Připomínka 22. června 1941

Avatar
Původní autoři
Jaroslav Štefec

22.6.2018  FB autora
Před 77 lety, 22. června 1941, armáda hitlerovského Německa, čítající 3,9 miliónu mužů, 3.600 tanků a 4.387 letadel překračuje hranice SSSR. V sestavě německé armády bojují rovněž Francouzi, Rumuni, Italové, Maďaři, Slováci, Chorvati, Španělé a Finové.


Proti ní stojí podstatně méně zkušená a sovětská armáda s přibližně 2,7 milióny mužů, sice s cca 13.000 tanky a 36.000 letadly (z nichž je jen 11.357 bojeschopných), ale s daleko hůře vycvičenými vojáky, zastaralou doktrínou, nezkušenými veliteli a neočekávající německý útok. Během jediného dne ztrácí 1200 letadel, sovětské tankové jednotky nejsou až na výjimky schopny ani technicky, ani takticky čelit zkušeným německým tankovým jednotkám.

O necelé čtyři roky později, 9. května 1945, Rudá armáda obsazuje Berlín. Je podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. Válka stála SSSR celkem 10.600.000 padlých a nezvěstných vojáků, Německo ztratilo 4.300.000 vojáků.

Více než 3.600.000 ruských válečných zajatců nechali Němci v prvních měsících války podle doktríny vylidnění „východních území“ zemřít v zajateckých táborech hlady. V sovětském zajetí zemřelo v pracovních táborech při obnově zničených měst, vesnic a infrastruktury kolem 1.000.000 německých zajatců.

SSSR přišel v důsledku německé genocidy civilních obyvatel, smrti hladem díky zabavování potravin, otrocké práce, poprav, bezohlednému bombardování a válečných operací přibližně o 15 miliónů občanů. 100 velkých měst a cca 70.000 menších měst a vesnic bylo zcela zničeno.

Německo přišlo o 1.840.000 civilních obyvatel, z nichž cca půl miliónu zahynulo a kolem 800.000 bylo zraněno díky spojeneckému bombardování, na jehož vrub jde také zničení prakticky všech německých měst nad 100.000 obyvatel a více než 7,5 miliónu Němců bez střechy nad hlavou. Značná část německého území byla zničena v důsledku válečných operací, infrastruktura byla v troskách.

Je určitě dobré si to připomenout. Právě dnes, jen pár hodin poté, co přesně před 77 roky překročila vojska nacistického Německa hranice tehdejší SSSR. Zvláště když česká tzv. „mainstreamová“ média zřejmě v rámci politické korektnosti a snaze neurazit citlivou duši Frau Merkel o tomto výročí a jeho důvodech cudně mlčí, ačkoliv prakticky v jeho předvečer kancléřka veřejně zpochybnila výsledky druhé světové války.

Kdo zapomene minulost, nejen že ztrácí budoucnost, ale navíc je odsouzen prožít ji znova. Mám bohužel pocit, že přesně k tomu je současná Evropa pod taktovkou NATO s USA v čele nevyhnutelně a neúprosně tlačena. Celkový počet obětí první světové války byl přibližně 16 miliónů. Ve druhé světové válce zahynulo kolem 70 miliónů lidí. Evropa má přibližně 750 miliónů obyvatel, mezi něž patříme i my, Češi. Kolik nás přežije „omezenou jadernou válku“, vedenou na evropském území? Válku, po jejímž skončení zmizí veškerá digitální komunikace, nebude fungovat zásobování, doprava, služby, a zbytky původních obyvatel nebudou v drtivé většině schopny se v digitální ani v reálné pustině zorganizovat a postarat se o své přežití.

Odhady počtu obětí prvních několika dnů „malého“ jaderného konfliktu v Evropě se pohybují mezi 70 až 150 milióny obyvatel. My, Češi, bohužel sedíme hned v první řadě.

Jaroslav Štefec