Imigranti versus Giovanni Sartori!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa 
19.6.2018
Při čtení glosy Kiskova nehoráznosť na www.czechfreepress.cz jsem se zamyslel nad zjištěnou skutečností, když autor o imigrantech říká, cituji: „… na kontinente (Evropy) sú ich státisíce, nik nevie, kto sú, ani čo chcú, a úradom nie sú známe hádam ani ich mená“. Pozastavuji se nad tímto faktem, neboť je všeobecně známo, že imigranti přicházejí v lepším případě s falešnými pasy, nebo ještě častěji bez pasů vůbec. Zajímalo by mě, prostřednictvím frau Merkelové, jak je resp. bylo oněch 1,200 milionů imigrantů ve SRN identifikováno a potažmo evidováno. Zda je jim přiděleno nějaké evidenční číslo, jak to praktikovali fašisté při transportech lidí do lágrů, nebo jim přidělují nějaké doklady na smyšlené jména nebo jim uvěří, že se jmenují tak, jak řeknou. 


To v praxi znamená, že jejich totožnost, ať už po předložení pasu nebo bez něj, nelze žádným věrohodným způsobem ověřit a nezbývá, než dát věcem tzv. volný průchod, dát zřejmě jen na bezvýchodnou benevolenci migračních úřadů. Cizinci-imigranti, žijící v různých evropských státech, jsou zde vlastně inkognito a existují jako bezprizorní. To za předpokladu, že jim ovšem nebylo z vůle „vyšší moci“ přiděleno nějaké provizorní jméno, identifikační nebo evidenční označení.

Od 25. května 2018 vstoupila v EU platnost zákona o DGPR na ochranu osobních údajů. Není nezajímavé, jaké osobní údaje mají tisíce nebo sta tisíce imigrantů, u kterých nebylo možné prověřit jejich identitu a žijí pod nějakým asi fixním označením. Chápu, že imigrantům to může být srdečně jedno, ale není mi jasné, jak je v praxi např. prováděna výplata podpůrných finančních příspěvků (údajně ve výši našich 22 tisíc Kč měsíčně). U stovek, tisíců imigrantů nemají úřady ani ponětí o jejich původní, skutečné identitě, jsou zřejmě vedeni jen jako čísla, aby jim mohly být „základní“, pro život nutné finanční prostředky vůbec vypláceny!

Nevím jak u nás, zda těch několik desítek (možná stovek) muslimských imigrantů má v pořádku své osobní doklady a jsou tedy oficiálně identifikováni, ale při představě, že bychom měli přijmout dalších několik tisíc takových imigrantů je otázka, jak by je bylo možno začleňovat do naší společnosti, když jejich osobní údaje a celková identita je de facto neověřitelná.

Jsem-li však u problému imigrantů, naléhavě doporučuji a žádám o šíření níže uvedené přílohy, která problematiku imigrace pravdivě popisuje v plné nahotě!

ČTĚTE A ŠIŘTE DÁL:

Giovanni Sartori – princ v sociálních vědách, 92letý Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů přítomnosti zemřel. Profesor nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. Byl také Kissingerovým přítelem, Obama byl jeho žákem, respektoval ho i Ronald Reagan, o němž řekl: “Neměl vysoké vzdělání, ale měl úžasný politický talent a výjimečný praktický rozum”.

Zde je výňatek z rozhovoru redaktora z „il Giornale“ o islámu.
Profesore, čelíme islámské invazi?
Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit, islám nelze integrovat do evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí. Jste pravičák? Levice, pravice, nezajímá mě to. Důležitý je smysl pro realitu. Studuji ty věci celý život. Snažím se pochopit politické, ekonomické a etické mechanismy, které řídí vztahy islámu a Evropy, abych mohl navrhnout řešení té katastrofy, které čelíme.

Jaká katastrofa?
Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů, věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci – katastrofální iluze. Tato nesmyslná fantazie povede k válkám čím dál tím otevřenějším a současnějším. Proč? Islám po třicetileté přítomnosti v západní Evropě odhalil pravou tvář. Jeho adepti jsou ochotni se vyhodit do povětří, a to pomocí nejmodernějších technologií. Islám se nevyvíjí, jde o teokratický monoteismus formovaný v 7. století, zcela nekompatibilní se západním monoteismem. Po vítězství Vídně v roce 1683 se tato realita ignorovala a čelíme jí s novou silou dnes.

Nelze kohabitovat?
Ne, západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, islám na suverenitě Alláha. Integrace muslimů do naší společnosti není možná? Od roku 630 nezná historie jeden případ muslimské integrace do nemuslimské společnosti. Podívejte se na Indii nebo Indonézii. Ve svých zemích muslimové žijí pod suverenitou Alláha bez problému, zatímco na západě… Muslimský imigrant na západě se stále ztotožňuje s tímto principem a odmítá západní etické a politické principy, nemůže se integrovat. V Anglii nebo Francii je třetí generace muslimů ještě fanatičtější a víc násilná než ty předchozí.

A multikulturalismus?
Co je to vůbec multikulturalismus? Nesmysl, nic takového neexistuje. Levice, která s tím termínem operuje, o islámu nic neví. Jejím diskursem je ignorantství. Číňané jsou Číňany několik tisíc let a perfektně v našich městech kohabitují i se svými zvyky a tradicemi. Podobně Evropané židovského původu. Nikdy ne muslimové. V soukromém životě ať si věří, čemu chtějí, ale politicky musí akceptovat naše zákony a lidovou suverenitu, jinak nemají na západě co pohledávat. Jestli někdo z levičáků uslyší vaše úvahy, prohlásí vás za xenofoba. Celá levice je skandál. Jsou zbabělí a ztratili původní ideologii, aby zůstali „progresívními“ zaštítili se hanebností typu „hranice všem otevřené“.

Co dělat?
Respektovat zákony a pravidla. Imigrace do Evropy již dál není únosnou. Každý migrant musí mít vízum, dokumenty, jasnou identitu. Ilegálové musí být odsunuti zpátky do svých zemí. Ti kteří zůstanou, nemohou dostat volební právo, jinak muslimové vytvoří nebo ovládnou politické strany a v důsledku jejich vysoké porodnosti budeme ztraceni, během pár desetiletí to tu všechno ovládnou. Staneme se menšinou ve státě ovládnutého šarií. Žil jsem třicet let v USA, měl jsem všechna práva kromě volebního a nevadilo mi to.

A co masívní transfer imigrantů po lodích?
Každá urgentní situace má své etapy. Jsme v poslední etapě: válečné. Jsme napadáni a aby bylo jasno, musíme se bránit všemi zbraněmi, které máme k dispozici – letadly, torpédovat je atd.

Co to říkáte?
Říkám, že jsme ve válce, kdy druhá strany nerespektuje teritoriální vody. Pošleme letadla k libyjským břehům, potopme lodi v přístavech. Je to jediná reálná možnost jak je odradit od invaze do Evropy. Po dvou, třech útocích přestanou. Pro některé intelektuály je západ vždy viníkem. Jsou stupidní, sebedestruktivní. Inkvizice byla tragedií, ale toto fanatické období západ před staletími překonal. Ne tak islám. Není schopen evoluce. Je to svět bez pohybu, nikdy nevstoupil do industriálního věku, ani ty nejbohatší muslimské země. Mají obrovské bohatství v ropě, ale nic nejsou schopni vyrobit, všechno musí dovážet. Symbolem jejich civilizace je bazar.

Podle některých teoretiků mezi civilizační kontakt obohacuje?
Pokud existuje vzájemný respekt a vůle k soužití. Jinak nemůže jít o obohacení, ale o válku, kde nejmocnější zbraní je demografie, totálně v jejich prospěch. A Evropa? Už neexistuje. Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci než je Evropská unie. Favorizuje masovou imigraci, devastuje evropské ekonomie a celou Evropu to dovede do nezaměstnanosti a chudoby.

Evropa podle vašich představ?
Konfederační, složená jen z původních sedmi zemí. Aktuální EU složená z 28 zemí a 28 jazyků je nesmyslem, nic neví o islámu a je totálně neschopná obrany, je směšná a nezodpovědná.

Jak to s islámem v Evropě skončí? 
Máme lidské bomby, islámské mučedníky – svědčí to o tom, že se blíží vyvrcholení!

Děkuji za rozhovor.