Tisková zpráva k 4. výročí havárii Boeingu MH17 nad Ukrajinou

Avatar
Původní autoři

10. 7. 2018
V súvislosti so štvrtým výročím havárie Boeingu MH17 nad Ukrajinou Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike predkladá do Vašej pozornosti najnovšie fakty na túto tému, vrátane hodnotenia záverov Spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT – Joint Investigation Team) a komentárov oficiálnych osobností a rezortov.
Vyšetrovanie JIT zostáva maximálne utajené pred verejnosťou a ustavične sa naťahuje, naďalej sa opiera o údaje zo sociálnych sietí a o neoverené, verejne dostupné zdroje a tiež aktívne spolupracuje so pseudovyšetrovateľmi zo spoločnosti Bellingcat, známymi novinárskymi kačicami.


JIT demonštruje svoje predsudky voči Ruskej federácii – vyhlásenia, že ruskí vojaci a ruská technika majú niečo spoločné s haváriou Boeingu MH17 boli vydané skôr ako Rusko poskytlo odpovede na otázky o právnej pomoci.

O ignorovaní informácií z ruskej strany svedčí aj to, že prvým rádiolokačným údajom odovzdaným zo strany RF sa dlho nevenovala nijaká pozornosť, a neskôr boli spochybňované dvoma anonymnými expertmi, ktorých kvalifikáciu nie je možné overiť, ani potvrdiť, zatiaľ čo v Rusku sa analýzou prvotných údajov na odovzdanie vyšetrovacieho tímu zaoberali celé profilové rezorty.

Ukrajina zostáva plnoprávnym účastníkom záverov Spoločného vyšetrovacieho tímu a fakticky má možnosť vplývať na výsledky vyšetrovania. Ukrajine sa toleruje, že neposkytuje také dôležité údaje, ako sú údaje z rádiolokačných zariadení, informácie o umiestnení a aktivitách ukrajinskej protivzdušnej a protiraketovej obrany, či záznamy hovorov ukrajinských dispečerov.
Poburujúce je, že holandská vláda fakticky zbavila Kyjev zodpovednosti za neuzatvorenie vzdušného priestoru vyhlásením, že niet dostatočných právnych podkladov k tomu, aby bolo možné brať Ukrajinu na zodpovednosť za otvorený vzdušný priestor počas bojových akcií.

Komentujúc uvedené závery Spoločného vyšetrovacieho tímu obraciame Vašu pozornosť na to, že rusko-ukrajinské hranice nikdy vzdušný raketový komplex Ozbrojených síl Ruskej federácie neprešiel. Raketa, ktorá zostrelila MH17, nemohla pa  triť RF, pretože všetky rakety vyrobené v roku 1986 (a práve takúto raketu demonštroval Spoločný vyšetrovací tím) Ruská federácia vyradila a zlikvidovala ešte v roku 2011. Takéto rakety však vo veľkom počte vlastní Ukrajina.

Vyhlásenia ruských oficiálnych osobností a rezortov Ministerstva obrany Ruskej federácie  Ministerstvo obrany Ruskej federácie

Nijaký raketový komplex Ozbrojených síl Ruskej federácie nikdy neprešiel rusko-ukrajinské hranice. V rámci spolupráci s holandskými právnymi orgánmi ruská strana predložila vyčerpávajúce dôkazy, potvrdené aj praktickými testami, jednoznačne poukazujúce na to, že na havárii holandského civilného lietadla Boeing sa podieľal ukrajinský raketový komplex „Buk“.

Ba čo viac, Medzinárodnej vyšetrovacej skupine boli odovzdané všetky prvotné (nespracované) údaje, získané z trasového rádiolokačného komplexu „Utes – T“, ktorý bol v činnosti 17. júla 2014 v Rostovskej oblasti, neďaleko dedinky Usť-Doneckij. Nebolo zistené nijaké priblíženie vzdušných objektov k dopravnému lietadlu Boeing z východnej strany, ani zo strany ded inky Snežnoje či Pervomajskoje.

Holandské vyšetrovacie orgány sa opierajú svoje závery len o správy zo sociálnych sietí, šikovne spracované počítačovou grafikou.

Holandské vyšetrovacie orgány absolútne neberú do úvahy a odmietajú výpovede očitých svedkov z ukrajinských dedín, nachádzajúcich sa najbližšie k oblasti katastrofy, ktoré svedčia o tom, že raketa bola odpálená z územia, kontrolovaného ukrajinskými vojenskými silami.

Sériové číslo na motore rakety jednoznačne poukazuje na to, že tento agregát bol vyrobený v roku 1986 v Sovietskom zväze. Pričom záručná lehota použitia rakiet tohto typu je 15 rokov. Podnik – výrobca môže predĺžiť maximálnu záručnú lehotu o ďalších 5 rokov, ale maximálne dvakrát. Po 25 rokoch používania sa všetky takéto rakety komplexu „Buk“ bez výnimky musia vyradiť a zlikvidovať. Maximálna lehota používania rakety, ktorej motor predložila holandsk&aa cute; komisia, bol rok 2001 (1986+25), po ktorom všetky rakety príslušného roku museli byť vyradené a odoslané na likvidáciu. Od zániku ZSSR v roku 1991 a následného rozdelenia vojenského majetku, na Ukrajinu, ktorá dostala do vlastníctva približne dvadsať divízií raketového komplexu „Buk“, nebola dodaná ani jediná nová raketa systému „Buk“. Čo sa týka dôstojníkov, spomínaných v texte spoločnosti „Bellingcat“, tak všetci už dávno odišli z vojenskej služby. Ruský vojenský rezort nemá k dispozícii údaje o ich pôsobení ; mimo ozbrojených síl.

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie

Spoločný vyšetrovací tímu (JIT – Joint Investigation Team) predložil verziu udalostí v čase, keď v Rusku ešte nebolo ukončené skúmanie otázok holandskej prokuratúry o poskytnutí právnej pomoci. V materiáloch, ktoré boli predložené na tlačových konferenciách bol odignorovaný značný objem informácií, ktoré poskytlo Vyšetrovaciemu tímu Rusko.

Nič sa nehovorilo o pomoci, ktorú sme poskytli pri vyšetrovaní. Prijali sme v Moskve holandských expertov a vyšetrovateľov prokuratúry, odtajnili sme a odovzdali vyšetrovacím orgánom technické a konštrukčné údaje rakiet systému „Buk“, poskytli sme výsledky praktických testov, ktoré vykonali výrobcovia tohto typu raketových komplexov AO „Koncern VKO Almaz – Antej“.

Ruská federácia tiež odovzdala Holandsku pôvodné neopracované údaje rádiolokačného pozorovania vzdušného priestoru v momente tragédie. Tieto kritické a dôležité informácie sú vyčerpávajúce a objektívne, a nie je tu možný podvrh či zámena. Závery, urobené na základe vyšetrovania neznámych expertov, na ktorých sa obrátil vyšetrovací tím, nemožno označiť inak, ako že sú absolútne neodôvodnené.

Vyhlásenie S.Lavrova počas telefonického rozhovoru s ministrom zahraničných vecí Holandska S. Bloka

Ruský minister kategoricky odmieta obvinenia voči Rusku ako neodôvodnené a ničím nepodložené.

Spoločný vyšetrovací tímu (JIT) načisto odignoroval dôležité údaje predložené ruskou stranou: nespracované prvotné údaje rádiolokačnej kontroly vzdušného priestoru, výsledky praktických testov výrobcu systémov „Buk“- „Almaz-Antej“ a iné informácie technických expertov.

Obvinenia sformulovali ešte predtým, ako boli v Rusku ukončené práce v súvislosti s otázkami holandskej prokuratúry ohľadne poskytnutia právnej pomoci v prípade havárie lietadla MH17.

S. Lavrov poukázal na zjavne predpojatý a jednostranný charakter vyšetrovania, ktoré sa vyhli hodnoteniu samotného faktu, že ukrajinské letecké orgány neuzavreli vzdušný priestor nad konfliktnou zónou, od ukrajinskej strany sa nevyžadovali údaje o vzdušnej kontrole, nebol vypočutý dispečer, ktorý kontroloval let MN17.

Tlačový tajomník prezident RF D. Peskov:

Rusko nepripustili k vyšetrovaniu leteckej katastrofy MH117, a preto nevie, nakoľko možno dôverovať výsledkom tejto práce. Ukrajina sa zúčastnila na vyšetrovaní, bez ohľadu na to, že práve ona nepodnikla príslušné opatrenia na uzatvorenie svojho vzdušného priestoru.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike