Tomio Okamura:Marrakéšský protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součásti lidských práv. Vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na úroveň nadnárodních organizací.

Avatar
Původní autoři

22. 5. 2018   PSP
Místopředseda PSP Tomio Okamura: “Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem Projednání důsledků závazků a migrační krizi, které vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky. Navrhuji zařadit tento bod na čtvrtek 24. 5. po tom bodu, jak říkal pan předseda Faltýnek, to znamená po tom fiskálním kompaktu. Byl by to tedy druhý bod, pakliže by byl odsouhlasen návrh hnutí ANO. Dovolte mi vysvětlit zdůvodnění tohoto návrhu. Ministr vnitra České republiky Lubomír Metnar odsouhlasil 2. května jménem vlády protokol, který se zabývá otázkami migrace z afrických zemí do zemí Evropy. Tento protokol odmítl odsouhlasit ministr vnitra Maďarska, který ho označil za extrémně proimigrační. To je zásadně jiné hodnocení situace, než slyšíme od pana ministra Metnara a od premiéra Andreje Babiše.


Uvedený protokol jsem si přečetl a musím konstatovat, že hodnocení zástupce Maďarska je naprosto na místě. Námitka, že nás tento souhlas k ničemu nezavazuje, je dětinská. Je nutné zde na půdě Sněmovny se zeptat, na základě jakého mandátu pan ministr jednal. Vláda ani pan ministr tento krok neprojednali ve výborech Sněmovny, což jsem si tady nechal i vyjet, ptal jsem se zahraničního výboru i výboru pro evropské záležitosti a oba mi písemně potvrdily, že to nebylo projednáno. Pakliže vládě ani nestojí za to, aby byla tak závažná věc projednána ve výborech Sněmovny, tak je nutné se vlády v demisi zeptat, zda ještě tato Sněmovna má vůbec právo vidět a rozhodovat o zásadních věcech týkajících se migrace. Dovolím si odcitovat úvodní větu z toho Marrákešského protokolu, resp. jednu z prvních vět, kde je napsáno “usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií”.

My bychom v této souvislosti chtěli navrhnout usnesení a bylo by dobré, aby je Sněmovna přijala. Je to jenom jedna jediná věta: Migrační a azylová politika naší země musí zůstat plné rozhodovací kompetenci České republiky. Nic víc, nic míň. Myslím, že je to komfortní návrh.

Ještě bych rád dodal, že uvedený protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součásti lidských práv. Protokol vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na úroveň nadnárodních organizací. To je fatálně nebezpečné pro naši zemi. Jak víme, blíží se zásadní revize Dublinského protokolu, tedy změna azylových pravidel, a jestli dopustíme předání migračních kompetencí na nadnárodní úroveň, tak fakticky souhlasíme s likvidací naší státnosti a národa.

Souběh těchto kroků není náhodný. Odmítáme výmluvy, že podpis pana ministra byl nezávazný. Nezávazný dokument není třeba podepisovat ani s ním souhlasit. Jde skutečně o faktickou skutečnou zradu zájmů národa, pakliže bychom s takovým textem měli souhlasit. Tahle země přece nepatří úředníkům Evropské unie nebo nadnárodním neziskovým organizacím. Je dědictvím našeho národa a jen on má právo rozhodnout, kdo v ní bude žít.

Chci důrazně požádat Sněmovnu a vyzvat vládu, aby jednaly v zájmu Ústavy a svého slibu. Jsme ve stejně vážné situaci jako v letech 1938 a 1939, jestli souhlasíme, aby vláda bez mandátu Sněmovny za nás rozhodovala jinde a uklidňuje lidi prohlášeními, že jsou proti migraci. Ve skutečnosti však hrozí opak. Vážená vládo, chci varovat, že tímto postojem stejně jako tehdy připravujeme národní katastrofu. Zároveň každý z nás jednou ponese odpovědnost, stejně jako ji nesli Hácha, Beran nebo Syrový. V zájmu našich lidí vás žádám o zařazení tohoto bodu a přijetí usnesení, které jsem zde před chvílí citoval. Opravdu není přijatelné, aby zástupce vlády, která nemá důvěru, podepsal dokument nebo souhlasil s dokumentem, ve kterém se Česká republika de facto hlásí k systémové podpoře migrace. Proto si myslím, že bychom měli jako Sněmovna k tomu zaujmout většinové stanovisko.

Zástupci vlády se nám snažili prezentovat deklaraci z Marrákeše jako deklaraci prevence a boje proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi. Skutečnost je ale jiná. Pokud se podíváme na dokument – a já zde mám český překlad toho dokumentu, my jsme si ho schválně nechali udělat, takže víme přesně, co tam je – tak zjistíme, že jsme se oficiálně přihlásili k vyhánění čerta ďáblem, tedy tím, že nelegální masovou migraci chceme nahradit zlegalizováním této migrace a jejím zjednodušením pro migranty. Deklarace doslovně žádá maximalizaci přínosu pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor. Autoři deklarace a myšlenky podpory migrace mimo jiné přemýšlejí nad tím, jak Afričanům a Arabům migraci ještě více zatraktivnit. Chtějí “usnadnění procesu převodu finančních prostředků, které posílají migranti do zemí svého původu”, což v praxi znamená motivaci rodin, aby své zástupce vysílaly do Evropy pro evropské dávky a následně exportovaly tyto peníze do Afriky a Arábie či jinam, kde dobře poslouží například podpoře šíření terorismu a radikálního islámu. Signatáři deklarace se hlásí k pozitivnímu potenciálu legální migrace a soustředí většinu svých činností na maximalizaci přínosu pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor. Členy diaspor tu dokument nepochybně míní muslimské no-go zóny a migrantská ghetta.

Vážené dámy a pánové, současná vláda a vládnoucí hnutí ANO několikrát v médiích deklarovaly odmítavý postoj k migraci kulturně nepřátelských migrantů do České republiky. Dnes však vláda oficiálně na mezinárodním setkání deklarovala přesný opak bez vědomí a souhlasu svých voličů a občanů České republiky, a dokonce i bez vědomí Poslanecké sněmovny a také podle mého názoru bez příslušného mandátu, protože vláda v demisi by neměla za celou zemi podepisovat či souhlasit s tak závažnými dokumenty. Proto si myslím, a mluvil jsem o tom před chvílí i s panem ministrem, kdy jsme se ještě na toto téma sešli, že bychom dali prostor i panu ministrovi, aby vysvětlil ta stanoviska, abychom tady o tom krátce nebo déle mohli vzájemně podiskutovat. My jsme připraveni na věcnou diskusi. Nechceme to nijak politizovat, chceme mluvit věcně, aby se občané dozvěděli, jak to vlastně je, abychom si o tom tady řekli. Pan ministr s tím souhlasil. Takže si myslím, že by to mohlo být ve čtvrtek. Záměrně navrhujeme, aby ten bod byl až ve čtvrtek, aby se i ostatní politické strany mohly na to podívat, připravit se a kdyžtak se k tomu také vyjádřit.

Žádám vás tedy, vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou, abychom tento zcela zásadní akt, pojednávající od nás bez nás, projednali a zaujali k němu zamítavé stanovisko a abychom event. v diskusi – usnesení už jsem navrhl – vládu vyzvali, aby svůj souhlas s výše uvedenou deklarací nejlépe zrušila. (V sále je trvalý hluk.)

Děkuji a znovu opakuji, že navrhuji zařadit tento bod na čtvrtek 24. 5. jako druhý bod po návrhu pana předsedy Faltýnka, protože první bod tady byl fiskální kompakt, takže by se to vzalo za to jako druhý bod. Děkuji.”