“Čestný rozhovor”: co Putin navrhl pro upgrade důchodového systému

Avatar
Původní autoři

Maxim Kolomijec
30. 8. 2018     ridus
Prezident Ruské federace Vladimír Putin vystoupil s televizním proslovem k Rusům: hlava státu oznámila vlastní návrhy k vládnímu návrhu zákona o změnách v důchodovém systému a vysvětlila hlavní úkol navržených opatření – zajištění odolnosti a finanční stability důchodového systému Ruska po mnoho dalších let.
Putin uvedl šest hlavních opatření ke zmírnění procesu modernizace důchodového systému:

1. Ženy budou odcházet do důchodu ve věku 60 let. Kromě toho budou mít matky s více dětmi možnost odchodu do důchodu dříve: například ženy s pěti dětmi budou mít možnost odejít na zasloužený odpočinek již v 50 letech.

2. Rusové, kteří v příštích dvou letech měli odejít do důchodu podle starého zákona, dostanou právo na vyřízení důchodu šest měsíců před novým věkem odchodu do důchodu. “Aby se lidé mohli přizpůsobit nové životní situaci, zorganizovat si své plány”, řekl Putin.

3. Vláda Ruské federace schválí pro občany předdůchodového věku zvláštní program na zvyšování kvalifikace. Navíc maximální výše dávek v nezaměstnanosti pro občany ve věku před odchodem do důchodu se více než zdvojnásobí – až na 11 tisíc 280 rublů, a zaměstnavatelé budou povinni zajistit každoročně neplacenou dispenzarizaci zaměstnancům v předdůchodovém věku.

4. Stávající důchodové podmínky zůstanou zachovány pro horníky, pracovníky v horkých provozech, v chemické výrobě, pro oběti Černobylu a řadu dalších kategorií. Kromě toho budou zachovány výhody pro původní nepočetné národy Severu. Putin také sdělil, že 25 procent příplatku k pevné částce pojistného důchodu obdrží nepracující důchodci, žijící na venkově.

5. Doba zaměstnání, která opravňuje k předčasnému odchodu do důchodu, se sníží: u žen – na 37 let a u mužů na 42 let.

6. Veškeré federální výhody pro daně z nemovitostí a pozemky, platné k 31. prosinci 2018, zůstanou v plné výši zachovány až do ukončení reforem důchodového systému. Putin také podpořil návrh Jednotného Ruska na zachování všech stávajících regionálních výhod: bezplatná jízda ve veřejné dopravě, úlevy v komunálních službách, při generální opravě a plynofikaci, úlevy při získávání léků a tak dále.

Všechny návrhy hlavy státu k důchodové legislativě budou vydány v podobě pozměňovacích návrhů k návrhu zákona, zdůraznil Putin: “Návrhy, o nichž jsem dnes hovořil, budou zpracovány jako pozměňovací návrhy a co nejdříve budou předloženy Státní dumě”.

Podle názoru expertů tento přístup demonstruje naprosté pohroužení se prezidenta do problematiky zlepšení důchodového systému. Toto Ridusu řekl politolog Andrej Manojlo:

“Donedávna prezident sledoval projednávání důchodové reformy – a teď nastal čas na přímý a čestný rozhovor s Rusy. Mnohé věci, navrhované vládou, byly špatně pochopeny nebo nedostatečně pochopeny. Putin vystoupil proto, aby vysvětlil hlavní cíle těchto návrhů a aby také vytyčil řadu sociálních záruk pro různé kategorie občanů. Prezident vystoupil v roli obránce občanů”.

O tom, že se prezident podrobně zabýval modernizací důchodového systému, se mluví i v kuloárech Kremlu: zdroj TASSu, obeznámený s průběhem přípravy televizního proslovu, potvrdil, že Putin osobně pracoval na jeho textu. “Přinejmenším více než polovina toho, co bylo řečeno v proslovu, jsou návrhy prezidenta”, uvedl zdroj.

Senátorka za Pskovskou oblast Jelena Bibiková zase v rozhovoru s Ridusem poznamenala, že prezidentův televizní proslov proběhl ve formátu “upřímného, ​​otevřeného rozhovoru”:

“Ve vzniklé situaci lidé nic jiného neočekávali: chápeme, že prezident je garantem sociální spravedlnosti a stability v zemi a neznám jinou osobu, která by měla stejně vysokou autoritu. Proto byl tento čestný rozhovor nutný. Je přijímáno obtížné, ale nezbytné rozhodnutí: pokud nebude dnes přijato, ohrozí to v budoucnu stabilitu země”.

“Putin jasně uvedl, že způsob indexace důchodů musí být stanoven základním zákonem”, pokračovala senátorka. “Toto je téma, které bylo projednáváno na všech diskusních platformách. Navíc prezident zmírnil důležitá ustanovení pro modernizaci důchodového systému – a to všichni očekávali”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová