Junckerův antikomunistický manifest a Dublin IV

Avatar
Původní autoři

Martin Koller
10. 5. 2018
Odhalení pomníku Karla Marxe v Bruselu leckým zatřáslo, hlavně skalními pravičáky. Především takovými, kteří moc nepřemýšlejí a chytají se emotivně pouze symbolů po vzoru jednoduchých primitivů z pouští a pralesů, pro eurokomisaře a většinu europoslanců příkladných vzorů rozmanitosti. Nicméně při zvážení situace by námi všemi měl otřásat nanejvýš pohrdavý smích nad další komedií euromarxistů. Mutikulturalismus, inkluze, novičok, chemické útoky v Sýrii jak film v Hollywodu, Marxova socha před velitelstvím eurokoncentráku. Samé lži, podvody a komedie.


Přestože mám zkoušku z Marxismu-Leninismu, stejně jako všichni vysokoškoláci (včetně mnoha současných českých a slovenských pravičáků, novinářů a generálů NATO) z předlistopadového období, poprvé jsem si včera přečetl Komunistický manifest. Mám ho spolu s Kapitálem stejného autora v knihovně vedle prací Keynese, Friedmana, Hayeka, Samuelsona, Gorbačova a dalších politiků a ekonomů. Chybí mi tam pouze Mein Kampf, který jsem opakovaně nedokázal přečíst pro zmatený a na mnoha místech nepravdivý obsah, takže byl odsunut a samozřejmě zpěvník EU.

Odhalení pomníku Karla Marxe vůdčím sluhou nadnárodních finančních korporací Junckerem je vrchol lži, podvodu, pokrytectví a drzosti eurokomisařů. Přirovnat bych to mohl pouze k Hitlerovi kladoucímu věnce k uctění obětí holocaustu v Osvětimi, nebo v Terezíně. Je komické, že právě evropští křesťané se tak rozpálili nad svým předním reprezentantem, kterého dlouhá léta nadšeně podporovali a obhajovali, když se projednávalo jeho opilství a finanční machinace v Lucembursku.

Musíme se zeptat, zda to svaté rozhořčení eurokřesťanů není jen komedie, stejně jako ta socha v Bruselu? Měli by začít u svého papeže, který ostudně žvaní o sociální spravedlnosti a zrazuje křesťany muslimům. Po úspěšné afroislámské invazi, kterou křesťanské a socialistické vedení EU podporuje ze všech sil, nám všem bude jakási sociální spravedlnost a socha Marxe k ničemu. Ostatně největšími konzumenty sociální spravedlnosti jsou dlouhodobě právě migranti, a to afroislámští. V EU si nevydělají ani na to, co spotřebují ze státních rozpočtů. Ve Švédsku, kde se podle tamní socialistické vlády údajně výborně začleňují, především při znásilňování, nepracuje trvale 30% muslimských mužů a 70 % muslimských žen.

Dohromady je to polovina tamních muslimů, přičemž je známo, že zahálka vede k lumpárně, natož zahálka placená. V jiných západoevropských zemích je to podobné. A to nerozebírám přínosnost práce, těch pracujících typu rožnění kebabu, vedení kaváren a různé pomocné práce, které by zvládli i Švédové, o obchodu s drogami nemluvě. Aby byli přínosnou skupinou obyvatel, museli by mít tamní muslimové v průměru minimálně o 50 % vyšší příjmy, než průměrní bílí Švédové, kteří je svojí prací a sociálním systémem dotují. Muslimové ostatně nechají Marxe strhnout, protože socha je pro ně rouhání, i když je oblečená.

Marx versus Juncker

Mohli bychom si rovněž položit otázku, kdo je marxista a kdo euromarxista? Marxisté byli lidé, kteří prosazovali obecné dobro ve prospěch všech pracujících lidí. Ne vždy se jim dařilo a ne vždy to dělaůli správně, ale nikdy neposluhovali politické konkurenci a nadnárodním korporacím. Bojovali s přežitky feudalismu, kolonialismem a imperialismem. Euromarxisté prosazují zájmy majitelů nadnárodních korporací, kteří jen počítají peníze a podporují imperialismus a zotročování národů. Hned na počátku se musíme zeptat, co vlastně chtěl, či kázal Marx? Byly to multikulturalismus, inkluze, vláda nadnárodních korporací, bezpráví pracujících na úrovni koloniálních otroků, rozbití rodiny, afroislámská invaze, pohrdání národy? Je EU odrazem učení Karla Marxe? Proč najednou Marxe oslavují kapitalisté a opěvují ho britské Financial Times? Není to jaksi perverzní z hlediska jeho názorů? Není to opět jen sprostá komedie, která má ohlupovat občanskou většinu a dělat z ní poslušnější otroky? Není to jen vnadidlo na nezkušenou mládež, stejně jako pirátská strana?

Především můžeme konstatovat, že učení Karla Marxe, jehož Kapitál je již řadu let na „úžasném západě“ jednou z nejčtenějších knih, je odrazem reality evropské a americké společnosti 18. a 19. století. Vyšel v roce 1872. Do konce devatenáctého století ho posunul Marxův mladší spolupracovník a podnikatel Bedřich Engels. První světová válka a následující století vedly k obrovským společenským změnám, mimo jiné v důsledku snahy o realizaci Marxových myšlenek ruskými komunisty.

Mnohé jeho představy a teorie jsou v současnosti zastaralé, přičemž nelze přehlédnout, že Marx byl čistý teoretik bez praktických znalostí. Odvedl úžasný kus systematické poznávací a hodnotící práce ve studovnách univerzit a archivech, ale sám se nemusel živit prací, byl vydržován jinými. Jeho manželka byla starší a zámožná. Proto mu chyběly znalosti i vztah k realitě života občanů různých kategorií. Tím výrazně připomínal současné eurokomisaře a europoslance, levicové i pravicové, včetně Junckera. Nicméně jeho příjmy nebyly zdaleka tak královské jako platy a všemožné další prebendy evropského panstva.

Hlavní chybou Marxe bylo schématické ostré rozdělení společnosti na dvě skupiny, a to buržoazii a proletariát, a zároveň přehlížení střední třídy a možnosti sociální mobility na základě vlastních schopností a píle. Ty nahradil byrokraticky prosazenou sociální mobilitou celé takzvané dělnické třídy, bez ohledu na osobní zásluhy a práci, oproti takzvané buržoazii, neboli majitelům výrobních prostředků.

Marx byl především proti parazitování, takže by nepodpořil byrokraty v Bruselu a povaleče z neziskovek, počínaje Junckerem. Základní myšlenka, že hospodářská výroba tvoří základ politických a duchovních dějin každé epochy je realistická. Bez hospodářských výsledků není možno vyčlenit vzdělanou a řídící skupinu, která se nezabývá přímo vytvářením hodnot prací. Smysluplné je rovněž jeho mezinárodní sjednocení dělníků, z dnešního hlediska tvůrčích pracujících.

Marx před 150 lety již zmiňoval globalizaci pomocí technologií a dopravy. Předpovídal rovněž rozklad manželství a kritizoval svazky pro peníze, které vidíme stále častěji, ale nepodporoval sexuální zvrácenosti a pedofily. Správně uváděl, že proletariát, dělníci bez majetku a výrobních prostředků jsou rozptýlená a neorganizovaná masa, která nemůže klást odpor vykořisťování. Jakoby znal postupný vývoj v EU, počínaje rozpadem rodiny a sobeckým individualismem. Euromarxistům především vyhovuje Marxův názor, že je třeba likvidovat národy a nacionalismus. O to se pokoušel už Lenin v Rusku a výsledkem byl naopak rozpad SSSR na základě rostoucího nacionalismu všech národností, totéž jsme viděli v Jugoslávii.

Euromarxisté a Dublin IV

Nejdůležitější z hlediska marxistické propagandistické komedie je podpora socialistických stran, které podporují eurokoncentrák i jeho multikulturalismus, neboli afroislámskou invazi. O to především běží v současné dohodě o vládě mezi ANO a ČSSD s podporou KSČM. Někdo musí podepsat smlouvu Dublin IV, který otevře stavidla afroislámské invaze do naší republiky. Je to dokument srovnatelný s mnichovskou dohodou, spíše horší. Andrej Babiš by něčím takovým ztratil velkou část svojí popularity. Jasným krokům i prohlášením se dlouhodobě vyhýbá a nechává to na ostatních. V případě vlády ANO s SPD by neuspěl, protože Tomio Okamura by Dublin IV neprohlasoval a jeho poslanci, či ministři jsou vlastenečtí. Proto taková nechuť k vládě s SPD, zuřivé tažení ČSSD proti SPD a všeobecné tažení evropských socialistů proti vlasteneckým stranám. Dublin IV by možná neprohlasovali ani komunisté, nebo ODS. Naopak s TOP 09, STAN a KDU pan Babiš počítat nemůže, ti mají vlastní zájmy a nemíní se s ním o přízeň Bruselského panstva a nadnárodních zájmových skupin dělit. Zůstávají mu tedy socialisté a Piráti jako záloha pražské havlérky vedená TOP 09.

Euromarxista a šéf ČSSD Hamáček takové skrupule jako Okamura pravděpodobně nemá, pokud má vůbec nějaké. Je to typický arogantní evropský socialista, který nemá se socialismem nic společného a evidentně mu jde především o získání dobře placeného koryta. Co udělal dobrého pro tuto zemi, kde ho od mládí živí politika? Dal se dohromady s lidmi typu Allbrightové, Peheho a Pavla v Aspen Institutu. Je známý svým bezuzdným nadšením pro eurokoncentrák, takže od něj můžeme čekat cokoli. V případě vlády Ano a ČSSD jsou tři možnosti. V prvním případě tato vláda přehlasuje pana Babiše a ten bude muset podepsat Dublin IV. Ve druhém případě k podpisu toho svinstva, které lze přirovnat k mnichovské dohodě deleguje pan Babiš z nějakého důvodu Hamáčka. Ve třetím Hamáček podepíše jako bez vědomí pana Babiše. Uvidíme, jaká bude realita. Ve všech případech bude pan Babiš vypadat jako dobrák, který přece za nic nemůže. Hamáčkovi bude lhostejné, jak vypadá a co si o něm národ myslí. Jemu jde evidentně především o vlastní budoucnost. Pravděpodobně budeme moci poděkovat všem přátelům z ČSSD, až se naše města začnou podobat Marákeši, či Malmö. Hlavně, aby si to nezapomněli v partaji odhlasovat. Spory a tanečky ČSSD a Ano kolem ministerstev, předváděné v médiích jsou jen pustá komedie, která má zakrýt komplot.

Zůstává otázka, jak pan Babiš stimuloval soudruha Filipa, který je zkušený právník a musí vědět, o co se jedná. Jsou čeští komunisté vlastenecká, nebo euromarxistická strana? Budeme nakonec děkovat před ÚV KSČM soudruhu Filipovi za afroislámskou invazi? Děkujeme soudruzi za afroislámský internacionalismus?

Kdo co dostane za podpis smlouvy Dublin IV a kdo co za podporu tohoto podpisu? To časem uvidíme, pokud se to organizátorům nepodaří zatajit. Nedávno podepsal ministr vnitra v demisi Metnar (za Ano) Marákešskou dohodu, která zvyšuje možnosti afroislámské invaze do naší země. Je to další krok k islamizaci a afrikanizaci především střední Evropy. Šokující je, že to údajně učinil bez vědomí vlády a bez schválení parlamentem. Ministři Ano si jezdí po světě a podepisují mezinárodní dohody ohrožující naši republiku jako soukromou záležitost. Takto předal Stropnický polovinu naší armády Německu a nic se neděje. Je možné, že premiér neví, co dělají jeho ministři? Maďarsko samozřejmě Marákešskou dohodu nepodepsalo!

Aby se utlumilo rozhořčení obyvatel nad smlouvou Dublin IV, startuje se politika plošného úplatku, nebo aspoň jeho slibů. O tom jsem psal už před několika lety. Bruselští euromarxisté budou investovat do dočasného mírného růstu životní úrovně, aby dosáhli svých politických cílů. Slíbí se růst důchodů, přičemž růst cen nastartovaný inflací pana guvernéra údajně české národní banky Singra pohltil již dávno těch směšných pár stovek a u těch slibovaných bude situace stejná. Slíbí se něco i dalším. Jenže k čemu bude pár stovek, jestliže bude problém se pohybovat bezpečně po ulici zaplavené agresivními migranty? Ostatně ani na to zvyšování platů a důchodů stejně brzy nebudou peníze, protože budou směřovány do migrantů. Navíc je to vše na dluh a odborníci již dva roky očekávají krizi. Na krku budeme mít zavedení ideologické měny Euro, protože za tímto účelem jí Singr nakoupil stovky miliard. To bude znamenat další propad životní úrovně.

Kromě toho i pár stovek důchodcům je především dobrá investice, a to nejen politická. Utratí je především za stále dražší potraviny. A kdo je velkým výrobcem potravin a vytěsňuje veškerou konkurenci typu menších výrobců? Samozřejmě Agrofert. Žebrácký růst žebráckých důchodů je tedy především miliardovou investicí do potravinářství, potažmo do zisků Agrofertu. Důležité je ožebračit národ natolik, že v radosti nad pár stovkami přehlédne i novou mnichovskou dohodu.

Lze se obávat, že většině českých politiků jde už pouze o jejich zisky a nějaká koryta s evropskými výplatami. Někdo má na spolupráci s EU založený bussines, jiný má jako bussines politické koryto. Ale jen minimum českých politiků vidí jako svoji povinnost a bussines službu voličům a občanské většině a prosazování jejich zájmů. Vládu ANO a ČSSD lze podpořit pouze v případě, že pánové Babiš a Hamáček jasně, srozumitelně a bez výmluv slíbí, že oni, ani jejich ministři nepodepíšou Dublin IV a připraví občanské referendum na toto téma. Jinak je třeba jejich strany na podzim jednoznačně odmítnout. Pokud někdo podepíše Dublin IV, bude opravdu zle!

Příkladem dlouhodobé přípravy na podporu afroislámské invaze je Praha, která bude jako velké město postižena především. V Praze je údajně přes 20 000 volných bytů. Přesto se jako o závod staví další. Pro koho? Migranti budou ideální nájemníci, protože nájemné bude platit stát, a to z našich daní. Dublin IV je začátkem konce Evropanů a jejich civilizace. Je otázka, zda lidé v této zemi pochopí, že jde opravdu do tuhého a odmítnou placené vůdce partají, kteří je rozeštvávají ve spolupráci s médii, především ČT, aby se nespojili k efektivnímu odporu. Zatím vyhrávají pouze ti, kteří si z naší země udělali krmelec a jsou tak bohatí, že mohou zmizet pod ochranu švýcarských hor, nebo někam na ostrovy v Pacifiku a nás nechají v afroislámském eurokoncentráku, případně ještě ve válce.

O co také běží v euromarxistické komedii

Především je zcela evidentní, že evropské socialistické partaje výrazně ztrácejí na popularitě. Staly se stranami pro svoji nomenklaturu, která beze studu podlézá nadnárodním korporacím a kašle na svoji členskou základnu i voliče. Tento vývoj vidíme výrazně u ČSSD po odchodu Miloše Zemana. Obecně jde především o propagandu, která má přesvědčit občany zemí EU, že vedení eurokoncentráku je levicové, což je drzá lež. Euromarxistická byrokracie, korupce, multikulturalismus, otrokářství a sexuální zvrácenosti nemají s klasickou levicí nic společného. Pod pojmem levice je euromarxistickou propagandou prezentována především politika ve prospěch občanské většiny a pracujících a tak je většinou občanů chápána. Proto je pro zvýšení pravdivosti komedie i euromarxistická takzvaná levice neustále napadána takzvanou pravicí, jako produkt zločinného komunismu. Přímo vzorová ukázka falešné vlajky.

Takzvaní levičáci, především socialisté a Piráti, reálně slouhové nadnárodních zájmových skupin se tváří jako zástupci občanské většiny a dostávají co proto z médií ovládaných nadnárodními zájmovými skupinami. Přitom tito takzvaní levičáci nakonec hlasují podle zájmů zájmových skupin, které je v médiích napadají. Občan a volič se nestačí divit. Leví, stejně jako praví, jedna parta. Jedna obrovská komedie a falešná vlajka. Jaký je rozdíl mezi reálnou politikou ČSSD a TOP 09, kromě keců? Z hlediska Dublinu IV je rozdíl mezi Ano/ČSSD a TOP 09 pouze v tom, že TOP 09 by prostě podpis prohlásila za potřebný a přínosný a poslala voliče k čertu, zatímco v případě vlády Ano a ČSSD to máme s komedií. Pan Kalousek by možná nedal ani to žebrácké zvýšení důchodů. Proč taky, on žádné potraviny nevyrábí. A jak se kašle na důchodce nám ukázal jeho poskok Drábek.

Jako alternativa euromarxistické takzvané pravice je nabízen euromarxistický socialismus, který předvádí Schultz, Sobotka, Hamáček a Piráti se svými drogami. Zároveň nelze přehlédnout, že nějaký komunismus nikdy neexistoval. I světová socialistická soustava vedená SSSR byla sotva socialistická a místy páchla sovětským imperialismem, samozřejmě pod hesly světlých a pokrokových zítřků. K propagaci současných ekonomických úspěchů českých euromarxistů slouží například rostoucí počet montoven patřících cizincům. Mlčí se o tom, že byla na žádost Německa zničena Poldi Kladno, zlikvidována automobilka LIAZ, vybydleny Vítkovické železárny a mnohé další závody. Málem se podařilo zlikvidovat Aero i Tatru a v současnosti se pracuje na dalším kole pokusů o likvidaci Tatry Trucks pod stupidní záminkou chybějící bezpečnostní prověrky. U závodu, který dodává pro armády déle, než sto let!

Jenže jak evropská levicovost, tak její ekonomické úspěchy jsou podvod. Jako levičák a socialista, byť národní se tvářil i Hitler. Přitom to byla loutka největších německých a potažmo nadnárodních zbrojovek a korporací. Jeho socialismus byl pouze komedie, což dokazuje i likvidace levicové části hnutí nacistické strany, vedené Ernstem Röhmem. Reálný byl agresivní imperialismus, zaměřený především proti SSSR a na zotročení a likvidaci Slovanů jako rasy. Převážná většina německých sil bojovala vyhlazovací válku na východní frontě, proti levicovému režimu. Zahynulo více, než 26 milionů občanů SSSR, z toho 10 milionů vojáků, z nich více, než 3 miliony v německých zajateckých táborech. Údajný socialista Hitler, který sdílel nepřátelství k Slovanům s Marxem, však překročil meze, vyvolal válku se západoevropskými zeměmi a USA a zahájil holocaust. Jeho protektoři se ho nakonec museli zbavit jako vzteklého psa.

Když se podíváme do současné české reality, jedná se především o udržení moci a zájmů EU a Německa. Reprezentanti eurokoncentráku se proto tváří jako levičáci, neboť dlouhodobě okrádaný a ponižovaný český národ už jim přestává věřit. Nicméně média pod vedením ČT pracují ze všech sil při výrobě iluze politického boje pravice a levice. Typickým příkladem ekonomických úspěchů je nová zkušebna, či továrna BMW připravovaná na základě mezinárodní dohody mezi vládou ANO a Německem. Údajně výzkumné centrum se může stát jednou z dalších montoven. Proč výzkumné centrum na našem území? Již v současnosti se montovnám aut nedostává zaměstnanců. Značnou část z nich tvoří agenturní pracovníci ze zahraničí, moderní otroci. Již dokonce vyšší policejní důstojníci si v souvislosti s nimi stěžují na růst problémů s kriminalitou a bezpečností. Jenže nejde jen o kriminalitu. Za propagandou o pracovních místech pro naše občany se skrývá podpora půl miliardy korun bohaté německé automobilce. Už to zní jako vtip. Kolonie si platí kolonizátory.

Výsledný zisk montoven a z něj vyplývající daně nezůstávají na našem území, odcházejí do zahraničí a zaměstnavatelé platí pouze odvody, pravděpodobně ani ne úplně. Aspoň podle pracovníků finančních úřadů. Půl miliardy by mohli dostat i naši podnikatelé, kteří platí daně doma a realizují zisk na našem území. Proč jsou zvýhodňováni cizáci? Využívají zdarma, ba přímo s „pravděpodobně nezištnou“ podporou vlády naše území, naši vodu, naši elektřinu, náš vzduch, naše zdravotnictví a náš sociální systém. Zahraniční podnikatelé mají čistý zisk z levné práce, malou vzdálenost na transport finálních výrobků a úspory doma. Vzorová koloniální montovna.

My máme nízké mzdy a důchody, zvýšenou kriminalitu a následně budeme platit část důchodů agenturním pracovníkům z našeho sociálního systému. Další úspora pro zahraniční podnikatele a naše přátele z Německa. Nevím, kdo první označil naši republiku za krmelec, odkud se vyvážejí miliardy, ale je to přesné. Tento proces doprovází likvidace domácích malých podnikatelů a živnostníků zaměřená na jejich změnu na zaměstnance, nebo nezaměstnané. Někteří z nich to poznali už při letošních daních. K tomu odzbrojení, abychom se jako Angličané nemohli bránit islámské agresivitě a násilnictví. Juncker už došel k názoru, že dosavadní směrnice EU k odzbrojování jsou nedostatečné.

Ale to není všechno. Již vrabci na střechách štěbetají o tom, že Německo k nám chce vyvážet svoji výzbroj pro naši armádu. Polovinu z ní již předal ministr Stropnický Německu. Samozřejmě se jedná o nemalý obchod a německá produkce je nejdražší. Kolonie na evropském Marxismu nevydělávají, socha, nesocha. Junckerův Marx by měl mávat falešnou vlajkou.

Pozn aut.: Výše uvedený text zveřejnily v kratší verzi Parlamentní listy 9. 5. ve 20, 51 hodin.