Státní znak na reprezentačních dresech sportovců

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
25. 6. 2018
Nedávno se s velkými emocemi omílal problém požadavku atletů (možná také některých dalších) na změnu státní hymny, čemuž se naštěstí ještě v samém zárodku předešlo. Dnes, nevím přesně čí je to aktivita, je to požadavek nebo zatím spíše jen návrh na změnu používaných znaků na reprezentačních dresech hokejistů. Místo tradičního státního znaku se navrhuje hlava lva s pukem v zubech. Dovolím si k tomu vyjádřit svůj názor, protože otázka a problém státních symbolů, tj. vlajky či hymny, je v poslední době velmi frekventovaná.

    Na internetu je už patrná odezva na záměr změny znaku na dresech hokejistů. Jsou tu ohlasy pozitivní i negativní a to i mezi samotnými hokejisty. Ze strany politiků se k tomu také nesouhlasně mj. vyjádřil i Ing. K. Fiedler který říká, že  „….pokud by na dresu hokejové reprezentace neměl být oficiální státní znak ČR, neměl by hokejový svaz dostávat ani žádné příspěvky ze státního rozpočtu. Po úletu s hymnou tentokrát úlet s dresy? Má to být snad další kolečko salámové metody otupování národní identity? Trvám na zachování oficiálního znaku ČR!“ Já s panem Fiedlerem nesouhlasím a to z několika důvodů. Jednak používání státního znaku se netýká jen hokejistů a rovněž, že by měl pan Fiegler vědět či znát, že nikde není zákonem dáno ani psáno, že na reprezentačních dresech musí být státní znak, což je naprosto zásadní věc, neřku-li legislativní nedostatek.
     Domnívám se, že by bylo záhodno, aby se naši legislativci touto problematikou, resp. otázkou používání státního znaku na reprezentačním dresu začali zabývat. Je totiž potřeba vzít v úvahu, že reprezentační dres používá celá řada sportovců v různých druzích sportu a ne všichni sportovci na svých dresech státní znak mají. Zatím je situace taková, že je ponecháno na benevolenci ústředí  jednotlivých sportů, zda jejich reprezentanti na dresech státní znak budou mít, či nikoli. Praxe je víceméně taková, že sportovci, pokud nemají státní znak na dresech, pak státní příslušnost často vyjadřují trikolorou, nebo v různých módních kombinacích národní barvy bílou, modrou a červenou. A zatím se nikdo nepozastavil nad tím, že nejenže jako reprezentanti ČR nemají na svých dresech státní znak, ale českou státní příslušnost vyjadřují jen národními barvami trikolory.
    Osobně se domnívám, že není nejdůležitější mít na dresech státní znak v té klasické podobě, jak jej dosud měli např. hokejisté. Ostatně, jak je jistě známo, celá řada jiných sportovních reprezentantů jiných států rovněž své státní znaky na dresech nemají, ale zpravidla mají na dresu pouze nějaký symbol svého státního znaku. Tak např. Kanaďané, konkrétně hokejisté, mají často na svých dresech v různém provedení vyveden javorový list, jako kanadský státní symbol. Tedy nikoli předem schválený a státem uzákoněný státní symbol „javorového listu“, ale pouze jeho symbolické znázornění. Podobné je to i např. u Švédů, kteří rovněž na svých dresech nemají vždy oficiální „tři korunky“, ale také v různém provedení jejich symboly. Takto by bylo možní pokračovat u celé řady sportovců jiných států.
    Z toho vyplývá, že k vyjádření státní příslušnosti by bylo dostačující použít státní symbol „hlava lva“, který je rovněž součástí současného  státního znaku, jako je to např. v předkládaném návrhu pro hokejisty, jen bez toho puku v mordě samozřejmě. Domnívám se, že  by to naprosto vhodně a také  důstojně vyjadřovalo státní příslušnost sportovců zvláště, bude-li k „emblému“ hlavy lva připojena zkratka „ČR“,případně „CZE“ nebo nevelký nápis „Česká republika“. Používání dresů sportovců-reprezentantů ČR v jakémkoli sportu v národních barvách by jen zdůraznilo státní příslušnost. Ovšem za předpokladu, že sportovec, reprezentující Českou republiku si je plně vědom svého reprezentačního, potažmo vlasteneckého poslání. Někdy se totiž stává, že někteří sportovci pod hlavičkou reprezentace ČR více sledují své osobní cíle a zájmy, než hrdou reprezentaci státu.