Americký spisovatel o rozsahu rasismu v USA: Hlava to nebere!

Avatar
Původní autoři

7.6. 2018   první zprávy
Spojené státy jsou oficiálně zemí, ve kterých jsou všechny druhy nenávisti, včetně proti Židům, muslimům a černochům, poukazuje spisovatel Howard Lisnoff ve svém článku v CounterPunch.
„Ano, čtenáři, je to oficiální: nyní jsou USA zemí, v níž existují všechny typy nesnášenlivosti a nenávisti. V Den obětí války („Memorial Day“) jsem otevřel internet s myšlenkami na svého tchána, Billa Solomona, který mi řekl, že bojoval ve druhé světové válce a zastavil Hitlera. Byl dvakrát zraněn: v bitvě o severní Afriku a během vylodění v Normandii, ale po válce nechtěl mít s vládou nic společného.

Nevím, proč nechtěl výsady veteránů, i když je potřeboval, a vím, že nenáviděl válku v Koreji a Vietnamu,“ napsal v článku pro CounterPunch spisovatel Howard Lisnoff.

Po otevření na internetu si Lisnoff přečetl článek o incidentu v americkém městě Warwick: Jeden teenager byl odsouzen k 6 měsícům ve vězení za to, že pomaloval nacistickými symboly a slogany židovský hřbitov. Pak si spisovatel otevřel článek, podle něhož se na náhrobcích na hřbitově v Illinois objevilo přes 200 svastik.

„Odkud se do naší země dostala taková tendence nenávidět? Proč je to tak běžné?“ klade si spisovatel otázku.
Naprosto šokující zpráva o chudobě v USA!
Lisnoff se vrátil k čtení. Tentokrát se podíval na článek, že někteří muslimové v Michiganu žijí v neustálém strachu z útoku. Strach a nenávist, které Trump rozesel po celé zemi mezi lidmi dobré vůle, podle autora, „hlava nebere”.

Jako by to nestačilo, The Guardian v článku o rasismu v USA uvedl, že v oblastech, kde dochází k obnově a přesídlení, se noví nájemci často potýkají s domorodými obyvateli. Příkladem je nedávné zatčení dvou černochů v kavárně Starbucks ve Philadelphii, kteří tam jen čekali na obchodní schůzku.

Lisnoff dokončil článek, v němž byla uvedena statistika FBI z roku 2017 o zločinech nesnášenlivosti. Tyto trestné činy se odehrály před prezidentstvím Trumpa, zdravý rozum naznačuje, že veškerá tato nenávist se zvedla za černošského prezidenta, poznamenal nechápavě Lisnoff.

V roce 2016 bylo hlášeno více než 6 100 případů zločinů z nenávisti, což představuje nárůst z více než 5 800 v předchozím roce, uvádí agentura FBI ve zprávě na základě údajů předložených orgány činnými v trestním řízení v celé zemi. Počet trestných činů z nenávisti se zvýšuje již druhý rok po sobě, a stejně jako v roce 2015, byl největší podíl obětí v loňském roce – téměř 6 z 10 – způsoben zaujatosti vůči rasové nebo etnické příslušnosti oběti.

„Zdá se, že Spojené státy byly pohlceny vlnou nenávisti vůči těm skupinám, které útočníci napadají s očividným nadšením. To zahrnuje Židy, muslimy, černochy a členy LGBT komunity. Přemýšlel jsem o svém tchánovi, který pravděpodobně viděl ve válce hrozné věci. Řekl mi, jak rozdával čokoládu francouzským dětem, zatímco jeho rota šla z pobřeží na východ. Myslím, že by ztratil dar slova, kdyby žil, kdyby viděl toto pronásledování po celém světě, jejichž příčinou je nenávist a chamtivost!” dodal autor.