Merkel podrazila Česko-německou deklaraci

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
22.6.2018  blog autora
Původně jsem se nechtěl k selhání Frau Merkel v závěrečném tažení jejího politického života vyjadřovat. Bedlivě jsem sledoval ohlasy, ale chybí mně v nich to nejdůležitější. Totiž to, že svým vyjádřením podlým způsobem, skutečně podlým, zaútočila na samotnou podstatu Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, kterou podepsali tehdejší český ministerský předseda Václav Klaus, německý spolkový kancléř Helmut Kohl a oba ministři zahraničí obou zemí v Praze dne 21. ledna 1997. Podrobněji k tomuto zásadnímu dokumentu viz ZDE.
Protože dokument klade pevný a nezpochybnitelný základ pro rozvoj dobrých vztahů mezi oběma zeměmi, zdůrazňuje hned v prvním bodu to nej-nej-nejdůležitější:

Obě strany jsou si zároveň vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíjeny.

To proto, aby se nějaký chytrák, či přesněji gauner, od sebe nepokusil jakýmkoli způsobem odtrhnout nesrovnatelně větší zlo od zla následného a řádově menšího. Původní a následné zlo jsou pak z hlediska historických reálií popsány v navazujících dvou bodech:

II
Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor.
Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálněsocialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.

III
Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.

Všimněte si, že v Deklaraci je uvedeno i dnes mnohdy opomíjené vyhánění lidí z československého pohraničí ještě před obsazením zbytku naší země, i toho, že česká strana se velmi citlivě a přesně vyjadřuje k pochybením na naší straně.

Důležitý je z tohoto hlediska i navazující bod:

IV
Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Celý text deklarace je např. ZDE.

A teď přijde Frau Merkel v době, kdy svou politikou napáchala Německu velké škody, kdy uvedla nejen EU, ale i Bundes na cestu rozkladu a kdy její ministryně zahraničí volá po preventivním jaderném úderu proti ruským městům (to vše v předvečer výročí přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v časných ranních hodinách 22. června 1941), aby zasáhla Česko-německou deklaraci v nejcitlivějším místě:

“Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury… To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění”. Viz: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/475594-pro-vyhnani-nemcu-po-valce-neni-ospravedlneni-rekla-merkelova.html

Jenže Česko-německé deklarace zcela zjevně a zřetelně zdůrazňuje nejen časovou a historickou posloupnost, ale i následnost právě v rovině morální a politické odpovědnosti, té odpovědnosti, kterou se Merkel snaží svým výrokem popřít.

V této souvislosti si kladu otázky a poznamenávám k nim svoji odpověď:

1. Jak je možné, že Merkel došla až tak daleko?

Moje odpověď: Není jiné vysvětlení než to, že je vydíratelným slouhou jádra současné globální moci, které zdegenerovalo a vede totální válku v goebbelsovském stylu, viz ZDE.

2. Jak je možné, že žádný z představitelů tzv. “demokratické opozice” (ODS, TOP, KDU-ČSL, STAN) nevyjádřil protest proti nehoráznému výroku?

Moje odpověď: Není to “demokratická opozice”, ale jsou to obyčejní slouhové slouhů či poskoci současné globální moci.

3. Jak je možné, že si ministerstvo zahraničí nepozvalo k vysvětlení nehorázných výroků německého velvyslance?

Pro toto vysvětlení nemám, doufám, že tak ještě učiní a bude informovat veřejnost o výsledcích.

4. Zeptá se Zeman Pocheho a případně i dalších zájemců o post ministra zahraničí na jeho názor na výrok Frau Merkel a na závěry, které z toho budoucí ministr zahraničí vyvodí pro své účinkování ve funkci?

Doufám, že ano a že o tom budeme informováni.

Příloha: Krátká úvaha Jaroslava Štefce

Jakékoliv hnutí je třeba postavit na sjednocující ideové platformě. Jinak to nebude fungovat. Jenže mám obavu, že postup, který nastiňujete, je sice použitelný, ale jediné, k čemu to povede, je něco jako Haškova “Strana mírného pokroku v mezích zákona”. Je to jenom můj pocit, že události kolem nás nabírají na obrátkách takovým tempem, že jim přestáváme stačit? Aniž to dokážeme díky neschopné, zkorumpované a zbabělé politické reprezentaci jakkoliv ovlivnit, jsme coby Platónova Loď bláznů strháváni do hlavního proudu událostí, bez kapitána, kormidelníka a schopných důstojníků.
Proto se obávám, že spíše než na obnovu našeho státu ve Vámi nastíněném rozsahu se budeme muset aktuálně soustředit aspoň na zachování toho, co existuje, aby bylo později na čem stavět. A že budeme muset hledat cesty, jak méně teorie nahradit spíše managerskou prací a leadershipem, abych vnesl do umírněné humanitní diskuse trochu toho managerského slovního násilí (samozřejmě v dobrém a s trochou nadsázky).

Pro dokreslení reálnosti těchto úvah přikládám krátké zamyšlení, které jsem před chvílí “pověsil” na můj FB:

Absolutní většina slušných lidí si uvědomuje, co znamenají slova Angely Merkelové o neospravedlnitelnosti odsunu Němců, kteří v okupovaných zemích zejména východní Evropy během druhé světové války páchali strašlivé zločiny proti lidskosti v tak neuvěřitelném rozsahu, že současný Islámský stát vypadá proti nim jako pouhá školka vrahů bez špetky fantazie.

Také dosud nikdo (alespoň, co vím) z německé strany oficiálně nedementoval ani samotný článek, uveřejněný v několika německých médiích (např. zde https://www.contra-magazin.com/2018/05/krieg-gegen-russland-von-der-leyen-will-bundeswehr-umbauen/?cn-reloaded=1 ), ani v něm uvedené údajné výroky Ursuly von der Leyen, německé ministryně obrany, o nutnosti připravit se k útoku na Rusko a také na jakési “konečné řešení”. Považuji proto zveřejněnou informaci za oficiální záznam skutečně řečeného.

Tyto dvě nezávislé informace radikálně mění paradigma poválečného uspořádání Evropy. Přímo před našima očima se intenzivně připravuje nový “Drag nach Ost”, v pořadí, pokud dobře počítám, už pátý, aniž by se k tomu naprostá většina českých “politických elit” jakkoliv postavila. Díváme se v přímém přenosu na grandiózní přepisování dějin, měnící nacistické Německo, viníka nejstrašlivějšího konfliktu v dosavadních dějinách Evropy, v jeho oběť, zatímco skutečné oběti jsou stále intenzivněji tlačeny k tomu, aby to akceptovaly jako historický fakt.

Pokud vím, tak jediní, kdo se okamžitě po zveřejnění důrazně a v souladu s cítěním většiny občanů ČR důrazně ohradili proti vyjádření Angely Merkelové, byli prezident republiky Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. A přidal se Tomio Okamura s předsedou komunistů Filipem. Vesměs oblíbení otloukánci české mediální scény. Ostatní politické strany a jejich vůdcové zachovávají povznesené mlčení. Jsou totiž nad věcí, neboť jich se to zřejmě netýká. Oni už nejsou Češi, ale stejně jako Emma Smetana, především “Evropané”.
Před takto naplno a politicky nekorektně vyjádřenou realitou tají jako sníh v létě závoje lží o spojenectví v NATO, nebo o rovnoprávnosti zemí EU, stejně jako pavučiny mentální prostituce slov “svoboda”, “demokracie”, “pravda a láska”, či “rovnost, svornost, bratrství”, jejichž původní význam už dávno vyčpěl pod náporem hůře než skunkovina páchnoucích “evropských hodnot”.

Nevím, co s tím hodlají naši “političtí vůdcové” dělat. Počítám, že nic, jako obvykle. Jich se to přece netýká. Kromě toho prostituce, zejména ta politická, je docela dobře placený byznys, a pasáci až dosud rozhodně nešetřili. Jak se k nim ovšem budou chovat teď, když závoje korektnosti mizí a servítky si, jak se zdá, už nikdo nebere, je jiná otázka. Možná je to přiměje k akci. Nějaké. Ale nejspíš ne k čemukoliv ve prospěch nás, občanů ČR. Na to jsou příliš hloupí, líní, přízemní a chamtiví. A hlavně – nejsou mezi nimi skuteční státníci a vůdci nás, lidí, kteří jsme jim dali důvěru v “demokratických” volbách. Ani náhodou. A s úspěchem se zřejmě dá pochybovat i o slušnosti většiny z nich.

– – –


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5853-merkel-podrazila-cesko-nemeckou-deklaraci.html