Případ, který hýbe Německem: Co se stalo v Ellwangenu ?

Avatar
Původní autoři

7. 5. 2018      zeit
Stovky policistů prohledaly uprchlickou ubytovnu. Co se přesně stalo? A byl zásah přiměřený?
V uprchlické ubytovně byly během několika dnů dva zásahy. V noci na pondělí asi 150 obyvatel ubytovny násilně zabránilo odsunu příslušníka státu Togo. Podle údajů policie seděl 23-letý muž kolem 2hodin 30min. již v policejním autě, když se začalo shromažďovat stále více lidí, kteří požadovali jeho propuštění. Přitom bylo policejní auto poškozeno údery pěstí. ” Kvůli agresivnímu a násilnému chování” byl odsun nakonec přerušen – ” také, aby se zabránilo další mohutné eskalaci situace” – jak uvádí policejní zpráva.


Ve čtvrtek ráno následoval další zásah: Několik stovek policistů s pomocí speciálních sil se dostavilo na místo, a vzali několik mužů do vazby. Cesty kolem ubytovny byly uzavřeny. Byli tam také zdravotníci a lékaři z pohotovosti. 11 uprchlíků bylo zraněno, dva z nich se pokusili vyskočit z okna. Všichni byli v místě ošetřeni ambulantně nebo v nemocnici. Navíc byl při zásahu zraněn policista, sdělila policie. Na jeho zranění se ale nikdo třetí nepodílel.

Policejní zásah v uprchlické ubytovně se v takové míře ještě neuskutečnil, řekl mluvčí Zeit online. Policie vychází z toho, že odpor byl organizovaný a nikoliv spontánní.” Mladý muž se vůbec nezdráhal, jen hrál o čas”, řekl viceprezident policejního prezidia Ellwange, Berhard Weber. Asi došlo k informačnímu řetězci přes mobily, při kterém se varovalo a mobilizovalo. Něco podobného se stalo v menším měřítku v pondělí, když uvnitř zařízení mělo dojít k odsunu.

Co je s hledaným?

Občan státu Togo byl při velkém zásahu v uprchlické ubytovně nalezen a identifikován. 23-letý muž má být nyní podle plánu a ustanovení tzv. Dohody Dublin odsunut do Itálie. Tam byl už po svém útěku z Toga registrován. 17 dalších obyvatel, kteří opakovaně provokovali neklid, mají být nyní přeloženi do jiných zemských zařízení prvního záchytu. ” Taková opatření k oddělení těch, kteří vyvolávají neklid, již v minulosti vedly k úspěšnému zklidnění v zemském zařízení prvního záchytu”, sděluje příslušná policie v Aalen. Noviny BILD citovaly ve čtvrtek muže, u kterého se má jednat o státního příslušníka Togo, s výpovědí: ” Policie se pokusila již v únoru mne odsunout. Ale Německo přece říká uprchlíkům Welcome. Ti přece strpí každou osobu. ” Jeho “bratři” mu při odsunu ” přišli na pomoc.”

O jakou ubytovnu se jedná?

O tzv zemské zařízení prvního záchytu. / LEA/. Tam se při prvním přijetí provádějí všechny podstatné kroky, od registrace, zdravotní prohlídku, až po žádost Spolkovému úřadu pro migraci a uprchlíky / Bamf/. Po několika týdnech pak mají být uprchlíci přiděleni podle klíče počtu obyvatel městským a zemským okresům k přechodnému ubytování. Hlavní zodpovědnost za provoz je na vládním prezidiu ve Stuttgartu. V budovách LEA v Ellwangen bydlí nyní asi 500 lidí, kteří převážně pocházejí z afrických zemí – v prvé řadě z Nigerie, Guineje a Kamerunu.

Byl policejní zásah přiměřený?

Podle policie byl rozsah akce po agresívní situaci v noci na pondělí nutný. Část obyvatel vidí policii jako nepřátele, uvedlo se ve čtvrtek dopoledne. Došlo i na ” výroky ze skupiny, které je třeba brát vážně,”, že se při další policejní akci budou bránit podobným způsobem. V této souvislosti existovaly podle policie i signály o ” držení zbraní a jiných nebezpečných předmětů”, které se při zásahu ve čtvrtek hledaly. Nic se však nenašlo.

Ministr vnitra Bádenska-Württemberska Thomas Strobl / CDU/ ospravedlnil i rozsah zásahu působením signálu. Ve spolkové zemi nebude existovat ” žádný bezprávní prostor.” ” Budeme prosazovat právo a zákon samozřejmě i v zemských zařízeních prvního záchytu.”

Co znamená událost pro budoucí odsuny ?
Při prvním pokusu o odsun byla na místě tři policejní auta. Policie argumentovala tím, že do dosud vždy stačilo. Ne však při této události v Ellwangen. ” To byla zcela nová situace”, řekl policejní viceprezident Weber. Pro budoucnost to znamená, že síla zásahu se bude muset pořád promýšlet. ” Budeme dělat to, co je nutné. Odsuny budou pokračovat. “. Zároveň mluvil Weber o znejistění obyvatelstva. ” Pocit bezpečí utrpěl.” Proto se v regionu posílí policejní síly.

Rozsah zásahu a mediální ozvěna připadá trochu přehnaná Peter Reihhold Baumannovi z kruhu přátel Azyl z Ellwangen. Že policie přerušila první pokus o odsunutí, aby nedošlo k další eskalaci situace, bylo rozumné, řekl Zeit online. Násilí obyvatel bylo neospravedlnitelné. Vysvětluje je bezvýchodností mnoha uprchlíků z afrických zemí. Nyní pochopili, že nemají šanci , aby směli zůstat v Německu. ” Čím víc se blíží moment, kdy musí zpět, o to víc jsou zoufalejší “, řekl Baumann. Že se obyvatelé budou v budoucnu bránit zbraněmi, považuje za nepravděpodobné.
 
Pro Novou republiku vybrala a přeložila Mgr. Zdenka Holešová