Nelze najít výstižnější a kratší varování: Lidé bděte!

Avatar
Původní autoři

13. 6. 2018
NATO a EU vojensky propojené všemožnými programy a smlouvami včetně oficiálně neutrálních států mají nad Ruskem takovou ekonomickou a vojenskou převahu, že pravděpodobnost útoku Ruska na tento blok je logicky naprostý nesmysl či účelová lež. Kdyby Rusko nedisponovalo jadernými zbraněmi, už by jako suverénní stát neexistovalo. Od zničení mnohonásobně silnějším protivníkem je dělí pouze jaderné hlavice, takže lze předpokládat, že je použije.


EU směřuje k obranné unii a představuje akční plán vojenské mobility

Ono to bourání mostů na D1 bylo od počátku podezřelé.

Zástupci, námi zvolení, by měli sdělit, jak rozhodla a vybrala Komise úseky transevropské dopravní sítě, jež jsou vhodné pro vojenskou přepravu, včetně nezbytné modernizace stávající infrastruktury (jde např. o výšku a nosnost mostů).

Voliči mají právo vědět, za byla dálniční síť ČR vybrána k provedení vojenského útoku – mise vzhledem ke své poloze na stát, či státy orientované na východ. Zda Vláda ČR a Poslanecká sněmovna s takovým výběrem dala souhlas.

Co si mohou politické, vládnoucí a vojenské struktury k občanům dovolit bylo odzkoušeno:
nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku, ,,NOVIČOK”, ,,DUMA”, ,,MH17″.

Lidem, kteří nesledují a nevyhledávají informace lze prostřednictvím medií namluvit čí přesvědčit je prakticky o čemkoliv. Bohužel.
Možnost vyprovokování vojenské útočné ozbrojené akce – mise, proti určenému státu je ukryta ve smyslu realizovaného akčního plánu vojenské mobility.

Mise, přemístění ozbrojených sil na cizí státní území se dnes jmenuje: Podpora míru a zajištění bezpečnosti našich občanů jsou hlavními prioritami Evropské unie. Snadnější vojenská mobilita v rámci EU nám umožní efektivněji předcházet krizím, účinněji využívat naše mise a rychleji reagovat na nové výzvy.

Mír se brání, udržuje, posiluje, zajišťuje, prosazuje.

CHARTA OSN

Pěstovat snášenlivost a navzájem žít v míru jako dobří sousedé, sjednotit své síly k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, přijmout zásady a zavést metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno jinak než ve společném zájmu, a používat mezinárodního ústrojí k podpoře hospodářského a sociálního povznesení všech národů,

Článek 1
Cíle Organizace spojených národů jsou tyto:

1. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů
nebo situací, které by mohly vést k porušení míru;

2. rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru;

Článek 2

3. Všichni členové řeší své mezinárodní spory pokojnými prostředky tak, aby ani mezinárodní mír a bezpečnost, ani spravedlnost nebyly ohrožovány.

4. Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití
síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů

Jaký vzkaz budeme mít pro naše zákonodárce, zejména pro ty, co prahnou po zvyšování mezinárodního napětí a válečném konfliktu? Jaký vzkaz pro vládu, která nás bude na Summitu NATO 2018 v Bruselu vlastními představami “reprezentovat”.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Ne základnám,
České mírové hnutí,
České mírové fórum a

kdo další ke společnému prohlášení?

Citace :- Tisková zpráva – Evropská komise
– Martin Koller 21.11.2017 Další dva kroky, které nás přibližují k válce v Evropě – nové militantní programy Vojenský Schengen a PESCO. Následující statistické údaje…
https://www.quintus-sertorius.net/news/dalsi-dva-kroky-ktere-nas-priblizuji-k-valce-v-evrope-nove-militantni-programy-vojensky-schengen-a-pesco-nasledujici-statisticke-udaje/