Delegace Ruska v Organizaci spojených národů: fakta Ruska proti emocím a chucpe Anglosasů

Avatar
Původní autoři

Ruslan Chubijev
8. 8. 2018      zen.yandexzde
Jak víte, válka je nesmírně netriviální pojem. Má mnoho forem, druhů a směrů. Diplomatická válka není výjimkou z pravidel. Vždyť jak říkali ve starověku: “armády jdou tam, kam směřují hlasy politiků”. Ruská federace vetovala nejen návrh usnesení, ale návrh, v němž byly body, o nichž se “z roztržitosti” nezmínil žádný z dříve vystupujících “partnerů”. Body o uložení sankcí proti Sýrii. Proto je tento nepatřičný a odiózní koncept, zvolený jejími známými autory, nepřijatelný a nebude přijat.


Ale co nejvíce zaráží: seznamy těch, kteří spadají pod tyto sankce a mechanismus tvoření těchto seznamů, nejsou uvedeny. Vzniká z toho pocit, že máme podepsat prázdný list, do něhož ti, kteří to potřebují, zapíší koho se jim zachce.

To, co se nedávno stalo v Organizaci spojených národů, je odrazem posledních let a geopolitických otřesů. Je to výsledek pokusů USA udržet si své vedení tlakem na Rusko a bořením rusko-čínské “aliance”.

“Moskva vetovala návrh a chtěla tím zajistit, aby režim Asada sám vyšetřoval případy použití chemických zbraní! Tak že bychom hned svěřili vyšetřování případů teroru samotné organizaci DAEŠ? Jaký signál tady posíláme světové komunitě? Vidíte všechno sami – Rusko a Čína kryjí své přátele, tu zvěř, která používá chemické zbraně k zabíjení svých vlastních lidi, to se zde děje … Dnešek je smutná stránka pro Radu bezpečnosti a její historii … ”

Okamžitě se k procesu okázalého bičování připojila i “věčně pokrytecká” Británie. Stálý zástupce Anglie vzápětí po Nikki Haleyové prohlásil:

“… Jsem šokován, že rezoluci, schválenou většinou zemí, se nepodařilo přijmout, a jsem zklamán skutečností, že se Čína rozhodla připojit k této akci.

Jako trvalí členové Rady bezpečnosti nesou Rusko a Čína plnou odpovědnost za používání a šíření chemických zbraní v Sýrii. Namísto dodržování mezinárodních norem podkopali vetováním omezující pravidla, ale vždyť to byly ony, kdo varovali před použitím takových barbarských zbraní. Rusko znovu zneužívá právo veta, obhajuje režim, který nerespektuje ani základní principy válčení a tím spíš mezinárodní smlouvy … ”

Nakonec právo hlasu přešlo na představitele Ruska, klidně naslouchajícího všem těm hysteriím:

“Děkuji, pane předsedo, nebudu zde předvádět divadelní monolog a hned přejdu k věci.

Za prvé, Ruská federace vetovala nejen návrh usnesení, ale návrh, v němž byly body, o nichž se “z roztržitosti” nezmínil žádný z dříve vystupujících “partnerů”. Body o uložení sankcí proti Sýrii. Proto je tento nepatřičný a odiózní koncept, zvolený jejími známými autory, nepřijatelný a nebude přijat.

Za druhé, skutečnost, že 6 z 15 členů Rady bezpečnosti se postavilo proti, by mělo nakonec objasnit spoluautorům dokumentu jednoduchou a zřejmou skutečnost: návrh byl zařazen do programu vašima rukama, ale prospěch z něj má pouze několik západních metropolí. Vyznávají antirežimovou doktrínu a vůbec nekladou na první místo otázku míru.

Za třetí, pokud jde o urážlivé výroky o Rusku a Číně, stejně jako o dalších státech, řekněme, že Bůh je vaším soudcem, avšak my ukážeme každému tady nejen emoce, ale reálná fakta.

Fakt první – podle článku 7 Úmluvy OSN “o zákazu chemických zbraní” má Damašek plné právo nejen dokončit své vlastní vyšetřování údajných chemických incidentů, ale také provést vlastní šetření ohledně zjištění samotné komise OSN. V tomto ohledu náš, jak to nazvala stálá zástupkyně USA,”návrh”, mám na mysli poskytnutí “Asadovu režimu” možnosti vyšetřit použití chemických zbraní ve své zemi, není žádný návrh, ale již existující právo Sýrie jako člena OSN. Asadova vláda ho má automaticky, jako Radou bezpečnosti oficiálně uznávané vedení tohoto státu. Jinými slovy, doporučujeme našim západním partnerům, aby si prostudovali chartu té organizace, v níž pracují (dívá se na stálé představitele Británie a USA).

Dále … Třetí a čtvrtá zpráva OPCW o Sýrii byla odmítnuta ještě panem Čurkinem jako absolutně nezdůvodněná. A nám se zdálo, že už není o čem mluvit. Ale zdá se, že se všichni pokoušejí opakovat opět…

V současném návrhu usnesení s odkazem na ony nezdůvodněné zprávy se USA, Británie a Francie umoudřily uvést udivující závěr: Sýrie, jak se zdá, “prokazatelně porušila” režim nešíření, ba co víc – Úmluvu o zničení chemických zbraní (a zatajila potenciál, který nebyl zničen). Skutečnost “úplného odzbrojení Damašku” uznaly vlády všech tří autorů dokumentu – USA, Británie a Francie. Ale to není ještě všechno, spoléháním se na své vlastní spekulace se v návrhu ocitlo i řešení – jsou to sankce, přesně přepsané ze sankcí vůči jiným zemím. Ale co nejvíce zaráží: seznamy těch, kteří spadají pod tyto sankce a mechanismus tvoření těchto seznamů, nejsou uvedeny. Máme z toho pocit, že máme podepsat prázdný list, do něhož ti, kteří to potřebují, zapíší koho se jim zachce.

Takže vám připomínáme, že minule, když se západní trio (USA, Francie, Británie) pokoušelo vyvíjet tlak na zvláštní komisi a orgány OSN (před událostmi v Iráku), všechno skončilo destabilizací Blízkého východu a ještě později, zjištěním skutečnosti, že všechny tzv. “důkazy” chemických zbraní byly fikcí.

Tak to jsou fakta …

Dnes v sále zazněly výroky, že Rusko a Čína podkopávají stabilizaci a politická a diplomatická úsilí, není liž pravda? Ale od koho jsme je slyšeli? A kdo skutečně podkopává tento proces?

Skutečností je, že kolegové – tři západní metropole – opakují stále totéž: říkají jedno a chystají se dělat něco zcela jiného”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová