Dva projekty pro Libyi a migrační krizi

Avatar
Původní autoři

Petr Vavruška
8. 7. 2018
NR 4.6.2018 přetiskla část článku z Parlamentních listů „analytika“ Kotrby s názvem „Střílení migrantů jednou přijde“. Protože v přetisku chybí druhá část, doplňuji výtah toho nejpodstatnějšího, čemuž už nelze jen mlčet. Proto přikládám i svoje stručné komentáře.
Předtím doporučuji hluboké zamyšlení nad vizionářským varováním zakladatele Africké unie Muammara Kaddáfího, které pronesl těsně před svou sadistickou smrtí v r. 2011: “A nyní poslouchejte, vy lidé z NATO. Bombardujete zeď, která nepropouští migranty z celé Afriky do Evropy. Bombardujete zeď, která zadržuje teroristy AL-Kajdy. Tou zdí bývala Libye“. A už před lety vyčíslil Kaddáfí koloniální škody jen Africe, na 8 bilionů USD! Varoval, že Afričané si pro ty peníze jednou přijdou do Evropy. Tušil tehdy, že se jeho prognóza začne vyplňovat tak rychle?
Řešení migrační krize podle Kotrby – střílení migrantů jednou přijde…. Podrobné, jasné a kruté

Kromě jednostranné analýzy vývoje zcela postrádající příčiny humanitární krize, nám Kotrba sděluje: V r. 2015 jsem psal, že jediným efektivním řešením je okupace severoafrického pobřeží násilím a vznik nových kolonií, které zabrání bárkám vyplout a pokusí se nalézt zvýšení životní úrovně a vládu na africkém území. Pozn.: Ta už v Libyi dosáhla takové úrovně, o jaké se mnohým Evropanům ani nezdálo.. Zřízení záchytných táborů na africké straně jinak realizovat nelze. Konstatoval jsem cynicky, že jsme si zaplatili, že „někdo“ ty migranty pochytá, zavře je do nějakého koncentráku v poušti, vymlátí z nich všechny peníze a zbaví je tak možnosti se do Evropy dostat. Otroctví a sexuální otroctví pochytaných je bonus za špinavou práci. Ztráty jsou povoleny v neomezené míře. Jen to nesmí být v EU. 

Dnes už je to řešení ostřejší: Jedna varianta je podpořit současného faktického vojenského vládce Libye, Chalífu Haftara, který tu špinavou práci zadržování migrantů udělá za nás, nebo:  Libyi napadnout dělovými čluny, zmasakrovat mu přístavy a zajistit, že ani jedna libyjská bárka nevypluje na moře, pak vzít několik výsadkových lodí, nacpat do nich uprchlíky z Itálie, Řecka, Francie a Španělska, a pod hrozbou dávky ze samopalů je vyhodit na libyjském pobřeží bez ohledu na to, co se s nimi dál stane

Prosím vás, a nevyprávějte mi nic o lidských právech. Ještě jsme se nepoučili natolik, abychom vypověděli mezinárodní dohody vzniklé po 2. světové válce a přestali migranty vpouštět na území EU vůbec. Nebo je stříleli. To ale přijde. Musí. Počet hladových v Africe i na Středním východě je nepřijatelně vysoký. 

Tato válka bude o ochraně stád dobytka, sýpek s obilím a pramenů pitné vody. O ten relativní luxus a blahobyt, který nás dělí od černých mužů Sahelu.  ?? Proto byl „spojenci“ zničen projekt Velké umělé řeky – největšího závlahového systému na světě a velké naděje právě pro Sahel ?

V 53 afrických státech žije celkem přes 1,2 miliardy obyvatel z kterých 40 % jsou muslimové. Nejlidnatější Nigérie přitom leží na jednom z největších nalezišť ropy na světě. HDP na jednoho obyvatele Afriky je ale pouhých 1 820 USD, v Nigérii 1 994 USD. HDP na jednoho obyvatele ČR je 22 468 USD, EU 35 939 USD a Německa 44 550 USD. Pokud se miliarda chudých Afričanů rozhodne zlepšit si ekonomickou situaci ekonomickou emigrací do Evropy, solidární s nimi nebudeme. Nerozdělíme se s nimi o skývu. Komentář: Ani z toho nakradeného o kterém exprezident Chirac prohlásil, že „velká část peněz v našich bankách pochází z vykořisťování afrického kontinentu, a že bez Afriky by se Francie propadla na úroveň krajin třetího světa?“ A pro ilustraci – jen francouzská pokladna přijímá každoročně přibližně 500 miliard eur ze splátek prý „afrických koloniálních dluhů“, upřesňuje Chirack!!“ Přesto Kotrba trvá na svém: Budeme je nakonec bez milosti střílet. To je potenciální realita. Nyní se ještě můžeme pohoršovat a moralizovat s poukazem na křesťanské hodnoty a morální apel exodu Židů. Při kolika migrantech tuto argumentaci opustíme? Při dvou milionech? Deseti milionech? Padesáti? Střílet začneme při dvaceti nebo sto milionech migrantů? Nebo dříve? Komentář: Jak a kde budeme likvidovat postřílené? V hromadných hrobech, nebo ve velkokapacitních kremačních pecích? Nepochybuji, že Kotrba svým nadšeným obdivovatelům vysvětlí, jak se efektivně zapojit.

Kotrba pokračuje: Vzhledem k tomu, že vznik uprchlictví má za příčinu následky cynických postkoloniálních válek – Komentář: neuvěřitelný sadistický blábol! – utržené končetiny, krev v prachu a vyhřeznutá střeva – musí být následek migrace pro každého migranta neméně bolestivý a drastický, aby ta cena byla neakceptovatelná i pro pravověrné děti proroka Mohameda. Realizovatelné řešení existuje! Evropané ale budou muset rezignovat buď na generacemi nashromážděné bohatství, nebo na doteď vyznávané hodnoty. Budou muset rezignovat na křesťanské „nezabiješ“, jako rezignovali na „nepožádáš majetku bližního svého“. 

Komentář: Z takovéhoto článku musí být americká ambasáda, a zejména CIA, nadšena. O vině USA a jejich satelitů z pera autora, často se v minulosti tvářícího jako rusofil, ani slovo. Ideální řešení! Článek vybízející k vypovězení všech bezpečnostních záruk civilizovaného světa, je totiž přesně v souladu s dlouhodobými záměry destabilizace Středního východu a severní Afriky, jak je popsal v r.2007 bývalý velitel sil NATO v Evropě Wesley Clark. Ten dostal rozkazem od ministra obrany USA zaútočit a zničit vládu v sedmi zemích během pěti let.“ „Začneme Irákem a pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Libye, Somálska, Sudánu a Íránu.!” A dnes jsme už mnohem dál, když se podařilo zapojit do tohoto procesu řadu amerických vazalů především z EU, a úspěšně destabilizovat i bezradnou Evropu. V současnosti už je tedy na řadě 80 milionový Irán a navrch zbývá už jen stejně velký Egypt. A podle Kotrby bychom se na další genocidě měli podílet tím nejsadističtějším způsobem i my. 

A dnes z jedné strany evropští lídři nonstop mluví a z druhé strany mají strach zasáhnout. Všichni vědí, že první efektivní zásah což je už válka bez ženevských pravidel, by smazal ten nátěr humanity politiků a celé Unie. Z Evropanů by se stali chladnokrevní vrazi. K tomu ještě psychicky Evropa nedospěla. 

To se ale už stalo zabitím 160000 Libijčanů, vybombardovaných tisíci útoky na civilní cíle, s využitím tunových bomb Paveway III určenými k ničení bunkrů a krytů, a to včetně obytných oblastí, škol, nemocnic, vládních budov, elektráren…! A my jsme k tomu, včetně „politického analytika“ Kotrby, ani necekli! Ten se v současnosti tváří jako odhodlaný „vůdce“ nabízející jasná a nepochybná řešení ve stylu Goebbelse, který nás navíc proškolí k nejdrastičnějším metodám zabíjení uprchlíků, abychom ochránili Evropu… Nejít o to, že jde o tak vážnou věc, vypadal by jako komický generál z filmu Pekařův císař, směšně chrastící šavlí. Na zem ho ale rychle usadil bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, který hypotetickou akci v Libyi nevidí vůbec realisticky. Její cenu odhadl na astronomických 3-3,5 miliardy eur. Jen přípravy by podle něj zabraly několik měsíců a bylo by potřeba obrovského úsilí k tomu, aby operace proběhla. A vůbec není jasné, kdo by jak a čím válčil a skončilo-li by to vůbec někdy.!

Jinou cestou je Projekt rekonstrukce Libye do stavu před jejím zničením

Tu se pokouší vytýčit  publikacie Libye – z doby kamenné zpět do civilizace, která je apelem k politikům širokého politického spektra, jak vrátit barbarsky vybombardovanou Libyi, zpět k civilizaci a smysluplně tak v budoucnu omezit příliv milionů imigrantů do EU. Distribuce viz: www.knizky24.cz

Na počátku uprchlického konfliktu prý Kotrba tvrdil, že uprchlíci musí dožít chudí ve svých zemích, jinak padneme na úroveň Afriky. Ale že to i v Africe jde, už jednou, než ji euroatlantičtí „nositelé civilizace“ zničili, dokázala Libye. A dnes už i Etiopie. Libye od západních barbarů nepotřebuje žádnou almužnu. Naopak – musí obvinit vlády USA a jejich poslušné loutky z genocidy, požadovat vrácení všeho uloupeného a „zmraženého“, a vyžadovat na vinících proplacení válečných reparací, což je prakticky jediný zdroj pro rekonstrukci Libye. Lze totiž předpokládat, že se jedná o škody řádu stovek miliard USD!! Ke kvalifikovanému zjištění škod je nezbytný projekt inventarizující jejich rozsah, který se stane výchozím podkladem k plánování obnovy země. To umožní předložit i nesporné důkazy obžaloby, podané u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu, včetně podkladů k určení výše válečných reparací za zločinnou destrukci Libye. Bez takovéto dokumentace, jejíž strukturu publikace popisuje, nelze obžalobu vůbec podávat.

Už v prvním stupni třístupňového projektu, bude patrně klíčové, vytvoření týmů „Dokumentaristů destrukce Libye“ a vyjednat jim ochranu, neboť pro jejich aktéry to bude velmi riziková činnost, které budou nepochybně kladeny překážky z nejrůznějších stran. V publikaci je navržena metodika, technická stránka sběru a zpracování dat, zmíněny možní aktéři v Libyi a způsob podání žaloby v Haagu, o které mnozí dosud jen opatrně šeptají. Publikace dává k zvážení, může-li se inicializace takovéhoto projektu ujmout Česká republika. K rozhodnutí je zapotřebí zodpovědět si celou řadu otázek, které již byly na NR 3.6.2018 publikovány. 

Přesto se opakovaně ptejme:

?? Považujete za reálné aby, nejméně na úrovni zemí Višegradu, ČR inicializovala vytvoření třístupňového Projektu rekonstrukce Libye do stavu před jejím zničením? A aby se pak sama ujmula zpracování jeho prvního a startovního stupně, který definuje strukturu celého projektu /v rozsahu popsaném od str. 38 publikace/?   

?? Je v  možnostech ČR manažersky zajistit výše popsaný „sběr dat destrukce“ a jeho nezávislé zpracování v obou dokumentačních centrech, z nichž jedno bude v ČR a druhé v některém nezainteresovaném státu?

?? Domníváte se, že jako nejvhodnější garant Projektu rekonstrukce Libye se se jeví, bez ohledu na politickou stranu, která ho povede, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a že k tomu může s výhodou využít stávající diplomatická zastoupení České republiky ve světě? 

?? Česká ambasáda v Sýrii odvádí ve světě  mimořádně oceňovanou práci. Nemyslíte si, že by bylo podobně přínosné obnovení funkce ambasády ČR v Libyi, opuštěné v r.2014, která by navazovala kontakty nezbytné pro realizace projektu?
?? Chápete podobně jako autor, že Projekt Rekonstrukce Libye inicializovaný ČR a Libyjský reformní projekt sledují podobné cíle a propojení některých jejich aktivit by mohlo být velmi přínosné.

?? Je velmi pravděpodobné, že by celý projekt, řešený mimo viníky zmaru, uvítala Africká unie. Domníváte se také, že Projekt Rekonstrukce Libye uvítá jakákoliv budoucí vláda této země?

?? Souhlasíte s návrhem financování prvního stupně projektu a týmů Dokumentaristů destrukce, pomocí evropských dotací s dofinancováním z národních prostředků ČR. Hrubý odhad nákladů je desítky milionů Eur. 

?? Vzhledem k  významu znovuzůrodňování Sahary pro Libyi a pro celý Sahel, na rozdíl od plánu Kotrbových saharských koncentráků, se stává obnovení výstavby „Velké umělé řeky“ proritou celé rekonstrukce Libye, která může znovu zaměstnat miliony dnešních běženců. Myslíte si, že se česká diplomacie může pokusit o restart a napomoci razantnímu rozšíření spolupráce UNESCO a Libye? Ta byla zmařena nálety USA a spojenců. 

?? Myslíte si také, že projekt v české režii může otevřít široké pole pro skutečně emancipovanou a v nejširším zahraničí respektovanou českou zahraniční politiku? I pro český export?

?? Myslíte si, že akceptace a důvěryhodnost této nabídky ČR může být podpořena historicky dobrými vztahy už z časů bývalého Československa?

?? Považujete za reálné, předložení návrhu Projektu na program parlamentu? Věříte v koncensus politických stran ve věci podpory projektu? Komu a proč by mohl vadit?

?? Lze doufat, že alespoň někteří čeští europoslanci naleznou odvahu k lobování a propagaci projektu v E-parlamentu, zejména mezi poslanci ze států na agresi se nepodílejícími? 

?? Sdílíte s autorem názor, že hodnota takovéto smysluplné solidarity je o několik řádů vyšší než nesvéprávné přijímání přidělených imigrantů. A že se současně může stát razantní odpovědí zemí nezatížených agresí, na arogantní „rozhořčení“ viníků exodu, nad „nesolidárním“ přístupem, zejména východoevropských zemí?

?? Myslíte si, že si ČR dovolí takovýto projekt předložit, nebo musíme, jak se trefně ptá Tereza Spencerová,  opět sledovat porušování všech myslitelných ustanovení mezinárodního práva našich morálně nadřazených spojenců, s oprávněním k čemukoli, kteří nesmí být kritizováni, se kterým je povinné vždy a ve všem souhlasit a které je povinné ve všem slepě následovat? 

?? A není tedy lepší nedělat raději vůbec nic, trpně mlčet a neobávat se toho, že nám někdo za naše názory „zkroutí ruce“?  A přehodnotit si smysl evropských hodnot a solidarity?

?? Myslíte si, že se návrh tohoto projektu může stát alespoň inspirací politikům k jinému projektu směřujícímu jinými cestami k podobným cílům?