta? Nechápu, nechápu a zase nechápu!
Možná, že by někdo namítl, že jim to bouři posledních dnů mohlo uniknout. Ten novičok všechno zastínil, no je to zkrátka prevít… Byla by to, neuvěřitelně trapná výmluva i kdyby to byla pravda. Jenže není!!!! Dal jsem si práci, jestli naše partaje o posledním dění kolem migrantů vědí nebo nikoli. Opět platilo – kdo hledá, najde. A znovu na Parlamentních listech. Jakkoli jim je spíláno a já sám mám leckdy opravdu potíž s jejich postoji, musím ocenit široký názorový a informační záběr, s kterým pracují. Ale nyní k tomu, co jsem na nich vykutal. To pro ty, kteří by si mysleli, že čeští politikáři nemohli možná nic vědět…. Věc totiž čerstvě pojednával a hlasoval o ní Evropský parlament. Kde, až na Okamuru, jsou rozhodující české partaje se svými europoslanci.
Hlasováním v Europarlamentu, Marokem, tamní konferencí se zabýval v rozhovoru pro PL lidovecký europoslanec Zdechovský:
Zdechovský: Babiš hraje své hry. Vyjednává s EU, a proto souhlasí s migrací. Varuji, toto se chystá
i z něj si dovolím přetisknout to nejpodstatnější:

Při schvalování Usnesení Evropského parlamentu k pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících jste jako jeden z pouhých sedmi českých europoslanců hlasoval proti. Jaké důvody vás k tomu vedly?
Tím hlavním důvodem, proč jsem hlasoval proti, bylo to, že uvedená deklarace je příliš zaměřená na podporu samotné migrace, a ne na způsoby řešení tohoto problému. Podle mě je tento návrh absolutně nepřijatelný ….

A ještě přidám mimořádně zajímavou tabulku z článku, která popisuje, jak hlasovali čeští europoslanci ohledně

Pokroku v iniciativě globálních paktů OSN, řízené migraci a o uprchlících

Pro mne je vrcholem absurdity, když český postoj zachraňují lidovci a ODS…Tristní pohled -Kalouskové v jednom šiku PRO, socani jako by v EP parlamentu radši nebyli a všichni z ANO šéfe, současní i bývalí – jednomyslně PRO!!!!! Komunardi se radši většinově ani nedostavili!!! S výjimkou Kalousků jde o strany budoucí vládní většiny.

Z nichž zejména Babiš a Filip se před parlamentními volbami pojímali, jak oni jsou proti té migraci a že nikdy nedovolí…..Skutek zoufale utek! Tam kde se nyní skutečně jedná o budoucí formě migračního tažení!!!!
Kdybyste se náhodou ptali po důvodech, proč Babiš dělá z českého občana a zejména svého voliče dokonalého idiota, pak europoslanec Zdechovský nabízí toto vysvětlení:

Stejným směrem míří i politická deklarace a akční plán Euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji pro roky 2018–2020, který jménem České republiky ve středu podepsal v Marakéši ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Tento dokument v mnoha bodech vyjadřuje podporu legální migraci Afričanů do Evropské unie. Co si o tomto kroku českého ministra myslíte a neměl se zachovat podobně jako maďarský ministr vnitra, který jako jediný deklaraci nepodepsal?

Podle mě se český ministr měl zachovat stejně. To jsou právě ty detaily, které musí člověk znát v momentě, kdy se projednávají otázky migrace. Bohužel pan ministr si ty detaily asi nepřečetl nebo si je nespojil, a proto to podepsal. Myslím, že jeho stanovisko je poměrně naivní. Nedokážu si to vysvětlit ničím jiným než tím, že Andrej Babiš nejspíše přehodnocuje svoje stanovisko k migraci s tím, že neustále potřebuje lidi do různých svých provozů. Nikdo mu za třináct a půl tisíce hrubého dnes nechce v těch provozech pracovat, a tak hledá nové pracovníky. Protože si opravdu nedokážu představit jiný důvod, proč by se někdo k něčemu takovému přihlásil. Jsem přesvědčen, že to měla Česká republika společně s Maďarskem odmítnout.

Když už jste premiéra v demisi Andreje Babiše zmínil, tak se zeptám, čím si vysvětlujete skutečnost, že on sám v duchu většinového mínění českých občanů vystupuje proti té podobě migrace, které jsme v Evropě už tři roky svědky, ale ministr vnitra jeho vlády jde de facto proti jím prezentovanému postoji?

Myslím, že Andrej Babiš hraje svoje hry. To už jsme pochopili i při různých jiných příležitostech, kdy Andrej Babiš deklaroval nějaký postoj a pak, když ten postoj šel proti jeho firmám, tak ho změnil. V současné době si třeba Andrej Babiš vyjednává nějaké podmínky v zemědělství. A nejspíše zjistil, že by ten postoj nemusel být výhodný pro firmy, které má v současné době uložené ve svěřeneckém fondu, a proto se to podepsalo. Opravdu žádný jiný reálný důvod pro podepsání tohoto dokumentu nemůžu najít. Myslím si, že česká vláda v tomhle skutečně nerespektovala dřívější ustanovení a doporučení českých expertů v této věci. V těch detailech, které tam jsou, a především těch, které se týkají migrační krize, česká vláda v žádném případě neměla na to odvolávání se na dokumenty OSN přistoupit. Buďto měla trvat na jejich vyjmutí, nebo tu deklaraci měla podobně jako ministr zahraničí Maďarska nepodepsat.

Za sebe dodávám, že bych to možná v detailu formuloval maloučko jinak, ale v součtu za mne trefa doprostřed terče!

Chci se zeptat svého oblíbeného Pepy Koblihy a Máni Koblihové – jak jste spokojeni s výkonem Andreje Babiše v této kauze s budoucími velkými důsledky??? A těch, co mi dávali kapky ohledně Babiše, že jsem si na něj neprávem zasedl – jak se vám nyní jeví ANO šéf jako hráz proti migraci??? Musíte vrnět spokojeností, předpokládal bych….
A co hradní podivuhodné mlčení prezidenta? Že by ho šéf jeho zahraničně politického odboru a zkušený diplomat Jindrák, jeho nepostradatelný kancléř Mynář či takový hradní mluvka, vystupující nejméně jako viceprezident, neinformovali nebo snad, že by jim takováhle důležitá věc unikla a Miloš si ji sám nenašel??? Jistě uznáte, že to by bylo opravdu velmi na pováženou! Ale tohle nezkoumám, jde v kontextu o nepodstatný detail.
Záleží mi na jiné, se Zemanem přímo související danosti, které, s jednáním v Maroku a trpným a trapným postojem českého ministra vnitra v demisi, mají přímou souvislost.
– zdaleka nejen já si myslím, že Metnara na pozici ministra vnitra vnutil Babišovi Zeman, Stejně jako premiérského kancléře Augustina. Aby měl nad Babišem a děním ve vládě přímou kontrolu. Ostatně Sabina Slonková v tomto směru, co se Metnara týče, píše velmi jednoznačně.
Ani omylem mne nenapadne, abych tvrdil, že Metnar byl instruován Hradem jak v Maroku nadšeně souhlasit s tím, co maďarský ministr vnitra, v souladu se zdravým rozumem – odmítl! Nic takového bych Zemanovi nikdy nepřisoudil, protože by se jednalo o holý nesmysl. Jde o něco úplně jiného – je-li Metnar Zemanovým člověkem a jeho nominantem, pak nese plnou a naprostou zodpovědnost za jeho kroky!!!!
Zemanisté se nepochybně okamžitě otočí na onom mém je-li Metnar… Přirozeně, tvrdý důkaz, kromě oněch nalinkovaných informací od Slonkové nemám. Nemůže jej mít nikdo. Jen ten, kdo případně byl při Zemanových rozmluvách s Babišem. Nicméně jde tzv. pravděpodobnost, hraničící s jistotou…
Předpokládám, že pro pravověrné zemanisty pořád málo. Nevadí.. Takže mám něco dalšího, co nelze zpochybnit
– Zemanova prohlášení o tom, že jen a jen Babiš bude pověřen sestavováním vlády a nikdo jiný. Děj se co děj, což nepopřete! Tedy jeho opakovatelný bianco šek pro jediného člověka, kterého prezident vidí jako premiéra. Tudíž se všemi doložitelnými minulými a ještě nedoložitelnými, protože BUDOUCÍMI, hříchy dotyčného.
Je to Miloš Zeman, který téhle doslova do písmene vnucuje Babiše jako ministerského předsedu. Bez ohledu na to, co provádí a bude provádět. Tímto aktem je tedy neodvolatelně Miloš Zeman zodpovědný za to, co podniká nebo bude podnikat Babišova vláda. Včetně jejích výstupů a závazků v migrační politice. Nežijeme v prezidentském systému. Moc vykonává vláda a nechává si svá rozhodnutí – některá, schvalovat parlamentem. Zeman NEMŮŽE na rozhodnutí vlády ani ministrů NIC ZMĚNIT. Může jen a jen post morte řečnit, když se mu nebudou líbit. a to je všechno. Z mého hlediska je odpovědný za instalaci Metnara a zejména Babiše. Tedy také za to, co provádějí nyní i v budoucnu. Tudíž i za podpisy v Maroku.
Tohle je Miloš Zeman a jeho konkrétní záchrana ČR před migrací! Žádná moje posedlost Zemanem!!! Jen klasické popsání akce a reakce nebo chcete-li principu – příčina/následek.
Opakovaně jsem na Kose před přesně tímhle varoval! Rodině Koblihových marně vysvětloval, že Andrej Babiš bude hájit jen svoje byznys zájmy a ty jsou jednoznačně spojeny s globalizací a poskakováním podle toho, jak Brusel a velcí kluci a velké holky v Berlíně a Paříži pískají. Jako žádný český politik před Andrejem. Ve všech sporných otázkách…
Podobně bylo varováno před Zemanem, že mu jde jen a pouze o Miloše Zemana a jeho osobní úzký zájem. Chtěl být za každou cenu zvolen podruhé na Hrad. K tomu potřeboval hlasy voličů ANO. Aby je získal, dal onu už zmíněnou bianco směnku na premierování Babišovi. Bez jakéhokoli sebemenšího náznaku tzv. vyplňovacího práva směnečného. Které u bianco platebních dokumentů specifikuje kdo, co, jak může na směnku dopsat v případě jejího použití. Ve slušných společnostech a bankách je ono vyplňovací právo směnečné naprosto železně nepostradatelným doplňkem každé takové směnky. Jenže česká politika už dávno není o slušnosti. A to ani v případě, že nám jde o krk. A přesně tak je tomu v migrační otázce!!!!

Marakeš už za nás Metnar podepsal…. Já za to nemohu. Nevolil jsem Babiše, nejmenoval ho za ministra ani netlačil na jeho jmenování a už vůbec nedal Babišovi věčný dekret na sestavování vlády!
Před čtyřmi dny jsem zveřejnil článek Koho zajímá pravda o novičoku? Nikoho!

kde jsem si dovolil popsat českou scénu ohledně jejího, doslova hysterického vztahu k novičoku, zejména pak v souvislosti se slepou tzv. „věrností ke spojencům“, ale zejména důvody, které vedou k vstřícnosti až servilního typu, ze strany Babiše, ale i tomto proč Zeman v té záležitosti jednal jak jednal. Proč zadal úkol tajným službám a následně zveřejnil, co se od nich dozvěděl.
Jako vždycky, když píši o obou hlavních mocenských figurách současné české politické scény, následovala bouřlivá reakce. Veřejná i neveřejná. Opět mne klasifikovali někteří jako jedince posedlého nenávistí k Zemanovi s Babišem. Jež si na ně zasedl a nechal na nich nit dobrou, ačkoli oni….. no zkrátka by se pro nás rozkrájeli! Jak jinak…

Takže jsem se těch, co měli touhu se do mne takto trefit, optal, co jako konkrétního udělali ti dva pánové pro tuto zemi. Prokazatelně. Nejčastější odpověď byla, že se postavili proti přílivu migrantů do země. Následoval můj dotaz po konkrétních skutcích, kterými by bylo možno toto tvrzení doložit. Odpovědí bylo mlčení. Dnes jsem si odpověděl sám. Doložitelně a nezpochybnitelně. Z veřejně dostupných zdrojů, ze Zemanovi velmi nakloněných a k Babišovi neutrálních Parlamentních listů….
Takže se opět těším na poštu a další projevy toho, že jsem posedlý Babišem a Zemanem a že oni jsou sloupové, chránící nás připrchlickou záplavou….

 – – –