Visegrád v NATO

Avatar
Původní autoři
Erik Best

11. 7. 2018 – EB
Donald Trump nevěří na férový boj a dává to jednoznačně najevo. Jeho Národní bezpečnostní strategie otevřeně stanoví: „Spojené státy si musí uchovat převahu – kombinaci vojenských schopností v dostatečném rozsahu, aby bylo možné předejít úspěchu nepřítele a bylo zajištěno, že se synové a dcery Ameriky nikdy neocitnou ve férovém boji.“ 

I Pentagon má nově formulované poslání: „Misí ministerstva obrany je zajišťovat smrtící společné síly, které budou bránit bezpečnost naší země a udrží americký vliv v zahraničí.“ 
Poslání, které implikuje užití smrtící síly pro udržení vlivu, se dá interpretovat jako porušení Severoatlantické smlouvy. Členové Severoatlantické aliance se zavazují zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů. Trump změnil pravidla hry. 
Česká republika ale hraje podle těch starých, což takřka neodvratně znamená, že bude v otázkách NATO převálcována. NATO potřebuje svůj vlastní Visegrád.