Klimatologové zjistili, proč se deště a vedra staly „nekonečnými”

Avatar
Původní autoři
– kou –

22.8.2018   nature.com PrvníZprávy

Deště a vedra mají v posledních letech neobvykle dlouhé epizody v důsledku drastických změn v pohybu větrů celé Ameriky, Evropy a Asie, spojených s oteplováním Arktidy.
Klimatologové to uvedli v časopise Nature Communications.

„Celá planeta pokryta obřími vzdušnými proudy, které nazýváme „planetární vlny“. „Naše pozorování ukazují, že emise skleníkových plynů začaly mít vliv na jejich činnost, omezení jejich šíření a pohybu. Pokud tyto vlny zpomalí, ve skutečnosti „zmrazí“ počasí, a v důsledku mění deště na povodně, dobré počasí na vlny veder a sucha, a silné požáry,“ sdělil Hans Schnellnhuber z Ústavu klimatického výzkumu v Postupimi (Německo).

Za jeden z důsledků globálního oteplování se považují takzvané „extrémní jevy počasí“ – periody nadměrného tepla v zimě a chladu v létě, vlny veder, týdenní těžké deště, sucha a další jevy spojené se „špatným“ počasím. Například povodeň v roce 2012 v okolí Krymu a letní vedra v Rusku v roce 2010, jsou dnes považován za jeden z nejvýraznějších příkladů takových jevů.

Četnost takových událostí se v budoucnu jen zvýší při dalším vývoji globálního oteplování, a budou pokrývat všechna velká teritoria. To povede, jak ukazují výpočty západních klimatických vědců k dramatickému nárůstu úmrtnosti – každý „extra“ extra stupeň vedra v létě zvýší počet mrtvých o 5%.

Jak Shnellnguber poznamenal, mnozí lidé si začali v posledních několika letech všímat, že se počasí v letních měsících nemění tak rychle, jak tomu bylo v minulosti – horké dny se mění na týdny veder a deště někdy trvají i několik dní. To způsobuje požáry, záplavy a jiné katastrofy, což má za následek obrovské hospodářské škody a životy stovek lidí.

Němečtí klimatologové se zabývali toto problematikou a snažili se přijít na kořeny takových anomálií na základě studia dat shromážděných pozemními meteorologickými stanicemi a satelity. Po analýze dat je výzkumníci porovnali je s počítačovými předpověďmi klimatických modelů v naději, že naleznou podstatu těchto podivných „zamrznutí“ počasí.

Jak se ukázalo, téměř všechny tyto události byly vytvořeny tím, že v posledních letech se arktické teploty zvýšily výrazně více, než v jiných oblastech Země. V důsledku tohoto rozdíly v teplotě mezi polární oblast, mírnými zeměpisnými šířkami a tropy výrazně snížily, a dramaticky změnily povahu pohybu větru v horních vrstvách atmosféry.

V minulosti, jak vědci vysvětlují, takzvané „planetární vlny“, nebo „jet-streamy“ nerušeně cestovaly v zemské atmosféře, pohybující se od západu k východu a rovnoměrné distribuovaly teplo v těchto zeměpisných šířkách.

Globální oteplování je oslabilo a učinilo je méně stabilní. To nejen změnilo to, kde protékají „vzdušné řeky“, a jak rychle se pohybují, ale také vytvořilo speciální „stojaté vlny“ uvnitř, kde po dlouhou dobu nemění podmínky.

Při výskytu takových oblastí, podle výpočtů klimatologů, se „zmrazí“ počasí v jejich blízkosti, a nemění, dokud tento jev stojatých vln nezmizí. Takové jevy, podle klimatologů, přinesly nedávné požáry ve Spojených státech a v Kanadě, záplavy ve Velké Británii a v dalších evropských zemích, stejně jako řadu dalších povětrnostních anomálie.

Související: