„Prý“ je podle Angličanů něco jako definice jistoty

Jiří Baťa
4. 7. 2018
Parlamentní listy.cz informují o tom, že Britský „The Sun“ přišel s novou senzační informací, týkající se kauzy otravy Sergeje a Julie Skripalových. Scotland Yard, který případ vyšetřuje, má „prý“ za to, že útok měla spáchat konkrétní dvojice mužů, kteří opustili zemi den po útoku. K tomu list dodává, že policisté „prý“ strávili týdny pátráním, shromáždili „prý“ na 2 300 doličných předmětů a zhlédli čtyři tisíce hodin záznamů z bezpečnostních kamer. Díky tomuto usilovnému (nejspíše virtuálnímu) vyšetřování se nyní pátrání zúžilo na dva podezřelé muže. Z uvedeného vyplývá, že policisté a Scotland Yard sice ví o dvou konkrétních mužích, ale nejsou je schopni blíže identifikovat, přesto o nich prohlašují, že „určitě“ mají vazby na Rusko. Přesto tomuto tvrzení chybí maličkost – důkazy. Zopakujme si dané fakta:


1) Od údajného útoku neznámých pachatelů na S. Skripala a jeho dceru s cílem je usmrtit, uběhlo čtvrt roku. Od té doby je možno říct, relativní klid i když za normálních okolností je běžné, že vyšetřování takového činu se často vleče i několik měsíců. To jen na vysvětlení, že ze strany anglických vyšetřujících orgánů přišla po třech měsících tato neočekávaná „novičkovská“ novina.

2) Čtyři tisíce hodin zhlédnutých záznamů (bůhví kolika) bezpečnostních kamer, což představuje 166,6 dnů, což se rovná 5,5 měsícům nepřetržitého, 24 hodinového sledování záznamů. Co asi hledali v záznamech bezpečnostních kamer čtyři tisíce hodin, pokud skutečně prohlíželi jen záznamy, související s vyšetřovaným případem? Apropó, jen pro upřesnění: útok na Skripalovi byl proveden dne 9. dubna 2018, dnes je 4.7. 2018, tedy cca 3 měsíce, ale policisté údajně sledovali záznamy celé čtyři tisíce hodin, což odpovídá více jak 5 měsícům?

3) Policisté „prý“ také shromáždili na 2 300 doličných předmětů! Co asi bylo mezi nepřeberným množstvím doličných předmětů? A hlavně, co vypovídá toto kvantum předmětů, jakou mají validitu ve vyšetřování? Mají nějakou hodnotu, nebo jde jen o „běžné smetí“ posbírané v místě kolem inkriminované lavičky, nebo před domem Skripalových? Mají sice „vagon“ doličných předmětů, přesto o dvou, jak sami říkají konkrétních mužích, neví zřejmě nic kromě toho, že „určitě“ mají vazby na Rusko! Trochu málo na anglické „bobíky“ a zkušené detektivy ze Scotland Yardu!

4) Od útoku na Skripala a jeho dceru uběhly, jak výše uvedeno, tři měsíce. Za tu dobu, proti všem praktikám a zvyklostem ze strany masmédií, potažmo paparazi, nebyl žádný z nich vyfotografován, nebylo s nimi uskutečněno jediné osobní interwiev navzdory tomu, že tento případ je, resp. byl v popředí světového zájmu a světových médií, je to zcela neobvyklé. V neposlední řadě dokonce měli být také údajně „odklizeni“ do ústraní či do bezpečí, aby „prý“ nebyli vystaveni možnému nebezpečí. Jakému, není zmínka. Tyto skutečnosti vyvolávají značné a opodstatněné pochybnosti, zda k nějakému incidentu napadení s cílem usmrcení Skripala a jeho dcery vůbec kdy došlo.

V této souvislosti jsou informace o tom, že útok měla spáchat konkrétní dvojice mužů, kteří opustili zemi den po útoku a která „prý“ měla „určitě“ vazby na Rusko více než irelevantní. Novinář O. Kundra se nechal slyšet, že určitě časem vyjde najevo, že tito muži měli vazby na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Scotland Yard se zase okázale vyjádřil, že rozhodně chtějí domnělé pachatele předvést před soud. Ale také přiznává, že pokud muži unikli do Ruska, bude jejich vydání velice obtížné. Tyto obavy si lze spíše vysvětlit také tak, že zmiňovaná „konkrétní“ dvojice mužů, která opustila Velkou Británii, je pouhá fikce, resp. idea na bázi zbožného přání. Tato fikce má však za cíl podpořit domněnku o úsilí, které vynakládají anglické orgány, vyšetřující tento případ. Ani čtyři tisíce hodin, ani 2 300 doličných předmětů však nemá charakter přímých, usvědčujících důkazů. Za jiných okolností by takové množství materiálů vedlo k téměř jistému prokázání viny a usvědčení ze spáchání takového činu.

A protože lze spíše věřit tomu, že případ Skripala a jeho dcery Julije byla víceméně jen záminka Velké Británie k posílení animozity vůči Rusku v rámci loajality s  geopolitickými tendencemi USA a NATO vůči Rusku, lze jen obtížně na druhé straně věřit všemu tomu, co bylo dosud v případě Skripalových důmyslně, nicméně krajně nevěrohodně a naivně protirusky vykonstruováno. Velká Británie zásluhou samotné premiérky Mayové, zřejmě po konzumaci whisky, vypustila džina který již není ochoten se do té lahve vrátit. Bude však nadále bloudit, strašit a ohlupovat světovou veřejnost o tom, jak se Rusko, potažmo snad i sám prezident V. Putin chtěli zbavit Skripala a jeho dcery. Co však chybí, je motiv. Ten je sice pro vyšetřování takového charakteru zásadní, nicméně pro paní Mayovou a pana Johnsona jsou tyto skutečnosti zřejmě nepodstatné. Z uvedeného vyplývá, že případ pokusu o usmrcení Skripala a jeho dcery je zřejmě z oblasti sci-fi, který měl posloužit ke geopolitickým cílům Anglie a jejich spojenců. Žel, výsledek je tristní, žalostný a pro Anglii hodně., ale opravdu hodně dehonestující. To je však už jejich problém.