Tržní jednání není rasismus

Avatar
Původní autoři

Vladimír Pelc
18.7.2018 VašeVěc 

V souvislosti s výroční zprávou o činnosti úřadu veřejného ochránce práv poskytla ombudsmanka Anna Šabatová rozhovor o práci úřadu. Rozhovor má titulek: „V Ústí seženete levný byt, když nejste Rom. Bydlení není dárek navíc, ale základní potřeba.“ *)

Chci se zastavit u jednoho jejího tvrzení, které není kvalifikované; zní: Třeba v Ústí nad Labem byty jsou, dokonce nejsou ani tak drahé. Pokud nejste Rom. Pokud jste, tak jsou byty pouze špatné a drahé. Ta situace je komplikovaná a diskriminace hraje významnou roli v jejím zhoršování.

Citovaná interpretace skutečnosti je zavádějící, protože není ekonomická; ohání se pseudohumanismem. Je to chybné posouzení problému, protože uvedená realita není záležitostí rasy, národnosti atp., nýbrž tržní situací (jedná se o byty, které pronajímají soukromníci).

V tržním hospodářství se do ceny služby ad. vždy zahrnuje riziko. Riziko se oceňuje penězi; kupř. řidič motorového vozidla, který často způsobuje dopravní nehody, platí vyšší pojistku – platí za riziko, které je u něj reálné, totiž že opět havárii způsobí; pojištění nemovitosti v záplavové oblasti je vyšší, protože zahrnuje riziko povodně a škod, která povodeň přináší … a takových příkladů je přehršel.

Při pronajímání bytu členovi rizikové skupiny obyvatel – chce snad někdo tvrdit, že romská komunita není v tomto směru riziková?; stačí jako příklad uvést vybydlený Chánov a další lokality? – tedy při pronajímání bytu členovi rizikové skupiny obyvatel se majitel chová přirozeně tržně a riziko poškození bytu, jeho vybydlení ad. do nájmu započítává. Pokud by tak neučinil, nesl by riziko prodělku, ztráty. Máme u nás různé komunity, velká je vietnamská; tato komunita riziková není, její členové jsou pracovití, domy a byty neničí, pokud výjimečně dojde k jejich násilné, agresivní akci, je zaměřena zpravidla dovnitř této komunity, nikoli proti většinovému obyvatelstvu; u komunity romské je tomu právě naopak.

První část titulku „V Ústí seženete levný byt, když nejste Rom“ je nepochybně pravdivá. Ale není tomu tak proto, že (potenciální) nájemce je Rom, nýbrž proto, že pochází z rizikové skupiny obyvatel. Pokud by šlo o Vietnamce, nepochybně by sehnal byt s nájmem v místě obvyklým. Jestliže by zájemce o nájem bytu pocházel z jiné rizikové skupiny obyvatel (alkoholik, gambler, drogově závislý), pronajímatel by v případě nájmu bytu do ceny nájmu, pokud by k němu došlo, příslušné riziko také započítal.

Nebezpečí rizika rizikového jednání člena rizikové komunity se vedle započtení tohoto rizika do ceny nájmu může projevit také v tom, že nabídka je méně kvalitní, než obvyklá.

Hodnocení sledované záležitosti ombudsmankou není kvalifikované; navíc vede k posuzování situace jako důsledku rasové diskriminace, což může vyvolávat nevraživost. S rasismem však uvedená skutečnost nemá nic společného, je to důsledek pravděpodobného chování potenciálního nájemce; pravděpodobného proto, že k takovému rizikovému jednání u členů příslušné komunity zpravidla dochází. Je to normální tržní vztah v tržním prostředí.

*) Viz
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sabatova-v-usti-sezenete-levny-byt-kdyz-nejste-rom-bydleni-n/r~fb390a707e9711e8aaa4ac1f6b220ee8/?redirected=1531746817 (5. 7. 2018)